Top 10 dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội

Australian Centre for Education and Training (ACET)

Australian Centre for Education and Training (ACET) nằm tại Phương Mai, Đống Đa, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 1 P. Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 116364. Liên hệ Australian Centre for Education and Training (ACET) qua điện thoại 024 3976 5268, email hoặc truy cập http://acet.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Australian Centre for Education and Training (ACET) Địa chỉ: 1 P. Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 116364 Điện thoại: http://acet.edu.vn/ Website: http://acet.edu.vn/ Email: Bạn còn có câu ...

Du học nghề Đức IECS Hà Nội

Du học nghề Đức IECS Hà Nội nằm tại Khu đô thị Văn Quán, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại C42 TT13, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Liên hệ Du học nghề Đức IECS Hà Nội qua điện thoại 0866 047 981, email hoặc truy cập https://duhocduciecs.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Du học nghề Đức IECS Hà Nội Địa chỉ: C42 TT13, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội Điện thoại: https://duhocduciecs.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral Website: https://duhocduciecs.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral Email: Bạn còn có câu ...

Ecorp English – Chi nhánh Cầu Giấy

Ecorp English - Chi nhánh Cầu Giấy nằm tại Hà Nội, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại SỐ 30 NGÕ 10 TỔ 17 KHU VĂN HÓA NGHỆ THUẬT, Hà Nội. Liên hệ Ecorp English - Chi nhánh Cầu Giấy qua điện thoại 024 6293 6032, email [email protected] hoặc truy cập https://ecorp.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Ecorp English - Chi nhánh Cầu Giấy Địa chỉ: SỐ 30 NGÕ 10 TỔ 17 KHU VĂN HÓA NGHỆ THUẬT, Hà Nội Điện thoại: https://ecorp.edu.vn/ Website: https://ecorp.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn ...

Trung tâm ngoại ngữ Quốc Tế Ocean Edu Ba La

Trung tâm ngoại ngữ Quốc Tế Ocean Edu Ba La nằm tại Số 149 P. Ba La, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại PCC1 Complex Hà Đông, Số 149 P. Ba La, Tổ 1, Hà Đông, Hà Nội. Liên hệ Trung tâm ngoại ngữ Quốc Tế Ocean Edu Ba La qua điện thoại 024 3236 3888, email [email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected] hoặc truy cập https://ocean.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Trung tâm ngoại ngữ Quốc Tế Ocean Edu Ba La Địa chỉ: PCC1 Complex Hà Đông, Số 149 P. ...

Học Quán Sơn Chu

Học Quán Sơn Chu nằm tại Số 21, Trung Yên 11A, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại Lô 1B, Số 21, Trung Yên 11A, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 100000. Liên hệ Học Quán Sơn Chu qua điện thoại 0566 097 777, email [email protected],[email protected] hoặc truy cập http://sonchu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Học Quán Sơn Chu Địa chỉ: Lô 1B, Số 21, Trung Yên 11A, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 100000 Điện thoại: http://sonchu.vn/ Website: http://sonchu.vn/ Email: hocqu[email protected],[email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc ...

Linh IELTS UK English School

Linh IELTS UK English School nằm tại Quang Trung, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại Ng. 167 P. Tây Sơn/ngách 31 P. Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội. Liên hệ Linh IELTS UK English School qua điện thoại 0798 813 333, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/IeltsLinhUK. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Linh IELTS UK English School Địa chỉ: Ng. 167 P. Tây Sơn/ngách 31 P. Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: https://www.facebook.com/IeltsLinhUK Website: https://www.facebook.com/IeltsLinhUK Email: Bạn còn có câu hỏi ...

iSpeaking

iSpeaking nằm tại Chợ Dừa, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 78 P. Đặng Tiến Đông, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Liên hệ iSpeaking qua điện thoại , email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về iSpeaking Địa chỉ: 78 P. Đặng Tiến Đông, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của bạn thông bình luận bên dưới.

Hero English Center

Hero English Center nằm tại H1, 01 Nguyễn Lam, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại nhà Hope, H1, 01 Nguyễn Lam, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 100000. Liên hệ Hero English Center qua điện thoại 0981 646 304, email hoặc truy cập http://www.heroclass.net/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Hero English Center Địa chỉ: nhà Hope, H1, 01 Nguyễn Lam, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 100000 Điện thoại: http://www.heroclass.net/ Website: http://www.heroclass.net/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi ...

