Top 10 học may ở vũng tàu

PVD Training

PVD Training nằm tại Dong Xuyen Industrial Zone, Rach Dua Ward, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại Road 1, Dong Xuyen Industrial Zone, Rach Dua Ward, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ PVD Training qua điện thoại 0254 3612 099, email [email protected] hoặc truy cập http://www.pvdtraining.com.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về PVD Training Địa chỉ: Road 1, Dong Xuyen Industrial Zone, Rach Dua Ward, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: http://www.pvdtraining.com.vn/ Website: http://www.pvdtraining.com.vn/ Email: ...

Moss – Phụ kiện Quà tặng

Moss - Phụ kiện Quà tặng nằm tại Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 274 Ba Cu, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Moss - Phụ kiện Quà tặng qua điện thoại 0972 264 919, email hoặc truy cập http://mossvn.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Moss - Phụ kiện Quà tặng Địa chỉ: 274 Ba Cu, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: http://mossvn.com/ Website: http://mossvn.com/ Email: Bạn còn có câu ...

Trung tâm Tin học Long Vinh

Trung tâm Tin học Long Vinh nằm tại Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 463 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Trung tâm Tin học Long Vinh qua điện thoại 0933 411 808, email [email protected] hoặc truy cập http://trungtamtinhocvungtau.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm Tin học Long Vinh Địa chỉ: 463 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: http://trungtamtinhocvungtau.com/ Website: http://trungtamtinhocvungtau.com/ Email: [email protected] ...

Minh Dam High School

Minh Dam High School nằm tại ĐH5, Phước Hưng, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại C678+P4M, ĐH5, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Minh Dam High School qua điện thoại 0254 3676 626, email hoặc truy cập /maps/dir//C678%2BP4M+Minh+Dam+High+School,+%C4%90H5,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+H%C6%B0ng,+Long+%C4%90i%E1%BB%81n,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3175741e684b1595:0x6aea919188dc7354?sa=X&ved=2ahUKEwi658WatcKCAxXAmFYBHftNBIQ4KBDjwAN6BAgJEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Minh Dam High School Địa chỉ: C678+P4M, ĐH5, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//C678%2BP4M+Minh+Dam+High+School,+%C4%90H5,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+H%C6%B0ng,+Long+%C4%90i%E1%BB%81n,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3175741e684b1595:0x6aea919188dc7354?sa=X&ved=2ahUKEwi658WatcKCAxXAmFYBHftNBIQ4KBDjwAN6BAgJEAA&hl=en Website: /maps/dir//C678%2BP4M+Minh+Dam+High+School,+%C4%90H5,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+H%C6%B0ng,+Long+%C4%90i%E1%BB%81n,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3175741e684b1595:0x6aea919188dc7354?sa=X&ved=2ahUKEwi658WatcKCAxXAmFYBHftNBIQ4KBDjwAN6BAgJEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của bạn thông ...

Nguyễn Huệ High School

Nguyễn Huệ High School nằm tại Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 977 Bình Giã, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Nguyễn Huệ High School qua điện thoại 0254 3610 044, email hoặc truy cập /maps/dir//Nguy%E1%BB%85n+Hu%E1%BB%87+High+School,+977+B%C3%ACnh+Gi%C3%A3,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+R%E1%BA%A1ch+R%E1%BB%ABa,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x317571d4878cb9e7:0x30e03664769a8db?sa=X&ved=2ahUKEwje_t33tMKCAxVWsFYBHRGIDio4FBDjwAN6BAgQEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Nguyễn Huệ High School Địa chỉ: 977 Bình Giã, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//Nguy%E1%BB%85n+Hu%E1%BB%87+High+School,+977+B%C3%ACnh+Gi%C3%A3,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+R%E1%BA%A1ch+R%E1%BB%ABa,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x317571d4878cb9e7:0x30e03664769a8db?sa=X&ved=2ahUKEwje_t33tMKCAxVWsFYBHRGIDio4FBDjwAN6BAgQEAA&hl=en Website: /maps/dir//Nguy%E1%BB%85n+Hu%E1%BB%87+High+School,+977+B%C3%ACnh+Gi%C3%A3,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+R%E1%BA%A1ch+R%E1%BB%ABa,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x317571d4878cb9e7:0x30e03664769a8db?sa=X&ved=2ahUKEwje_t33tMKCAxVWsFYBHRGIDio4FBDjwAN6BAgQEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh ...

