PPC

PPC Marketing

PPC là viết tắt của Pay-Per-Click. Quảng cáo PPC là một loại hình quảng cáo trực tuyến mà nhà quảng cáo sẽ chỉ phải trả tiền cho mỗi lượt nhấn chuột vào quảng cáo từ người dùng. Dưới đây là tổng hợp những kiến thức liên, xu hướng và cập nhật quan đến quảng cáo PPC mà bạn nên biết. Nó bao gồm Google Ads và các nền tảng tìm kiếm có trả tiền phổ biến khác.

Thịnh hành