Clever Academy

Clever Academy nằm tại Dream Station, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại A20, Dream Station, Tầng 2, UDIC Complex, P. Hoàng Đạo Thúy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ Clever Academy qua điện thoại 0975 861 994, email [email protected] hoặc truy cập http://cleveracademy.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Clever Academy Địa chỉ: A20, Dream Station, Tầng 2, UDIC Complex, P. Hoàng Đạo Thúy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: http://cleveracademy.vn/ Website: http://cleveracademy.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá ...

Wellspring Bilingual School

Wellspring Bilingual School nằm tại Bồ Đề, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 95 P. Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Liên hệ Wellspring Bilingual School qua điện thoại 0973 759 229, email [email protected],[email protected],[email protected],[email protected] hoặc truy cập http://wellspring.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Wellspring Bilingual School Địa chỉ: 95 P. Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội Điện thoại: http://wellspring.edu.vn/ Website: http://wellspring.edu.vn/ Email: [email protected],[email protected],[email protected],[email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của bạn thông ...

Trung tâm Anh ngữ ACET – Australian Centre for Education and Training

Trung tâm Anh ngữ ACET - Australian Centre for Education and Training nằm tại Giảng Võ, Ba Đình, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 15-17 P. Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 100000. Liên hệ Trung tâm Anh ngữ ACET - Australian Centre for Education and Training qua điện thoại 024 7301 1666, email hoặc truy cập http://acet.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Trung tâm Anh ngữ ACET - Australian Centre for Education and Training Địa chỉ: 15-17 P. Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, ...

IBEST English Center

IBEST English Center nằm tại Trung Liệt, Đống Đa, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 165 P. Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 115000. Liên hệ IBEST English Center qua điện thoại 024 3944 0403, email [email protected],[email protected] hoặc truy cập https://ibest.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về IBEST English Center Địa chỉ: 165 P. Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 115000 Điện thoại: https://ibest.edu.vn/ Website: https://ibest.edu.vn/ Email: [email protected],[email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi ...

Hệ Thống Tiếng Anh Trực Tuyến Patado

Hệ Thống Tiếng Anh Trực Tuyến Patado nằm tại Trung Liệt, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 21 P. Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Liên hệ Hệ Thống Tiếng Anh Trực Tuyến Patado qua điện thoại 024 6285 5588, email [email protected],[email protected] hoặc truy cập https://patadovietnam.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Hệ Thống Tiếng Anh Trực Tuyến Patado Địa chỉ: 21 P. Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: https://patadovietnam.edu.vn/ Website: https://patadovietnam.edu.vn/ Email: e[email protected],[email protected] Bạn còn có câu hỏi ...

English Ms. Thu Ha class – Thuhaclass

English Ms. Thu Ha class - Thuhaclass nằm tại Long Biên, Hà Nội 126308, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại Bắc Biên, Long Biên, Hà Nội 126308. Liên hệ English Ms. Thu Ha class - Thuhaclass qua điện thoại 0967 296 247, email [email protected] hoặc truy cập http://thuhaacademy.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về English Ms. Thu Ha class - Thuhaclass Địa chỉ: Bắc Biên, Long Biên, Hà Nội 126308 Điện thoại: http://thuhaacademy.com/ Website: http://thuhaacademy.com/ Email: hr.thuhaacad[email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? ...

Trung tâm ngoại ngữ Quốc Tế Ocean Edu Mỹ Đình

Trung tâm ngoại ngữ Quốc Tế Ocean Edu Mỹ Đình nằm tại Tầng 2, 02 P. Nguyễn Hoàng, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại Mỹ Đình Plaza, Tầng 2, 02 P. Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10000. Liên hệ Trung tâm ngoại ngữ Quốc Tế Ocean Edu Mỹ Đình qua điện thoại 024 3855 2233, email [email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],ocean_viet[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],ocean[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],ocean_kie[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected] hoặc truy cập https://ocean.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Trung tâm ngoại ngữ Quốc Tế Ocean Edu Mỹ Đình Địa chỉ: Mỹ Đình Plaza, Tầng 2, ...