Bàu Sen Primary School

Bàu Sen Primary School nằm tại Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 39 Thống Nhất, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Bàu Sen Primary School qua điện thoại 0254 3807 387, email [email protected] hoặc truy cập http://thbausenvt.brvt.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Bàu Sen Primary School Địa chỉ: 39 Thống Nhất, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: http://thbausenvt.brvt.edu.vn/ Website: http://thbausenvt.brvt.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá ...

Vũng Tàu High School

Vũng Tàu High School nằm tại Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 9 Đường Thi Sách, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000. Liên hệ Vũng Tàu High School qua điện thoại 0254 3852 188, email [email protected],[email protected] hoặc truy cập http://thpt-vungtau.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Vũng Tàu High School Địa chỉ: 9 Đường Thi Sách, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000 Điện thoại: http://thpt-vungtau.edu.vn/ Website: http://thpt-vungtau.edu.vn/ Email: [email protected],[email protected] Bạn còn có câu ...

PNJ Co.opMart Vũng Tàu

PNJ Co.opMart Vũng Tàu nằm tại Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 36 Nguyễn Thái Học, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ PNJ Co.opMart Vũng Tàu qua điện thoại 0254 5760 234, email [email protected] hoặc truy cập http://pnj.com.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về PNJ Co.opMart Vũng Tàu Địa chỉ: 36 Nguyễn Thái Học, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: http://pnj.com.vn/ Website: http://pnj.com.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc ...

IMPERIAL International Hotel School

IMPERIAL International Hotel School nằm tại Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 159 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ IMPERIAL International Hotel School qua điện thoại 0254 3586 789, email [email protected] hoặc truy cập http://iihc.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về IMPERIAL International Hotel School Địa chỉ: 159 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: http://iihc.edu.vn/ Website: http://iihc.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi ...

Nang Hong Preschool

Nang Hong Preschool nằm tại Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 28 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Nang Hong Preschool qua điện thoại 0254 3543 222, email hoặc truy cập /maps/dir//Nang+Hong+Preschool,+28+L%C3%BD+Th%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ki%E1%BB%87t,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+1,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fed49553897:0x511f7917eb7741c0?sa=X&ved=2ahUKEwi658WatcKCAxXAmFYBHftNBIQ4KBDjwAN6BAgIEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Nang Hong Preschool Địa chỉ: 28 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//Nang+Hong+Preschool,+28+L%C3%BD+Th%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ki%E1%BB%87t,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+1,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fed49553897:0x511f7917eb7741c0?sa=X&ved=2ahUKEwi658WatcKCAxXAmFYBHftNBIQ4KBDjwAN6BAgIEAA&hl=en Website: /maps/dir//Nang+Hong+Preschool,+28+L%C3%BD+Th%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ki%E1%BB%87t,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+1,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fed49553897:0x511f7917eb7741c0?sa=X&ved=2ahUKEwi658WatcKCAxXAmFYBHftNBIQ4KBDjwAN6BAgIEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? ...

Hải Nam -alakoulu

Hải Nam -alakoulu nằm tại Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 99 Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Hải Nam -alakoulu qua điện thoại 0254 3848 511, email hoặc truy cập https://edu.viettel.vn/vtu-tpvungtau-thhainam. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Hải Nam -alakoulu Địa chỉ: 99 Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: https://edu.viettel.vn/vtu-tpvungtau-thhainam Website: https://edu.viettel.vn/vtu-tpvungtau-thhainam Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? ...

Chi Linh Primary School

Chi Linh Primary School nằm tại Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 261 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000. Liên hệ Chi Linh Primary School qua điện thoại 0254 3848 579, email hoặc truy cập http://thchilinhvt.brvt.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Chi Linh Primary School Địa chỉ: 261 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000 Điện thoại: http://thchilinhvt.brvt.edu.vn/ Website: http://thchilinhvt.brvt.edu.vn/ Email: Bạn còn có ...

Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Dầu Khí

Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Dầu Khí nằm tại Thành phố Vũng Tầu, Ba Ria - Vung Tau, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Ba Ria - Vung Tau. Liên hệ Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Dầu Khí qua điện thoại 0932 650 572, email hoặc truy cập /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+%C4%90%C3%A0o+T%E1%BA%A1o+L%C3%A1i+Xe+D%E1%BA%A7u+Kh%C3%AD,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+12,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3175717c83a8c0ad:0x74452141fbb6b346?sa=X&ved=2ahUKEwje_t33tMKCAxVWsFYBHRGIDio4FBDjwAN6BAgOEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Dầu Khí Địa chỉ: Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Ba Ria - Vung Tau Điện thoại: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+%C4%90%C3%A0o+T%E1%BA%A1o+L%C3%A1i+Xe+D%E1%BA%A7u+Kh%C3%AD,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+12,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3175717c83a8c0ad:0x74452141fbb6b346?sa=X&ved=2ahUKEwje_t33tMKCAxVWsFYBHRGIDio4FBDjwAN6BAgOEAA&hl=en Website: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+%C4%90%C3%A0o+T%E1%BA%A1o+L%C3%A1i+Xe+D%E1%BA%A7u+Kh%C3%AD,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+12,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3175717c83a8c0ad:0x74452141fbb6b346?sa=X&ved=2ahUKEwje_t33tMKCAxVWsFYBHRGIDio4FBDjwAN6BAgOEAA&hl=en Email: Bạn ...

Trường THPT Trần Nguyên Hãn

Trường THPT Trần Nguyên Hãn nằm tại Đ. 30 Tháng 4, Phường 9, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 939M+PX2, Đ. 30 Tháng 4, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Trường THPT Trần Nguyên Hãn qua điện thoại 0254 3591 699, email hoặc truy cập /maps/dir//939M%2BPX2+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+THPT+Tr%E1%BA%A7n+Nguy%C3%AAn+H%C3%A3n,+%C4%90.+30+Th%C3%A1ng+4,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fcee1c76931:0x4d0ce0ac1263e1d8?sa=X&ved=2ahUKEwi658WatcKCAxXAmFYBHftNBIQ4KBDjwAN6BAgDEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường THPT Trần Nguyên Hãn Địa chỉ: 939M+PX2, Đ. 30 Tháng 4, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//939M%2BPX2+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+THPT+Tr%E1%BA%A7n+Nguy%C3%AAn+H%C3%A3n,+%C4%90.+30+Th%C3%A1ng+4,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fcee1c76931:0x4d0ce0ac1263e1d8?sa=X&ved=2ahUKEwi658WatcKCAxXAmFYBHftNBIQ4KBDjwAN6BAgDEAA&hl=en Website: /maps/dir//939M%2BPX2+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+THPT+Tr%E1%BA%A7n+Nguy%C3%AAn+H%C3%A3n,+%C4%90.+30+Th%C3%A1ng+4,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fcee1c76931:0x4d0ce0ac1263e1d8?sa=X&ved=2ahUKEwi658WatcKCAxXAmFYBHftNBIQ4KBDjwAN6BAgDEAA&hl=en Email: Bạn còn có ...

Nguyễn Thái Học Primary School

Nguyễn Thái Học Primary School nằm tại Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 219 Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Nguyễn Thái Học Primary School qua điện thoại 0254 3859 811, email hoặc truy cập /maps/dir//Nguy%E1%BB%85n+Th%C3%A1i+H%E1%BB%8Dc+Primary+School,+219+Ba+Cu,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+4,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fea3a3f8825:0x699c0ef14334b2d5?sa=X&ved=2ahUKEwje_t33tMKCAxVWsFYBHRGIDio4FBDjwAN6BAgNEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Nguyễn Thái Học Primary School Địa chỉ: 219 Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//Nguy%E1%BB%85n+Th%C3%A1i+H%E1%BB%8Dc+Primary+School,+219+Ba+Cu,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+4,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fea3a3f8825:0x699c0ef14334b2d5?sa=X&ved=2ahUKEwje_t33tMKCAxVWsFYBHRGIDio4FBDjwAN6BAgNEAA&hl=en Website: /maps/dir//Nguy%E1%BB%85n+Th%C3%A1i+H%E1%BB%8Dc+Primary+School,+219+Ba+Cu,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+4,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fea3a3f8825:0x699c0ef14334b2d5?sa=X&ved=2ahUKEwje_t33tMKCAxVWsFYBHRGIDio4FBDjwAN6BAgNEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh ...

