Top 10 các trường đào tạo điều dưỡng ở đà nẵng

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng Cán bộ Y tế

Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng Cán bộ Y tế nằm tại Phước Ninh, Hải Châu, là các trường đào tạo điều dưỡng ở đà nẵng. Địa chỉ tại 21 Lê Hồng Phong, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng Cán bộ Y tế qua số điện thoại 0236 3824 730, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng Cán bộ Y tế Địa chỉ: 21 Lê Hồng Phong, Phước Ninh, ...

The University of Đà Nẵng

The University of Đà Nẵng nằm tại Hải Châu 1, Hải Châu, là các trường đào tạo điều dưỡng ở đà nẵng. Địa chỉ tại 41 Đ. Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ The University of Đà Nẵng qua số điện thoại 0236 3699 335, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://ufl.udn.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về The University of Đà Nẵng Địa chỉ: 41 Đ. Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000 Điện thoại: http://ufl.udn.vn/ Website: http://ufl.udn.vn/ Email: [email protected] Bạn còn ...

University of Economics – The University of Đà Nẵng

University of Economics - The University of Đà Nẵng nằm tại Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, là các trường đào tạo điều dưỡng ở đà nẵng. Địa chỉ tại 71 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000. Liên hệ University of Economics - The University of Đà Nẵng qua số điện thoại 0236 3836 169, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://due.udn.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về University of Economics - The University of Đà Nẵng Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, ...

Học viện Chính trị Khu vực III

Học viện Chính trị Khu vực III nằm tại An Hải Bắc, Sơn Trà, là các trường đào tạo điều dưỡng ở đà nẵng. Địa chỉ tại 215 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Học viện Chính trị Khu vực III qua số điện thoại 0236 3831 174, email gửi tới hoặc truy cập website http://hcma3.hcma.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Học viện Chính trị Khu vực III Địa chỉ: 215 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 Điện thoại: http://hcma3.hcma.vn/ Website: ...

Trường đại học y dược đà nẵng

Trường đại học y dược đà nẵng nằm tại Hoà Minh, Liên Chiểu, là các trường đào tạo điều dưỡng ở đà nẵng. Địa chỉ tại 67-1 Hòa Minh 7, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trường đại học y dược đà nẵng qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Trường đại học y dược đà nẵng Địa chỉ: 67-1 Hòa Minh 7, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000 Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi ...

Learning Information Center UD (Facility 1)

Learning Information Center UD (Facility 1) nằm tại Hải Châu 1, Hải Châu, là các trường đào tạo điều dưỡng ở đà nẵng. Địa chỉ tại 91A Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Learning Information Center UD (Facility 1) qua số điện thoại 0236 3990 468, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://benhviendaihocdanang.udn.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Learning Information Center UD (Facility 1) Địa chỉ: 91A Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000 Điện thoại: http://benhviendaihocdanang.udn.vn/ Website: ...

Trường Cao đẳng Lạc Việt

Trường Cao đẳng Lạc Việt nằm tại Hải Châu 1, Hải Châu, là các trường đào tạo điều dưỡng ở đà nẵng. Địa chỉ tại 42-46 Phan Châu Trinh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trường Cao đẳng Lạc Việt qua số điện thoại 0817 424 446, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://www.caodanglacviet.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Trường Cao đẳng Lạc Việt Địa chỉ: 42-46 Phan Châu Trinh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000 Điện thoại: http://www.caodanglacviet.edu.vn/ Website: http://www.caodanglacviet.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn ...

University of Science and Education (University of Danang)

University of Science and Education (University of Danang) nằm tại Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, là các trường đào tạo điều dưỡng ở đà nẵng. Địa chỉ tại 459 Tôn Đức Thắng, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ University of Science and Education (University of Danang) qua số điện thoại 0236 3841 323, email gửi tới hoặc truy cập website http://ued.udn.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về University of Science and Education (University of Danang) Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000 Điện ...

ISpace Information Technology Career Colleges

ISpace Information Technology Career Colleges nằm tại Chính Gián, Thanh Khê, là các trường đào tạo điều dưỡng ở đà nẵng. Địa chỉ tại 18 Võ Văn Tần, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 55000. Liên hệ ISpace Information Technology Career Colleges qua số điện thoại 0236 3699 699, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website https://aspace.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về ISpace Information Technology Career Colleges Địa chỉ: 18 Võ Văn Tần, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 55000 Điện thoại: https://aspace.edu.vn/ Website: https://aspace.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi ...

