Top 10 học nghề spa ở vũng tàu

Spa Cỏ Beauty – Đánh thức vẻ đẹp nơi bạn

Spa Cỏ Beauty - Đánh thức vẻ đẹp nơi bạn nằm tại Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 146 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Spa Cỏ Beauty - Đánh thức vẻ đẹp nơi bạn qua điện thoại 0937 833 755, email hoặc truy cập /maps/dir//Spa+C%E1%BB%8F+Beauty+-+%C4%90%C3%A1nh+th%E1%BB%A9c+v%E1%BA%BB+%C4%91%E1%BA%B9p+n%C6%A1i+b%E1%BA%A1n,+146+Nguy%E1%BB%85n+H%E1%BB%AFu+C%E1%BA%A3nh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+Th%E1%BB%91ng+Nh%E1%BA%A5t,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x317571996670408d:0xe7246cad06b91b07?sa=X&ved=2ahUKEwjNwZCSt8KCAxXOslYBHcP3DxwQ48ADegQIAxAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Spa Cỏ Beauty - Đánh thức vẻ đẹp nơi bạn Địa chỉ: 146 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thống Nhất, Thành ...

Mai Nails Vũng Tàu

Mai Nails Vũng Tàu nằm tại Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 126 Lý Tự Trọng, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000. Liên hệ Mai Nails Vũng Tàu qua điện thoại 0898 678 960, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/profile.php?id=100063535781855. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Mai Nails Vũng Tàu Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000 Điện thoại: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063535781855 Website: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063535781855 Email: Bạn còn có câu hỏi ...

Viện Thẩm Mỹ DIVA – Bà Rịa

Viện Thẩm Mỹ DIVA - Bà Rịa nằm tại Phước Hiệp, Bà Rịa, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 231 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu 78200. Liên hệ Viện Thẩm Mỹ DIVA - Bà Rịa qua điện thoại 1900 2222, email [email protected] hoặc truy cập https://vienthammydiva.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Viện Thẩm Mỹ DIVA - Bà Rịa Địa chỉ: 231 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu 78200 Điện thoại: https://vienthammydiva.vn/ Website: https://vienthammydiva.vn/ Email: ...

Lynh Spa

Lynh Spa nằm tại Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 18 Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000. Liên hệ Lynh Spa qua điện thoại 0768 117 993, email hoặc truy cập /maps/dir//Lynh+Spa,+18+L%C3%AA+H%E1%BB%93ng+Phong,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+7,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u+790000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f5970f2ef5f:0xf64c00603f311578?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgKEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Lynh Spa Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000 Điện thoại: /maps/dir//Lynh+Spa,+18+L%C3%AA+H%E1%BB%93ng+Phong,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+7,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u+790000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f5970f2ef5f:0xf64c00603f311578?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgKEAA&hl=en Website: /maps/dir//Lynh+Spa,+18+L%C3%AA+H%E1%BB%93ng+Phong,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+7,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u+790000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f5970f2ef5f:0xf64c00603f311578?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgKEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? ...

CoCo Clinic & Spa

CoCo Clinic & Spa nằm tại Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 114 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ CoCo Clinic & Spa qua điện thoại 0938 291 111, email hoặc truy cập /maps/dir//CoCo+Clinic+%26+Spa,+114+Tr%C6%B0%C6%A1ng+C%C3%B4ng+%C4%90%E1%BB%8Bnh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+3,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f11b530edf7:0xff44f30838ddb833?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgFEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về CoCo Clinic & Spa Địa chỉ: 114 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//CoCo+Clinic+%26+Spa,+114+Tr%C6%B0%C6%A1ng+C%C3%B4ng+%C4%90%E1%BB%8Bnh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+3,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f11b530edf7:0xff44f30838ddb833?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgFEAA&hl=en Website: /maps/dir//CoCo+Clinic+%26+Spa,+114+Tr%C6%B0%C6%A1ng+C%C3%B4ng+%C4%90%E1%BB%8Bnh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+3,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f11b530edf7:0xff44f30838ddb833?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgFEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh ...