Toán tư duy B-Smart Vũng Tàu

Toán tư duy B-Smart Vũng Tàu nằm tại Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 131 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Toán tư duy B-Smart Vũng Tàu qua điện thoại 0966 869 405, email hoặc truy cập /maps/dir//To%C3%A1n+t%C6%B0+duy+B-Smart+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+131+Ho%C3%A0ng+V%C4%83n+Th%E1%BB%A5,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+7,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fc511c1aaab:0x54df331acbde42df?sa=X&ved=2ahUKEwi658WatcKCAxXAmFYBHftNBIQ4KBDjwAN6BAgEEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Toán tư duy B-Smart Vũng Tàu Địa chỉ: 131 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//To%C3%A1n+t%C6%B0+duy+B-Smart+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+131+Ho%C3%A0ng+V%C4%83n+Th%E1%BB%A5,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+7,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fc511c1aaab:0x54df331acbde42df?sa=X&ved=2ahUKEwi658WatcKCAxXAmFYBHftNBIQ4KBDjwAN6BAgEEAA&hl=en Website: /maps/dir//To%C3%A1n+t%C6%B0+duy+B-Smart+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+131+Ho%C3%A0ng+V%C4%83n+Th%E1%BB%A5,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+7,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fc511c1aaab:0x54df331acbde42df?sa=X&ved=2ahUKEwi658WatcKCAxXAmFYBHftNBIQ4KBDjwAN6BAgEEAA&hl=en Email: Bạn còn ...

Vung Tau Vocational Continuing Education Center

Vung Tau Vocational Continuing Education Center nằm tại Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 15 Nguyễn Du, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Vung Tau Vocational Continuing Education Center qua điện thoại 0254 3851 091, email [email protected] hoặc truy cập http://gdtx-vungtau.bariavungtau.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Vung Tau Vocational Continuing Education Center Địa chỉ: 15 Nguyễn Du, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: http://gdtx-vungtau.bariavungtau.edu.vn/ Website: http://gdtx-vungtau.bariavungtau.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn ...

Cơ Sở 3

Cơ Sở 3 nằm tại Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 79 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Cơ Sở 3 qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//C%C6%A1+S%E1%BB%9F+3,+79+B%C3%ACnh+Gi%C3%A3,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+8,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f8739400c43:0xd3a0394074e33e05?sa=X&ved=2ahUKEwi658WatcKCAxXAmFYBHftNBIQ4KBDjwAN6BAgAEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Cơ Sở 3 Địa chỉ: 79 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//C%C6%A1+S%E1%BB%9F+3,+79+B%C3%ACnh+Gi%C3%A3,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+8,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f8739400c43:0xd3a0394074e33e05?sa=X&ved=2ahUKEwi658WatcKCAxXAmFYBHftNBIQ4KBDjwAN6BAgAEAA&hl=en Website: /maps/dir//C%C6%A1+S%E1%BB%9F+3,+79+B%C3%ACnh+Gi%C3%A3,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+8,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f8739400c43:0xd3a0394074e33e05?sa=X&ved=2ahUKEwi658WatcKCAxXAmFYBHftNBIQ4KBDjwAN6BAgAEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản ...

Võ Trường Toản Secondary School

Võ Trường Toản Secondary School nằm tại Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 4 Lê Văn Lộc, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Võ Trường Toản Secondary School qua điện thoại 0254 3597 335, email hoặc truy cập /maps/dir//V%C3%B5+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+To%E1%BA%A3n+Secondary+School,+4+L%C3%AA+V%C4%83n+L%E1%BB%99c,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fceb9e9e5dd:0x79bd30946465e272?sa=X&ved=2ahUKEwje_t33tMKCAxVWsFYBHRGIDio4FBDjwAN6BAgIEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Võ Trường Toản Secondary School Địa chỉ: 4 Lê Văn Lộc, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//V%C3%B5+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+To%E1%BA%A3n+Secondary+School,+4+L%C3%AA+V%C4%83n+L%E1%BB%99c,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fceb9e9e5dd:0x79bd30946465e272?sa=X&ved=2ahUKEwje_t33tMKCAxVWsFYBHRGIDio4FBDjwAN6BAgIEAA&hl=en Website: /maps/dir//V%C3%B5+Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+To%E1%BA%A3n+Secondary+School,+4+L%C3%AA+V%C4%83n+L%E1%BB%99c,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fceb9e9e5dd:0x79bd30946465e272?sa=X&ved=2ahUKEwje_t33tMKCAxVWsFYBHRGIDio4FBDjwAN6BAgIEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi ...

