Top 10 lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn

Quy Nhon Green Square

Quy Nhon Green Square nằm tại Lý Thường Kiệt, Thành phố Qui Nhơn, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại 68 Lê Duẩn, Lý Thường Kiệt, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định. Liên hệ Quy Nhon Green Square qua điện thoại , email hoặc truy cập http://quynhon.gov.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Quy Nhon Green Square Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, Lý Thường Kiệt, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Điện thoại: http://quynhon.gov.vn/ Website: http://quynhon.gov.vn/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng ...

Bánh bèo Bà Xê

Bánh bèo Bà Xê nằm tại Lê Hồng Phong, Thành phố Qui Nhơn, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại 50/22C Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định. Liên hệ Bánh bèo Bà Xê qua điện thoại 0935 238 339, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/BanhBeoQuyNhonBaXe/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Bánh bèo Bà Xê Địa chỉ: 50/22C Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Điện thoại: https://www.facebook.com/BanhBeoQuyNhonBaXe/ Website: https://www.facebook.com/BanhBeoQuyNhonBaXe/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về ...

Xôi Thơm

Xôi Thơm nằm tại Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại 155/8 Nguyễn Thái Học, Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định. Liên hệ Xôi Thơm qua điện thoại 0389 914 061, email [email protected] hoặc truy cập https://www.foody.vn/binh-dinh/xoi-thom. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Xôi Thơm Địa chỉ: 155/8 Nguyễn Thái Học, Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Điện thoại: https://www.foody.vn/binh-dinh/xoi-thom Website: https://www.foody.vn/binh-dinh/xoi-thom Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi ...

Bún chả cá Ngọc Liên

Bún chả cá Ngọc Liên nằm tại Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại 379 Nguyễn Huệ, Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định. Liên hệ Bún chả cá Ngọc Liên qua điện thoại 0983 545 477, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Bún chả cá Ngọc Liên Địa chỉ: 379 Nguyễn Huệ, Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng ...

Nhà hàng Hòn Khô

Nhà hàng Hòn Khô nằm tại Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 591104, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại Nhơn Hải, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 591104. Liên hệ Nhà hàng Hòn Khô qua điện thoại 0947 994 708, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Nhà hàng Hòn Khô Địa chỉ: Nhơn Hải, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 591104 Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của bạn thông ...

Bánh Canh Tôm Ba Biên

Bánh Canh Tôm Ba Biên nằm tại Thị Nải, Thành phố Qui Nhơn, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại 173 Phan Đình Phùng, Thị Nải, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định. Liên hệ Bánh Canh Tôm Ba Biên qua điện thoại 0256 3815 453, email hoặc truy cập https://banh-canh-tom.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Bánh Canh Tôm Ba Biên Địa chỉ: 173 Phan Đình Phùng, Thị Nải, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Điện thoại: https://banh-canh-tom.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral Website: https://banh-canh-tom.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về ...

Quán bún chả cá Phượng Tèo

Quán bún chả cá Phượng Tèo nằm tại Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại 211 Nguyễn Huệ, Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định. Liên hệ Quán bún chả cá Phượng Tèo qua điện thoại 0989 157 336, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Quán bún chả cá Phượng Tèo Địa chỉ: 211 Nguyễn Huệ, Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung ...

Quy Nhon University

Quy Nhon University nằm tại Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại 170 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định. Liên hệ Quy Nhon University qua điện thoại 0256 3846 156, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Quy Nhon University Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi ...

Mường Thanh Quy Nhon Hotel

Mường Thanh Quy Nhon Hotel nằm tại Phường Lê Lợi, Thành phố, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại 02 Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành phố, Bình Định. Liên hệ Mường Thanh Quy Nhon Hotel qua điện thoại 0256 6529 466, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Mường Thanh Quy Nhon Hotel Địa chỉ: 02 Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi, Thành phố, Bình Định Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi ...

Nhà Hàng Cá Khói – Hải sản Quy Nhơn

Nhà Hàng Cá Khói - Hải sản Quy Nhơn nằm tại Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại 04 Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 55113. Liên hệ Nhà Hàng Cá Khói - Hải sản Quy Nhơn qua điện thoại 0963 774 377, email hoặc truy cập https://nhahangcakhoi.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Nhà Hàng Cá Khói - Hải sản Quy Nhơn Địa chỉ: 04 Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình ...

Bốn Mùa – Four Seasons Quy Nhơn

Bốn Mùa - Four Seasons Quy Nhơn nằm tại Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại Xuân Diệu, Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 55100. Liên hệ Bốn Mùa - Four Seasons Quy Nhơn qua điện thoại 0869 003 007, email [email protected] hoặc truy cập http://www.bonmuaquynhon.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Bốn Mùa - Four Seasons Quy Nhơn Địa chỉ: Xuân Diệu, Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 55100 Điện thoại: http://www.bonmuaquynhon.com/ Website: http://www.bonmuaquynhon.com/ Email: [email protected] Bạn còn có ...