Hermann Gmeiner School Danang PTDL

Hermann Gmeiner School Danang PTDL nằm tại Khuê Mỹ, Nẵng, là các trường đào tạo điều dưỡng ở đà nẵng. Địa chỉ tại 15 Nguyễn Đình Chiểu, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Liên hệ Hermann Gmeiner School Danang PTDL qua số điện thoại 0236 3847 093, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Hermann Gmeiner School Danang PTDL Địa chỉ: 15 Nguyễn Đình Chiểu, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung ...

Trung Tâm Dạy Nghề Thẩm Mỹ Cẩm Anh

Trung Tâm Dạy Nghề Thẩm Mỹ Cẩm Anh nằm tại Thạc Gián, Thanh Khê, là các trường đào tạo điều dưỡng ở đà nẵng. Địa chỉ tại 50-52-54 Trần Tống, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 59000. Liên hệ Trung Tâm Dạy Nghề Thẩm Mỹ Cẩm Anh qua số điện thoại 0904 083 107, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://trungtamthammycamanh.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Trung Tâm Dạy Nghề Thẩm Mỹ Cẩm Anh Địa chỉ: 50-52-54 Trần Tống, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 59000 Điện thoại: http://trungtamthammycamanh.com/ Website: http://trungtamthammycamanh.com/ ...

Reformatories 3

Reformatories 3 nằm tại hòa phú, Nẵng, là các trường đào tạo điều dưỡng ở đà nẵng. Địa chỉ tại thôn phú túc, hòa phú, QL14G, Hoà Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng. Liên hệ Reformatories 3 qua số điện thoại 0236 3846 649, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Reformatories 3 Địa chỉ: thôn phú túc, hòa phú, QL14G, Hoà Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của ...

University of Foreign Language Studies – University of Đà Nẵng

University of Foreign Language Studies - University of Đà Nẵng nằm tại Khuê Trung, Cẩm Lệ, là các trường đào tạo điều dưỡng ở đà nẵng. Địa chỉ tại 131 Lương Nhữ Hộc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000. Liên hệ University of Foreign Language Studies - University of Đà Nẵng qua số điện thoại 0236 3699 324, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://ufl.udn.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về University of Foreign Language Studies - University of Đà Nẵng Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, ...

Viện Nghiên Cứu Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Đà Nẵng

Viện Nghiên Cứu Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Đà Nẵng nằm tại Hải Châu 2, Hải Châu, là các trường đào tạo điều dưỡng ở đà nẵng. Địa chỉ tại 22 Đ. Chi Lăng, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Viện Nghiên Cứu Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Đà Nẵng qua số điện thoại 0236 3821 779, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Viện Nghiên Cứu Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Đà Nẵng Địa chỉ: 22 ...

Tìm kiếm liên quan

các trường đào tạo kế toán ở đà nẵng (25) dạy piano hcm (67) dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội (44) dạy violin tphcm (30) học toeic ở huế (27) khóa học bất động sản hà nội (45) khóa học phát triển bản thân tại hà nội (58) khóa học đầu tư tài chính hcm (26) tiếng anh giao tiếp hồ chí minh (152) trung tâm dạy ielts tại đà nẵng (83) trung tâm dạy ielts ở hà nội (144) trung tâm dạy nghề huế (28) trung tâm dạy nghề hà nội (53) trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn (103) trung tâm dạy nghề nha trang (23) trung tâm dạy nghề thái nguyên (22) trung tâm dạy nghề tp hcm (75) trung tâm dạy nghề đà nẵng (73) trung tâm dạy piano hà nội (44) trung tâm dạy thanh nhạc tphcm (23) trung tâm dạy thanh nhạc ở hà nội (24) trung tâm dạy tiếng anh ở hà nội (70) trung tâm dạy tiếng anh ở thái nguyên (50) trung tâm dạy tiếng hàn ở hà nội (32) trung tâm dạy tiếng nhật ở hà nội (25) trung tâm dạy tiếng ý tại hà nội (39) trung tâm dạy vẽ tp hcm (43) trung tâm luyện thi hsk tp hcm (20) trung tâm luyện thi ielts hcm (88) trung tâm luyện thi tocfl tại đà nẵng (29) trung tâm tiếng anh nha trang (89) trung tâm tiếng anh quảng ngãi (57) trung tâm tiếng anh đà lạt (23) trung tâm tiếng anh đà nẵng (101) trung tâm tiếng anh đồng nai (117) trung tâm tiếng anh ở huế (31) trung tâm tiếng hoa biên hòa (24) trung tâm tiếng hàn hcm (33) trung tâm tiếng nhật sài gòn (28) trung tâm tiếng nhật đà nẵng (30) trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng (24) trung tâm tiếng trung sài gòn (34) trung tâm tiếng trung đà nẵng (22) trường dạy nghề đồng nai (66) trường đào tạo kế toán tp hcm (38)