Vitimusic Centre

Vitimusic Centre nằm tại Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 46 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Vitimusic Centre qua điện thoại 0254 3856 949, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/vitimusic/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Vitimusic Centre Địa chỉ: 46 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: https://www.facebook.com/vitimusic/ Website: https://www.facebook.com/vitimusic/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi ...

IWOK ENGLISH

IWOK ENGLISH nằm tại Khu văn phòng LK 12, Phía sau Tòa nhà, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại VUNG TAU CENTER, Khu văn phòng LK 12, Phía sau Tòa nhà, 93 Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000. Liên hệ IWOK ENGLISH qua điện thoại 0984 315 110, email [email protected] hoặc truy cập http://www.iwok.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về IWOK ENGLISH Địa chỉ: VUNG TAU CENTER, Khu văn phòng LK 12, Phía sau Tòa nhà, 93 Lê Lợi, Phường 4, Thành phố ...

Trung tâm Toán Tư Duy Mathnasium Vũng Tàu

Trung tâm Toán Tư Duy Mathnasium Vũng Tàu nằm tại Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 7C2 Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Trung tâm Toán Tư Duy Mathnasium Vũng Tàu qua điện thoại 0254 7300 068, email [email protected] hoặc truy cập http://www.mathnasium.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm Toán Tư Duy Mathnasium Vũng Tàu Địa chỉ: 7C2 Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện ...

Học Viện Spa Trà Ny-Công ty cung cấp KTV Spa hàng đầu Việt Nam

Học Viện Spa Trà Ny-Công ty cung cấp KTV Spa hàng đầu Việt Nam nằm tại Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 297 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 78000. Liên hệ Học Viện Spa Trà Ny-Công ty cung cấp KTV Spa hàng đầu Việt Nam qua điện thoại 0707 387 879, email hoặc truy cập /maps/dir//H%E1%BB%8Dc+Vi%E1%BB%87n+Spa+Tr%C3%A0+Ny-C%C3%B4ng+ty+cung+c%E1%BA%A5p+KTV+Spa+h%C3%A0ng+%C4%91%E1%BA%A7u+Vi%E1%BB%87t+Nam,+297+Tr%C6%B0%C6%A1ng+C%C3%B4ng+%C4%90%E1%BB%8Bnh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+3,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u+78000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31752f75e0559fe1:0xdaa3ada1b35dee38?sa=X&ved=2ahUKEwje_t33tMKCAxVWsFYBHRGIDio4FBDjwAN6BAgLEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Học Viện Spa Trà Ny-Công ty cung cấp KTV Spa hàng đầu Việt Nam ...

Trường Mầm Non Xanh Tuệ Đức Vũng Tàu

Trường Mầm Non Xanh Tuệ Đức Vũng Tàu nằm tại Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 414/1 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790900. Liên hệ Trường Mầm Non Xanh Tuệ Đức Vũng Tàu qua điện thoại 0942 399 880, email hoặc truy cập https://truong-mam-non-xanh-tue-duc.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Mầm Non Xanh Tuệ Đức Vũng Tàu Địa chỉ: 414/1 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790900 ...

College of Tourism Vung Tau

College of Tourism Vung Tau nằm tại Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 459 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ College of Tourism Vung Tau qua điện thoại 0254 3853 334, email [email protected] hoặc truy cập http://vtvc.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về College of Tourism Vung Tau Địa chỉ: 459 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: http://vtvc.edu.vn/ Website: http://vtvc.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có ...