TN Nails & Spa

TN Nails & Spa nằm tại Phước Nguyễn, Bà Rịa, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 42 Trần Nguyên Đán, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ TN Nails & Spa qua điện thoại 0906 053 737, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/TN-Nails-Spa-945645962196124. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về TN Nails & Spa Địa chỉ: 42 Trần Nguyên Đán, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: https://www.facebook.com/TN-Nails-Spa-945645962196124 Website: https://www.facebook.com/TN-Nails-Spa-945645962196124 Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng ...

Gội Đầu Dưỡng Sinh

Gội Đầu Dưỡng Sinh nằm tại Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 31a Ba Cu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Gội Đầu Dưỡng Sinh qua điện thoại 0843 523 179, email hoặc truy cập /maps/dir//G%E1%BB%99i+%C4%90%E1%BA%A7u+D%C6%B0%E1%BB%A1ng+Sinh,+31a+Ba+Cu,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+1,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fb302e34647:0x8eafe64e0c0f7d98?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgAEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Gội Đầu Dưỡng Sinh Địa chỉ: 31a Ba Cu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//G%E1%BB%99i+%C4%90%E1%BA%A7u+D%C6%B0%E1%BB%A1ng+Sinh,+31a+Ba+Cu,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+1,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fb302e34647:0x8eafe64e0c0f7d98?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgAEAA&hl=en Website: /maps/dir//G%E1%BB%99i+%C4%90%E1%BA%A7u+D%C6%B0%E1%BB%A1ng+Sinh,+31a+Ba+Cu,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+1,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fb302e34647:0x8eafe64e0c0f7d98?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgAEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về ...

Hiền Nail Nhận Đào Tạo Học Viên

Hiền Nail Nhận Đào Tạo Học Viên nằm tại Hẻm 22 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 83VM+HG8, Hẻm 22 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Hiền Nail Nhận Đào Tạo Học Viên qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//83VM%2BHG8+Hi%E1%BB%81n+Nail+Nh%E1%BA%ADn+%C4%90%C3%A0o+T%E1%BA%A1o+H%E1%BB%8Dc+Vi%C3%AAn,+H%E1%BA%BBm+22+Nam+K%E1%BB%B3+Kh%E1%BB%9Fi+Ngh%C4%A9a,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+Th%E1%BA%AFng+Tam,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756ff1f6d1db93:0x51969ab7cc6a3b3f?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgCEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Hiền Nail Nhận Đào Tạo Học Viên Địa chỉ: 83VM+HG8, Hẻm 22 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, ...

Gội Đầu Dưỡng Sinh Cỏ Spa Vũng Tàu

Gội Đầu Dưỡng Sinh Cỏ Spa Vũng Tàu nằm tại Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 180/22 Ba Cu, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Gội Đầu Dưỡng Sinh Cỏ Spa Vũng Tàu qua điện thoại 0909 675 211, email hoặc truy cập /maps/dir//G%E1%BB%99i+%C4%90%E1%BA%A7u+D%C6%B0%E1%BB%A1ng+Sinh+C%E1%BB%8F+Spa+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+180%2F22+Ba+Cu,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+3,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fe4c178e48b:0x175684b08e31c410?sa=X&ved=2ahUKEwjNwZCSt8KCAxXOslYBHcP3DxwQ48ADegQIDBAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Gội Đầu Dưỡng Sinh Cỏ Spa Vũng Tàu Địa chỉ: 180/22 Ba Cu, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//G%E1%BB%99i+%C4%90%E1%BA%A7u+D%C6%B0%E1%BB%A1ng+Sinh+C%E1%BB%8F+Spa+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+180%2F22+Ba+Cu,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+3,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fe4c178e48b:0x175684b08e31c410?sa=X&ved=2ahUKEwjNwZCSt8KCAxXOslYBHcP3DxwQ48ADegQIDBAA&hl=en ...