Trung Tâm Sao Mai

Trung Tâm Sao Mai nằm tại Nhân Chính, Thanh Xuân, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 6 Ng.8 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 100000. Liên hệ Trung Tâm Sao Mai qua điện thoại 024 3557 8135, email [email protected] hoặc truy cập http://morningstarcenter.net/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Trung Tâm Sao Mai Địa chỉ: 6 Ng.8 Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 100000 Điện thoại: http://morningstarcenter.net/ Website: http://morningstarcenter.net/ Email: morningstarviet[email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? ...

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế EIV – Chi Nhánh Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế EIV - Chi Nhánh Hà Nội nằm tại 06 P. Nguyễn Công Hoan, Giảng Võ, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại Platinum Residences, 06 P. Nguyễn Công Hoan, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 100000. Liên hệ Công Ty Cổ Phần Quốc Tế EIV - Chi Nhánh Hà Nội qua điện thoại 028 7309 9959, email [email protected] hoặc truy cập http://eiv.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Công Ty Cổ Phần Quốc Tế EIV - Chi Nhánh Hà Nội Địa chỉ: Platinum ...

chuyên ngoại ngữ.com

chuyên ngoại ngữ.com nằm tại Mai Dịch, Cầu Giấy, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 1 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 100000. Liên hệ chuyên ngoại ngữ.com qua điện thoại 0949 001 900, email [email protected] hoặc truy cập https://chuyenngoaingu.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về chuyên ngoại ngữ.com Địa chỉ: 1 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 100000 Điện thoại: https://chuyenngoaingu.com/ Website: https://chuyenngoaingu.com/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi ...

Alokiddy – Tiếng Anh Tại Nhà Cho Trẻ

Alokiddy - Tiếng Anh Tại Nhà Cho Trẻ nằm tại Cầu Diễn, Từ Liêm, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 42 P. Hàm Nghi, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội 100000. Liên hệ Alokiddy - Tiếng Anh Tại Nhà Cho Trẻ qua điện thoại 0973 161 731, email [email protected] hoặc truy cập http://alokiddy.com.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Alokiddy - Tiếng Anh Tại Nhà Cho Trẻ Địa chỉ: 42 P. Hàm Nghi, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội 100000 Điện thoại: http://alokiddy.com.vn/ Website: http://alokiddy.com.vn/ Email: [email protected] Bạn ...

Công Ty Cổ Phần Giáo dục, Thương Mại & Dịch vụ VFE Vietnam France Exchange

Công Ty Cổ Phần Giáo dục, Thương Mại & Dịch vụ VFE Vietnam France Exchange nằm tại Khương Trung, Thanh Xuân, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 7 Ng. 71 P. Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 100000. Liên hệ Công Ty Cổ Phần Giáo dục, Thương Mại & Dịch vụ VFE Vietnam France Exchange qua điện thoại 1900 2612, email [email protected] hoặc truy cập https://vfegroup.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Công Ty Cổ Phần Giáo dục, Thương Mại & Dịch vụ VFE Vietnam ...

University of Languages & International Studies (ULIS)

University of Languages & International Studies (ULIS) nằm tại Dịch Vọng Hậu, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ University of Languages & International Studies (ULIS) qua điện thoại 024 3754 7269, email [email protected] hoặc truy cập http://www.ulis.vnu.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về University of Languages & International Studies (ULIS) Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: http://www.ulis.vnu.edu.vn/ Website: http://www.ulis.vnu.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc ...

Luyện thi IELTS LangGo

Luyện thi IELTS LangGo nằm tại Khương Mai, Thanh Xuân, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 179 Đ. Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 100000. Liên hệ Luyện thi IELTS LangGo qua điện thoại 0899 199 985, email [email protected] hoặc truy cập https://langgo.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Luyện thi IELTS LangGo Địa chỉ: 179 Đ. Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 100000 Điện thoại: https://langgo.edu.vn/ Website: https://langgo.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng ...

American Links English Center

American Links English Center nằm tại Cổ Nhuế, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 9 Ng. 106 Đ. Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ American Links English Center qua điện thoại 024 6254 0999, email [email protected],[email protected] hoặc truy cập https://www.americanlinks.com.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về American Links English Center Địa chỉ: 9 Ng. 106 Đ. Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: https://www.americanlinks.com.vn/ Website: https://www.americanlinks.com.vn/ Email: [email protected],[email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung ...