Nguyễn Thái Bình Junior High School

Nguyễn Thái Bình Junior High School nằm tại Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 94H7+R78, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Nguyễn Thái Bình Junior High School qua điện thoại 0254 3612 744, email hoặc truy cập http://www.thcsnguyenthaibinh.vietschool.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Nguyễn Thái Bình Junior High School Địa chỉ: 94H7+R78, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: http://www.thcsnguyenthaibinh.vietschool.vn/ Website: http://www.thcsnguyenthaibinh.vietschool.vn/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá ...

Ngô Sỹ Liên Secondary School

Ngô Sỹ Liên Secondary School nằm tại Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 977 Bình Giã, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Ngô Sỹ Liên Secondary School qua điện thoại 0254 3623 015, email hoặc truy cập /maps/dir//Ng%C3%B4+S%E1%BB%B9+Li%C3%AAn+Secondary+School,+977+B%C3%ACnh+Gi%C3%A3,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+R%E1%BA%A1ch+R%E1%BB%ABa,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x317571c2458377b1:0xff7e3bcf9f706fe3?sa=X&ved=2ahUKEwjTya7ZtMKCAxU9mlYBHXn1D2YQ48ADegQICBAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Ngô Sỹ Liên Secondary School Địa chỉ: 977 Bình Giã, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//Ng%C3%B4+S%E1%BB%B9+Li%C3%AAn+Secondary+School,+977+B%C3%ACnh+Gi%C3%A3,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+R%E1%BA%A1ch+R%E1%BB%ABa,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x317571c2458377b1:0xff7e3bcf9f706fe3?sa=X&ved=2ahUKEwjTya7ZtMKCAxU9mlYBHXn1D2YQ48ADegQICBAA&hl=en Website: /maps/dir//Ng%C3%B4+S%E1%BB%B9+Li%C3%AAn+Secondary+School,+977+B%C3%ACnh+Gi%C3%A3,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+R%E1%BA%A1ch+R%E1%BB%ABa,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x317571c2458377b1:0xff7e3bcf9f706fe3?sa=X&ved=2ahUKEwjTya7ZtMKCAxU9mlYBHXn1D2YQ48ADegQICBAA&hl=en Email: Bạn còn có câu ...

Trung Tâm Tin Học Trường Thịnh – 37/3 Lê Phụng Hiểu – Phường 8 – Vũng Tàu

Trung Tâm Tin Học Trường Thịnh - 37/3 Lê Phụng Hiểu - Phường 8 - Vũng Tàu nằm tại Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 3 Lê Phụng Hiểu, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000. Liên hệ Trung Tâm Tin Học Trường Thịnh - 37/3 Lê Phụng Hiểu - Phường 8 - Vũng Tàu qua điện thoại 0702 222 272, email [email protected] hoặc truy cập https://tinhoctruongthinhvungtau.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Tin Học Trường Thịnh - ...

Trung tâm đào tạo nghề Vũng Tàu

Trung tâm đào tạo nghề Vũng Tàu nằm tại Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 405 Võ Nguyên Giáp, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Trung tâm đào tạo nghề Vũng Tàu qua điện thoại 0908 014 504, email [email protected] hoặc truy cập https://daynghevungtau.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm đào tạo nghề Vũng Tàu Địa chỉ: 405 Võ Nguyên Giáp, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: https://daynghevungtau.com/ Website: ...

Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nằm tại Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại Đường Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua điện thoại 064 358 17 03, email hoặc truy cập /maps/dir//Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+Cao+%C4%90%E1%BA%B3ng+Ngh%E1%BB%81+T%E1%BB%89nh+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Tr%C6%B0%C6%A1ng+C%C3%B4ng+%C4%90%E1%BB%8Bnh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+8,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fc31349499b:0x815d51f5a1c60958?sa=X&ved=2ahUKEwjTya7ZtMKCAxU9mlYBHXn1D2YQ48ADegQIAhAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Địa chỉ: Đường Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, ...