Spa

Spa nằm tại Khu Đô Thị Chí Linh, Phường 10, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại D1-2/8, Khu Đô Thị Chí Linh, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Spa qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//Spa,+D1-2%2F8,+Khu+%C4%90%C3%B4+Th%E1%BB%8B+Ch%C3%AD+Linh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+10,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x317571753688a8f1:0x863a5908e8f8364b?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgDEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Spa Địa chỉ: D1-2/8, Khu Đô Thị Chí Linh, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//Spa,+D1-2%2F8,+Khu+%C4%90%C3%B4+Th%E1%BB%8B+Ch%C3%AD+Linh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+10,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x317571753688a8f1:0x863a5908e8f8364b?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgDEAA&hl=en Website: /maps/dir//Spa,+D1-2%2F8,+Khu+%C4%90%C3%B4+Th%E1%BB%8B+Ch%C3%AD+Linh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+10,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x317571753688a8f1:0x863a5908e8f8364b?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgDEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng ...

Thẩm Mỹ Hà Thương – Cơ Sở 1

Thẩm Mỹ Hà Thương - Cơ Sở 1 nằm tại Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 291 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 78000. Liên hệ Thẩm Mỹ Hà Thương - Cơ Sở 1 qua điện thoại 0909 470 571, email [email protected] hoặc truy cập http://thammyhathuong.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Thẩm Mỹ Hà Thương - Cơ Sở 1 Địa chỉ: 291 Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 78000 ...

Spa Thẩm Mỹ Nguyễn Oanh

Spa Thẩm Mỹ Nguyễn Oanh nằm tại Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 67 Đống Đa, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Spa Thẩm Mỹ Nguyễn Oanh qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//Spa+Th%E1%BA%A9m+M%E1%BB%B9+Nguy%E1%BB%85n+Oanh,+67+%C4%90%E1%BB%91ng+%C4%90a,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+Th%E1%BB%91ng+Nh%E1%BA%A5t,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x317571d00ad75915:0x944a686d2240497c?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgBEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Spa Thẩm Mỹ Nguyễn Oanh Địa chỉ: 67 Đống Đa, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//Spa+Th%E1%BA%A9m+M%E1%BB%B9+Nguy%E1%BB%85n+Oanh,+67+%C4%90%E1%BB%91ng+%C4%90a,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+Th%E1%BB%91ng+Nh%E1%BA%A5t,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x317571d00ad75915:0x944a686d2240497c?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgBEAA&hl=en Website: /maps/dir//Spa+Th%E1%BA%A9m+M%E1%BB%B9+Nguy%E1%BB%85n+Oanh,+67+%C4%90%E1%BB%91ng+%C4%90a,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+Th%E1%BB%91ng+Nh%E1%BA%A5t,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x317571d00ad75915:0x944a686d2240497c?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgBEAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi ...

Thẩm Mỹ Min Trần – Beauty & Spa Vũng Tàu

Thẩm Mỹ Min Trần - Beauty & Spa Vũng Tàu nằm tại Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 184 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000. Liên hệ Thẩm Mỹ Min Trần - Beauty & Spa Vũng Tàu qua điện thoại 0979 399 617, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/tronHm. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Thẩm Mỹ Min Trần - Beauty & Spa Vũng Tàu Địa chỉ: 184 Đường Xô Viết Nghệ ...

Trung tâm chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ ViệtSing

Trung tâm chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ ViệtSing nằm tại Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 4h3 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Trung tâm chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ ViệtSing qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//Trung+t%C3%A2m+ch%C4%83m+s%C3%B3c+s%E1%BA%AFc+%C4%91%E1%BA%B9p+v%C3%A0+s%E1%BB%A9c+kho%E1%BA%BB+Vi%E1%BB%87tSing,+4h3+Nguy%E1%BB%85n+Tri+Ph%C6%B0%C6%A1ng,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+7,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fb14121a9b1:0x9b925be45d63fea0?sa=X&ved=2ahUKEwj-4oewt8KCAxUtsFYBHa6YDcY4FBDjwAN6BAgGEAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ ViệtSing Địa chỉ: 4h3 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa ...