Vietnam Youth Academy

Vietnam Youth Academy nằm tại Láng Thượng, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 58 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Liên hệ Vietnam Youth Academy qua điện thoại 024 3834 3239, email hoặc truy cập http://vya.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Vietnam Youth Academy Địa chỉ: 58 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: http://vya.edu.vn/ Website: http://vya.edu.vn/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của bạn thông ...

Trung tâm tiếng Đức – du học Đức CMMB Việt Nam

Trung tâm tiếng Đức - du học Đức CMMB Việt Nam nằm tại phường, Nam Từ Liêm, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 302 Đ. Nguyễn Trãi, phường, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10000. Liên hệ Trung tâm tiếng Đức - du học Đức CMMB Việt Nam qua điện thoại 024 7304 1711, email [email protected],[email protected] hoặc truy cập https://cmmbvietnam.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Trung tâm tiếng Đức - du học Đức CMMB Việt Nam Địa chỉ: 302 Đ. Nguyễn Trãi, phường, Nam Từ Liêm, Hà Nội ...

Trung Tâm Anh Ngữ Mac Edu

Trung Tâm Anh Ngữ Mac Edu nằm tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 25 Ng. 24 Đ. Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 100000. Liên hệ Trung Tâm Anh Ngữ Mac Edu qua điện thoại 1900 633835, email [email protected] hoặc truy cập http://macedu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Trung Tâm Anh Ngữ Mac Edu Địa chỉ: 25 Ng. 24 Đ. Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 100000 Điện thoại: http://macedu.vn/ Website: http://macedu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn ...

Foreign Language Specialised School, VNU

Foreign Language Specialised School, VNU nằm tại Mai Dịch, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 2 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ Foreign Language Specialised School, VNU qua điện thoại 024 3754 9958, email [email protected] hoặc truy cập http://flss.vnu.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Foreign Language Specialised School, VNU Địa chỉ: 2 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: http://flss.vnu.edu.vn/ Website: http://flss.vnu.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng ...

Tổ chức Giáo dục Pháp ngữ Je Parle Français

Tổ chức Giáo dục Pháp ngữ Je Parle Français nằm tại Cửa Nam, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 12 Ng. Tức Mặc, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Liên hệ Tổ chức Giáo dục Pháp ngữ Je Parle Français qua điện thoại 024 3633 0412, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Tổ chức Giáo dục Pháp ngữ Je Parle Français Địa chỉ: 12 Ng. Tức Mặc, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi ...

Enghouse Homestay – Homestay Tiếng Anh Số 1 Việt Nam – Nơi bạn thực hành giao tiếp Tiếng Anh 24/7 cùng Giáo viên Bản xứ

Enghouse Homestay - Homestay Tiếng Anh Số 1 Việt Nam - Nơi bạn thực hành giao tiếp Tiếng Anh 24/7 cùng Giáo viên Bản xứ nằm tại Yên Hoà, Cầu Giấy, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại ngõ 133 P. Hoa Bằng, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 100000. Liên hệ Enghouse Homestay - Homestay Tiếng Anh Số 1 Việt Nam - Nơi bạn thực hành giao tiếp Tiếng Anh 24/7 cùng Giáo viên Bản xứ qua điện thoại 0931 335 333, email [email protected] hoặc truy cập http://enghousehomestay.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 ...

123vietnamese Learn Vietnamese

123vietnamese Learn Vietnamese nằm tại Trung Hoà, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 91 P. Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ 123vietnamese Learn Vietnamese qua điện thoại 0963 229 475, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về 123vietnamese Learn Vietnamese Địa chỉ: 91 P. Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của bạn thông bình luận bên dưới.

Trung tâm tiếng Anh Language Link Academic Hoàng Đạo Thúy

Trung tâm tiếng Anh Language Link Academic Hoàng Đạo Thúy nằm tại Tòa nhà 34T, P. Hoàng Đạo Thúy, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại Tầng 2, Tòa nhà 34T, P. Hoàng Đạo Thúy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 100000. Liên hệ Trung tâm tiếng Anh Language Link Academic Hoàng Đạo Thúy qua điện thoại 1900 633683, email [email protected] hoặc truy cập https://llv.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Trung tâm tiếng Anh Language Link Academic Hoàng Đạo Thúy Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà 34T, P. ...