Nhà May Thùy Linh

Nhà May Thùy Linh nằm tại Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 45/B6 Lê Quang Định, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000. Liên hệ Nhà May Thùy Linh qua điện thoại 0335 561 285, email hoặc truy cập /maps/dir//Nh%C3%A0+May+Th%C3%B9y+Linh,+45%2FB6+L%C3%AA+Quang+%C4%90%E1%BB%8Bnh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u+790000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756e2a2412e42b:0x30de4847465a8525?sa=X&ved=2ahUKEwjTya7ZtMKCAxU9mlYBHXn1D2YQ48ADegQIERAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Nhà May Thùy Linh Địa chỉ: 45/B6 Lê Quang Định, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000 Điện thoại: /maps/dir//Nh%C3%A0+May+Th%C3%B9y+Linh,+45%2FB6+L%C3%AA+Quang+%C4%90%E1%BB%8Bnh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u+790000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756e2a2412e42b:0x30de4847465a8525?sa=X&ved=2ahUKEwjTya7ZtMKCAxU9mlYBHXn1D2YQ48ADegQIERAA&hl=en Website: /maps/dir//Nh%C3%A0+May+Th%C3%B9y+Linh,+45%2FB6+L%C3%AA+Quang+%C4%90%E1%BB%8Bnh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u+790000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756e2a2412e42b:0x30de4847465a8525?sa=X&ved=2ahUKEwjTya7ZtMKCAxU9mlYBHXn1D2YQ48ADegQIERAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc ...

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu nằm tại Phường 11, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại Ba Tháng Hai, Phường 11, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000. Liên hệ Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu qua điện thoại 0254 3583 545, email [email protected] hoặc truy cập http://www.bctech.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu Địa chỉ: Ba Tháng Hai, Phường 11, Thành phố Vũng Tầu, Bà ...

DẠY PHA CHẾ VŨNG TÀU

DẠY PHA CHẾ VŨNG TÀU nằm tại Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 780/8/33 Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ DẠY PHA CHẾ VŨNG TÀU qua điện thoại 0937 613 193, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/profile.php?id=100057580443658. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về DẠY PHA CHẾ VŨNG TÀU Địa chỉ: 780/8/33 Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057580443658 Website: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057580443658 Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh ...

Phuoc Tho computer center

Phuoc Tho computer center nằm tại Bà Rịa, Ba Ria - Vung Tau, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại Phước Nguyên, Bà Rịa, Ba Ria - Vung Tau. Liên hệ Phuoc Tho computer center qua điện thoại 0254 3844 444, email hoặc truy cập http://www.phuoctho.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Phuoc Tho computer center Địa chỉ: Phước Nguyên, Bà Rịa, Ba Ria - Vung Tau Điện thoại: http://www.phuoctho.vn/ Website: http://www.phuoctho.vn/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của bạn thông ...

Ba Ria – Vung Tau Univeristy, Campus 3

Ba Ria - Vung Tau Univeristy, Campus 3 nằm tại Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 951 Bình Giã, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Ba Ria - Vung Tau Univeristy, Campus 3 qua điện thoại 0254 3616 807, email [email protected] hoặc truy cập http://bvu.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Ba Ria - Vung Tau Univeristy, Campus 3 Địa chỉ: 951 Bình Giã, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu ...

Vũng Tàu Secondary School

Vũng Tàu Secondary School nằm tại Phường 1, Vũng Tàu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 19 Thống Nhất, Phường 1, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Vũng Tàu Secondary School qua điện thoại 0254 3859 693, email hoặc truy cập /maps/dir//V%C5%A9ng+T%C3%A0u+Secondary+School,+19+Th%E1%BB%91ng+Nh%E1%BA%A5t,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+1,+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f92c950850d:0xac69ed4e561d9719?sa=X&ved=2ahUKEwjTya7ZtMKCAxU9mlYBHXn1D2YQ48ADegQIChAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Vũng Tàu Secondary School Địa chỉ: 19 Thống Nhất, Phường 1, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//V%C5%A9ng+T%C3%A0u+Secondary+School,+19+Th%E1%BB%91ng+Nh%E1%BA%A5t,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+1,+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f92c950850d:0xac69ed4e561d9719?sa=X&ved=2ahUKEwjTya7ZtMKCAxU9mlYBHXn1D2YQ48ADegQIChAA&hl=en Website: /maps/dir//V%C5%A9ng+T%C3%A0u+Secondary+School,+19+Th%E1%BB%91ng+Nh%E1%BA%A5t,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+1,+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f92c950850d:0xac69ed4e561d9719?sa=X&ved=2ahUKEwjTya7ZtMKCAxU9mlYBHXn1D2YQ48ADegQIChAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi ...