Nâu Spa – ĐIỀU TRỊ DA CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU

Nâu Spa - ĐIỀU TRỊ DA CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU nằm tại Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 630 Trương Công Định, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000. Liên hệ Nâu Spa - ĐIỀU TRỊ DA CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU qua điện thoại 0937 401 408, email [email protected] hoặc truy cập http://nauspa.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Nâu Spa - ĐIỀU TRỊ DA CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU Địa chỉ: 630 Trương Công Định, Nguyễn An ...

HB Spa – Vũng Tàu (Dưỡng Sinh & Thủ Đạo Thang)

HB Spa - Vũng Tàu (Dưỡng Sinh & Thủ Đạo Thang) nằm tại Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 83 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 78000. Liên hệ HB Spa - Vũng Tàu (Dưỡng Sinh & Thủ Đạo Thang) qua điện thoại 0254 3836 668, email hoặc truy cập https://www.hbspa.com.vn/combo399gg. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về HB Spa - Vũng Tàu (Dưỡng Sinh & Thủ Đạo Thang) Địa chỉ: 83 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ...

Selena Spa – Chi nhánh Vũng Tàu

Selena Spa - Chi nhánh Vũng Tàu nằm tại Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 635 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Selena Spa - Chi nhánh Vũng Tàu qua điện thoại 0917 546 558, email hoặc truy cập /maps/dir//Selena+Spa+-+Chi+nh%C3%A1nh+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+635+Tr%C6%B0%C6%A1ng+C%C3%B4ng+%C4%90%E1%BB%8Bnh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+7,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f4e6abbcf53:0x9ff703796a19276c?sa=X&ved=2ahUKEwjNwZCSt8KCAxXOslYBHcP3DxwQ48ADegQIAhAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Selena Spa - Chi nhánh Vũng Tàu Địa chỉ: 635 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//Selena+Spa+-+Chi+nh%C3%A1nh+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+635+Tr%C6%B0%C6%A1ng+C%C3%B4ng+%C4%90%E1%BB%8Bnh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+7,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f4e6abbcf53:0x9ff703796a19276c?sa=X&ved=2ahUKEwjNwZCSt8KCAxXOslYBHcP3DxwQ48ADegQIAhAA&hl=en Website: ...

Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Cs 2

Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Cs 2 nằm tại Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 78 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Cs 2 qua điện thoại 0254 3581 703, email hoặc truy cập http://www.brtvc.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Cs 2 Địa chỉ: 78 Trương Công Định, ...

Viện thẩm mỹ quốc tế Us Vũng Tàu

Viện thẩm mỹ quốc tế Us Vũng Tàu nằm tại Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 23k2 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 78000. Liên hệ Viện thẩm mỹ quốc tế Us Vũng Tàu qua điện thoại 0853 195 999, email hoặc truy cập /maps/dir//Vi%E1%BB%87n+th%E1%BA%A9m+m%E1%BB%B9+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF+Us+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+23k2+Tr%C6%B0%C6%A1ng+V%C4%83n+Bang,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+7,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u+78000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f5209b404bf:0x55a7d9e04435c143?sa=X&ved=2ahUKEwjNwZCSt8KCAxXOslYBHcP3DxwQ48ADegQIARAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Viện thẩm mỹ quốc tế Us Vũng Tàu Địa chỉ: 23k2 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu ...

Lam Kieu Spa

Lam Kieu Spa nằm tại Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 221 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 79000. Liên hệ Lam Kieu Spa qua điện thoại 0985 226 564, email hoặc truy cập http://www.lamkieuspa.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Lam Kieu Spa Địa chỉ: 221 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 79000 Điện thoại: http://www.lamkieuspa.com/ Website: http://www.lamkieuspa.com/ Email: Bạn ...