Trung Tâm Lao Động Ngoài Nước COLAB

Trung Tâm Lao Động Ngoài Nước COLAB nằm tại Cát Linh, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 1 P. Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Liên hệ Trung Tâm Lao Động Ngoài Nước COLAB qua điện thoại , email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Trung Tâm Lao Động Ngoài Nước COLAB Địa chỉ: 1 P. Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? ...

Impactus Academy

Impactus Academy nằm tại C1 P. Thành Công, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại tòa nhà văn phòng, C1 P. Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Liên hệ Impactus Academy qua điện thoại 0964 886 432, email [email protected] hoặc truy cập http://impactus.com.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Impactus Academy Địa chỉ: tòa nhà văn phòng, C1 P. Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: http://impactus.com.vn/ Website: http://impactus.com.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui ...

Bitu – Học Giao Tiếp Tiếng Anh Hiệu Quả Chất Lượng

Bitu - Học Giao Tiếp Tiếng Anh Hiệu Quả Chất Lượng nằm tại Tòa nhà Stellar, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại Tầng 3, Tòa nhà Stellar, 35 P. Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Liên hệ Bitu - Học Giao Tiếp Tiếng Anh Hiệu Quả Chất Lượng qua điện thoại 0981 115 411, email [email protected] hoặc truy cập https://giaotieptienganh.com.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Bitu - Học Giao Tiếp Tiếng Anh Hiệu Quả Chất Lượng Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà ...

Trung tâm Giáo dục Quốc tế Hicado

Trung tâm Giáo dục Quốc tế Hicado nằm tại Trung Hoà, Cầu Giấy, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại Số 47 Trung Yên 14, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 100000. Liên hệ Trung tâm Giáo dục Quốc tế Hicado qua điện thoại 0912 444 686, email hoặc truy cập https://tiengtrunghicado.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Trung tâm Giáo dục Quốc tế Hicado Địa chỉ: Số 47 Trung Yên 14, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 100000 Điện thoại: https://tiengtrunghicado.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral Website: https://tiengtrunghicado.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral Email: Bạn còn có câu ...

Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương

Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương nằm tại Ngõ 199/1, Đ. Hồ Tùng Mậu, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại Số 20, Ngõ 199/1, Đ. Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 100000. Liên hệ Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương qua điện thoại 0975 158 419, email [email protected] hoặc truy cập https://tiengtrunganhduong.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương Địa chỉ: Số 20, Ngõ 199/1, Đ. Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 100000 Điện thoại: ...

Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội

Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội nằm tại đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại Số 449, đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 11900. Liên hệ Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội qua điện thoại 0986 226 055, email [email protected] hoặc truy cập https://ngoainguhanoi.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Trung Tâm Ngoại Ngữ Hà Nội Địa chỉ: Số 449, đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 11900 Điện thoại: https://ngoainguhanoi.com/ Website: https://ngoainguhanoi.com/ Email: ...

Trung tâm anh ngữ Pasal – Bạch Mai

Trung tâm anh ngữ Pasal - Bạch Mai nằm tại Cầu Dền, Hai Bà Trưng, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 206 P. Bạch Mai, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100000. Liên hệ Trung tâm anh ngữ Pasal - Bạch Mai qua điện thoại 0988 244 869, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Trung tâm anh ngữ Pasal - Bạch Mai Địa chỉ: 206 P. Bạch Mai, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100000 Điện thoại: Website: Email: Bạn còn ...

Kosei Japanese Center

Kosei Japanese Center nằm tại Khương Mai, Thanh Xuân, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 136 P. Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 11400. Liên hệ Kosei Japanese Center qua điện thoại 0966 026 133, email [email protected] hoặc truy cập https://kosei.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Kosei Japanese Center Địa chỉ: 136 P. Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 11400 Điện thoại: https://kosei.vn/ Website: https://kosei.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi ...

DU HỌC ĐỨC BLA TRỤ SỞ LÁNG HẠ – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI

DU HỌC ĐỨC BLA TRỤ SỞ LÁNG HẠ - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI nằm tại Quận Đống Đa, Tp Hà Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 92 P. Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 100000. Liên hệ DU HỌC ĐỨC BLA TRỤ SỞ LÁNG HẠ - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI qua điện thoại 0964 000 670, email [email protected],[email protected] hoặc truy cập https://bla.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về DU HỌC ĐỨC BLA TRỤ SỞ LÁNG HẠ - ...