Trung tâm Lan Anh

Trung tâm Lan Anh nằm tại Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 249 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 78211. Liên hệ Trung tâm Lan Anh qua điện thoại 0934 304 888, email hoặc truy cập https://lananh.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm Lan Anh Địa chỉ: 249 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 78211 Điện thoại: https://lananh.edu.vn/ Website: https://lananh.edu.vn/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc ...

Ba Ria – Vung Tau University

Ba Ria - Vung Tau University nằm tại Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 80 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Ba Ria - Vung Tau University qua điện thoại 0254 7305 456, email [email protected] hoặc truy cập http://www.bvu.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Ba Ria - Vung Tau University Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: http://www.bvu.edu.vn/ Website: http://www.bvu.edu.vn/ Email: [email protected] ...

Cơ sở Dạy thêm DUY TUỆ

Cơ sở Dạy thêm DUY TUỆ nằm tại Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại 167/6D Đường Lưu Chí Hiếu, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 78000. Liên hệ Cơ sở Dạy thêm DUY TUỆ qua điện thoại 0972 832 121, email hoặc truy cập https://www.youtube.com/@nguyenlam12345. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Cơ sở Dạy thêm DUY TUỆ Địa chỉ: 167/6D Đường Lưu Chí Hiếu, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 78000 Điện ...

Nguyen Thi Minh Khai High School

Nguyen Thi Minh Khai High School nằm tại Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, là học may ở vũng tàu. Trụ sở tại Bình Giã, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Nguyen Thi Minh Khai High School qua điện thoại 0254 3840 009, email [email protected],[email protected],[email protected] hoặc truy cập http://nguyenthiminhkhai.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Nguyen Thi Minh Khai High School Địa chỉ: Bình Giã, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: http://nguyenthiminhkhai.edu.vn/ Website: http://nguyenthiminhkhai.edu.vn/ Email: [email protected],[email protected],[email protected] Bạn ...

Tìm kiếm liên quan

các trường đào tạo kế toán ở đà nẵng (25) dạy piano hcm (67) dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội (44) dạy violin tphcm (30) học ielts ở vinh (66) học lái xe ở bình dương (28) học may ở vũng tàu (40) học nghề spa ở vũng tàu (26) học tiếng anh giao tiếp ở tây ninh (30) học tiếng anh ở vũng tàu (50) học toeic ở huế (27) khóa học bất động sản hà nội (45) khóa học phát triển bản thân tại hà nội (58) khóa học đầu tư tài chính hcm (26) tiếng anh giao tiếp hồ chí minh (152) trung tâm dạy ielts tại đà nẵng (83) trung tâm dạy ielts ở hà nội (144) trung tâm dạy nghề huế (28) trung tâm dạy nghề hà nội (53) trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn (103) trung tâm dạy nghề tp hcm (75) trung tâm dạy nghề đà nẵng (73) trung tâm dạy piano hà nội (44) trung tâm dạy tiếng anh ở bình dương (112) trung tâm dạy tiếng anh ở hà nội (70) trung tâm dạy tiếng anh ở thái nguyên (50) trung tâm dạy tiếng hàn ở hà nội (32) trung tâm dạy tiếng ý tại hà nội (39) trung tâm dạy vẽ tp hcm (43) trung tâm luyện thi ielts hcm (88) trung tâm luyện thi tocfl tại đà nẵng (29) trung tâm tiếng anh nha trang (89) trung tâm tiếng anh ninh thuận (27) trung tâm tiếng anh phú yên (44) trung tâm tiếng anh quy nhơn (26) trung tâm tiếng anh quảng ngãi (57) trung tâm tiếng anh đà nẵng (101) trung tâm tiếng anh đồng nai (117) trung tâm tiếng anh ở huế (31) trung tâm tiếng hàn hcm (33) trung tâm tiếng nhật sài gòn (28) trung tâm tiếng nhật đà nẵng (30) trung tâm tiếng trung sài gòn (34) trường dạy nghề đồng nai (66) trường đào tạo kế toán tp hcm (38)