Thẩm Mỹ Viện Seoul Center

Thẩm Mỹ Viện Seoul Center nằm tại Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 270 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Thẩm Mỹ Viện Seoul Center qua điện thoại 1800 3333, email [email protected] hoặc truy cập https://seoulcenter.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Thẩm Mỹ Viện Seoul Center Địa chỉ: 270 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: https://seoulcenter.vn/ Website: https://seoulcenter.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có ...

Phương Mina Beauty & Spa Vũng Tàu

Phương Mina Beauty & Spa Vũng Tàu nằm tại Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 695 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Phương Mina Beauty & Spa Vũng Tàu qua điện thoại , email hoặc truy cập /maps/dir//Ph%C6%B0%C6%A1ng+Mina+Beauty+%26+Spa+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+695+Tr%C6%B0%C6%A1ng+C%C3%B4ng+%C4%90%E1%BB%8Bnh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+7,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f674cce00af:0x6b512c9a7db2af42?sa=X&ved=2ahUKEwjNwZCSt8KCAxXOslYBHcP3DxwQ48ADegQIExAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Phương Mina Beauty & Spa Vũng Tàu Địa chỉ: 695 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//Ph%C6%B0%C6%A1ng+Mina+Beauty+%26+Spa+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+695+Tr%C6%B0%C6%A1ng+C%C3%B4ng+%C4%90%E1%BB%8Bnh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+7,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f674cce00af:0x6b512c9a7db2af42?sa=X&ved=2ahUKEwjNwZCSt8KCAxXOslYBHcP3DxwQ48ADegQIExAA&hl=en Website: /maps/dir//Ph%C6%B0%C6%A1ng+Mina+Beauty+%26+Spa+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+695+Tr%C6%B0%C6%A1ng+C%C3%B4ng+%C4%90%E1%BB%8Bnh,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+7,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756f674cce00af:0x6b512c9a7db2af42?sa=X&ved=2ahUKEwjNwZCSt8KCAxXOslYBHcP3DxwQ48ADegQIExAA&hl=en Email: ...

Mây Spa

Mây Spa nằm tại Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 33 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ Mây Spa qua điện thoại 0254 3513 879, email hoặc truy cập https://mayspa.business.site/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Mây Spa Địa chỉ: 33 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: https://mayspa.business.site/ Website: https://mayspa.business.site/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? ...

Siu Beauty Spa Vũng Tàu

Siu Beauty Spa Vũng Tàu nằm tại Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau 790000, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau 790000. Liên hệ Siu Beauty Spa Vũng Tàu qua điện thoại 0909 335 196, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/Siubeautyspavungtau?mibextid=9R9pXO. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Siu Beauty Spa Vũng Tàu Địa chỉ: Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau 790000 Điện thoại: https://www.facebook.com/Siubeautyspavungtau?mibextid=9R9pXO Website: https://www.facebook.com/Siubeautyspavungtau?mibextid=9R9pXO Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung ...

D.A Beauty Center | Phun xăm Vũng Tàu | Beauty Vũng Tàu

D.A Beauty Center | Phun xăm Vũng Tàu | Beauty Vũng Tàu nằm tại P. 10, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 28/9 Đường 3/2, P. 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ D.A Beauty Center | Phun xăm Vũng Tàu | Beauty Vũng Tàu qua điện thoại 0898 897 689, email hoặc truy cập /maps/dir//D.A+Beauty+Center+%7C+Phun+x%C4%83m+V%C5%A9ng+T%C3%A0u+%7C+Beauty+V%C5%A9ng+T%C3%A0u,+28%2F9+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+3%2F2,+P.+10,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x3175710d00d688fb:0x88c5ea67c0789bea?sa=X&ved=2ahUKEwjNwZCSt8KCAxXOslYBHcP3DxwQ48ADegQIDxAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về D.A Beauty Center | Phun xăm Vũng Tàu | Beauty Vũng Tàu Địa chỉ: 28/9 Đường 3/2, P. 10, ...