SunUni Academy

SunUni Academy nằm tại Trung Hoà, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 15 Nguyễn Khang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ SunUni Academy qua điện thoại 1900 292936, email email: [email protected],[email protected],[email protected] hoặc truy cập https://www.sununi.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về SunUni Academy Địa chỉ: 15 Nguyễn Khang, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: https://www.sununi.edu.vn/ Website: https://www.sununi.edu.vn/ Email: email: [email protected],[email protected],[email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của bạn thông bình luận bên dưới.

Vietlesson – Language Center

Vietlesson - Language Center nằm tại ngách 15 Ng. 310 Đ. Nghi Tàm, Quảng An, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại House 5 lane 15 Alley 310 Nghi Tam, ngách 15 Ng. 310 Đ. Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 100000. Liên hệ Vietlesson - Language Center qua điện thoại 0868 420 777, email hoặc truy cập http://www.vietlesson.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Vietlesson - Language Center Địa chỉ: House 5 lane 15 Alley 310 Nghi Tam, ngách 15 Ng. 310 Đ. Nghi Tàm, Quảng ...

Faculty of Vietnamese Studies and Language – VNU USSH

Faculty of Vietnamese Studies and Language - VNU USSH nằm tại Bách Khoa, Nội, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại 75 P. Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Liên hệ Faculty of Vietnamese Studies and Language - VNU USSH qua điện thoại 024 3869 4323, email [email protected],[email protected] hoặc truy cập http://vsl.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Faculty of Vietnamese Studies and Language - VNU USSH Địa chỉ: 75 P. Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: http://vsl.edu.vn/ Website: ...

Trung tâm tiếng Anh Language Link Academic Đại Cồ Việt

Trung tâm tiếng Anh Language Link Academic Đại Cồ Việt nằm tại Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, là dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội. Trụ sở tại đường Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100000. Liên hệ Trung tâm tiếng Anh Language Link Academic Đại Cồ Việt qua điện thoại 024 3974 4999, email [email protected] hoặc truy cập https://llv.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Về Trung tâm tiếng Anh Language Link Academic Đại Cồ Việt Địa chỉ: đường Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà ...

Tìm kiếm liên quan

các trường đào tạo kế toán ở đà nẵng (25) dạy piano hcm (67) dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội (44) dạy violin tphcm (30) học toeic ở huế (27) khóa học bất động sản hà nội (45) khóa học phát triển bản thân tại hà nội (58) khóa học đầu tư tài chính hcm (26) tiếng anh giao tiếp hồ chí minh (152) trung tâm dạy ielts tại đà nẵng (83) trung tâm dạy ielts ở hà nội (144) trung tâm dạy nghề huế (28) trung tâm dạy nghề hà nội (53) trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn (103) trung tâm dạy nghề nha trang (23) trung tâm dạy nghề thái nguyên (22) trung tâm dạy nghề tp hcm (75) trung tâm dạy nghề đà nẵng (73) trung tâm dạy piano hà nội (44) trung tâm dạy thanh nhạc tphcm (23) trung tâm dạy thanh nhạc ở hà nội (24) trung tâm dạy tiếng anh ở hà nội (70) trung tâm dạy tiếng anh ở thái nguyên (50) trung tâm dạy tiếng hàn ở hà nội (32) trung tâm dạy tiếng nhật ở hà nội (25) trung tâm dạy tiếng ý tại hà nội (39) trung tâm dạy vẽ tp hcm (43) trung tâm luyện thi hsk tp hcm (20) trung tâm luyện thi ielts hcm (88) trung tâm luyện thi tocfl tại đà nẵng (29) trung tâm tiếng anh nha trang (89) trung tâm tiếng anh quảng ngãi (57) trung tâm tiếng anh đà lạt (23) trung tâm tiếng anh đà nẵng (101) trung tâm tiếng anh đồng nai (117) trung tâm tiếng anh ở huế (31) trung tâm tiếng hoa biên hòa (24) trung tâm tiếng hàn hcm (33) trung tâm tiếng nhật sài gòn (28) trung tâm tiếng nhật đà nẵng (30) trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng (24) trung tâm tiếng trung sài gòn (34) trung tâm tiếng trung đà nẵng (22) trường dạy nghề đồng nai (66) trường đào tạo kế toán tp hcm (38)