SUN SPA VŨNG TÀU

SUN SPA VŨNG TÀU nằm tại Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, là học nghề spa ở vũng tàu. Trụ sở tại 228/9 Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên hệ SUN SPA VŨNG TÀU qua điện thoại 0932 757 483, email hoặc truy cập /maps/dir//SUN+SPA+V%C5%A8NG+T%C3%80U,+228%2F9+L%C3%AA+L%E1%BB%A3i,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+4,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fbf19eb0ed9:0xa8eecbcdcc103e3c?sa=X&ved=2ahUKEwjNwZCSt8KCAxXOslYBHcP3DxwQ48ADegQIDRAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về SUN SPA VŨNG TÀU Địa chỉ: 228/9 Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu Điện thoại: /maps/dir//SUN+SPA+V%C5%A8NG+T%C3%80U,+228%2F9+L%C3%AA+L%E1%BB%A3i,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+4,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fbf19eb0ed9:0xa8eecbcdcc103e3c?sa=X&ved=2ahUKEwjNwZCSt8KCAxXOslYBHcP3DxwQ48ADegQIDRAA&hl=en Website: /maps/dir//SUN+SPA+V%C5%A8NG+T%C3%80U,+228%2F9+L%C3%AA+L%E1%BB%A3i,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+4,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-+V%C5%A9ng+T%C3%A0u/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x31756fbf19eb0ed9:0xa8eecbcdcc103e3c?sa=X&ved=2ahUKEwjNwZCSt8KCAxXOslYBHcP3DxwQ48ADegQIDRAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về ...

Tìm kiếm liên quan

các trường đào tạo kế toán ở đà nẵng (25) dạy piano hcm (67) dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội (44) dạy violin tphcm (30) học ielts ở vinh (66) học lái xe ở bình dương (28) học may ở vũng tàu (40) học nghề spa ở vũng tàu (26) học tiếng anh giao tiếp ở tây ninh (30) học tiếng anh ở vũng tàu (50) học toeic ở huế (27) khóa học bất động sản hà nội (45) khóa học phát triển bản thân tại hà nội (58) khóa học đầu tư tài chính hcm (26) tiếng anh giao tiếp hồ chí minh (152) trung tâm dạy ielts tại đà nẵng (83) trung tâm dạy ielts ở hà nội (144) trung tâm dạy nghề huế (28) trung tâm dạy nghề hà nội (53) trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn (103) trung tâm dạy nghề tp hcm (75) trung tâm dạy nghề đà nẵng (73) trung tâm dạy piano hà nội (44) trung tâm dạy tiếng anh ở bình dương (112) trung tâm dạy tiếng anh ở hà nội (70) trung tâm dạy tiếng anh ở thái nguyên (50) trung tâm dạy tiếng hàn ở hà nội (32) trung tâm dạy tiếng ý tại hà nội (39) trung tâm dạy vẽ tp hcm (43) trung tâm luyện thi ielts hcm (88) trung tâm luyện thi tocfl tại đà nẵng (29) trung tâm tiếng anh nha trang (89) trung tâm tiếng anh ninh thuận (27) trung tâm tiếng anh phú yên (44) trung tâm tiếng anh quy nhơn (26) trung tâm tiếng anh quảng ngãi (57) trung tâm tiếng anh đà nẵng (101) trung tâm tiếng anh đồng nai (117) trung tâm tiếng anh ở huế (31) trung tâm tiếng hàn hcm (33) trung tâm tiếng nhật sài gòn (28) trung tâm tiếng nhật đà nẵng (30) trung tâm tiếng trung sài gòn (34) trường dạy nghề đồng nai (66) trường đào tạo kế toán tp hcm (38)