DU LỊCH KỲ CO – NHÀ HÀNG HẠNH THẢO

DU LỊCH KỲ CO - NHÀ HÀNG HẠNH THẢO nằm tại Số 5 Thôn Lý Lương, Nhơn Lý, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại Đường Trục, Số 5 Thôn Lý Lương, Nhơn Lý, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 55124. Liên hệ DU LỊCH KỲ CO - NHÀ HÀNG HẠNH THẢO qua điện thoại 0355 575 264, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về DU LỊCH KỲ CO - NHÀ HÀNG HẠNH THẢO Địa chỉ: Đường Trục, Số 5 Thôn Lý Lương, Nhơn Lý, Thành ...

Pha Chế – Beverages Academy – Quy Nhơn

Pha Chế - Beverages Academy - Quy Nhơn nằm tại Quang Trung, Thành phố Qui Nhơn, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại 324 Tây Sơn, Quang Trung, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 55000. Liên hệ Pha Chế - Beverages Academy - Quy Nhơn qua điện thoại 0869 310 529, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/phache.beveragesacademy.quynhon/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Pha Chế - Beverages Academy - Quy Nhơn Địa chỉ: 324 Tây Sơn, Quang Trung, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 55000 Điện thoại: https://www.facebook.com/phache.beveragesacademy.quynhon/ Website: https://www.facebook.com/phache.beveragesacademy.quynhon/ Email: ...

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định nằm tại Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại Nhơn Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định. Liên hệ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định qua điện thoại 0256 3517 675, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định Địa chỉ: Nhơn Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung ...

Trung tâm đào tạo

Trung tâm đào tạo nằm tại khu vực 2, Thành phố Qui Nhơn, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại P6F5+4G8, khu vực 2, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định. Liên hệ Trung tâm đào tạo qua điện thoại , email hoặc truy cập https://vietabinhdinh.edu.vn/about/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm đào tạo Địa chỉ: P6F5+4G8, khu vực 2, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Điện thoại: https://vietabinhdinh.edu.vn/about/ Website: https://vietabinhdinh.edu.vn/about/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của ...

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI QUỐC BẢO – QUỐC BẢO PALACE

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI QUỐC BẢO - QUỐC BẢO PALACE nằm tại Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại 323 Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định. Liên hệ TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI QUỐC BẢO - QUỐC BẢO PALACE qua điện thoại 0905 295 515, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI QUỐC BẢO - QUỐC BẢO PALACE Địa chỉ: 323 Bạch Đằng, Trần Hưng ...

Bánh bèo Cây Mận

Bánh bèo Cây Mận nằm tại Đống Đa, Thành phố Qui Nhơn, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại 742 Trần Hưng Đạo, Đống Đa, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định. Liên hệ Bánh bèo Cây Mận qua điện thoại , email [email protected] hoặc truy cập https://www.foody.vn/binh-dinh/banh-beo-cay-man. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Bánh bèo Cây Mận Địa chỉ: 742 Trần Hưng Đạo, Đống Đa, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Điện thoại: https://www.foody.vn/binh-dinh/banh-beo-cay-man Website: https://www.foody.vn/binh-dinh/banh-beo-cay-man Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui ...

Hòn Khô – CocoCamp Quy Nhơn

Hòn Khô - CocoCamp Quy Nhơn nằm tại Thôn, Hải Nam, là lớp dạy nấu ăn ở quy nhơn. Trụ sở tại CocoCamp, Thôn, Hải Nam, Quy Nhơn, Bình Định. Liên hệ Hòn Khô - CocoCamp Quy Nhơn qua điện thoại 0905 333 379, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/ilovecococamp/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Hòn Khô - CocoCamp Quy Nhơn Địa chỉ: CocoCamp, Thôn, Hải Nam, Quy Nhơn, Bình Định Điện thoại: https://www.facebook.com/ilovecococamp/ Website: https://www.facebook.com/ilovecococamp/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của ...

Tìm kiếm liên quan

các trường đào tạo kế toán ở đà nẵng (25) dạy piano hcm (67) dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội (44) dạy violin tphcm (30) học ielts ở vinh (66) học lái xe ở bình dương (28) học may ở vũng tàu (40) học nghề spa ở vũng tàu (26) học tiếng anh giao tiếp ở tây ninh (30) học tiếng anh ở vũng tàu (50) học toeic ở huế (27) khóa học bất động sản hà nội (45) khóa học phát triển bản thân tại hà nội (58) khóa học đầu tư tài chính hcm (26) tiếng anh giao tiếp hồ chí minh (152) trung tâm dạy ielts tại đà nẵng (83) trung tâm dạy ielts ở hà nội (144) trung tâm dạy nghề huế (28) trung tâm dạy nghề hà nội (53) trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn (103) trung tâm dạy nghề tp hcm (75) trung tâm dạy nghề đà nẵng (73) trung tâm dạy piano hà nội (44) trung tâm dạy tiếng anh ở bình dương (112) trung tâm dạy tiếng anh ở hà nội (70) trung tâm dạy tiếng anh ở thái nguyên (50) trung tâm dạy tiếng hàn ở hà nội (32) trung tâm dạy tiếng ý tại hà nội (39) trung tâm dạy vẽ tp hcm (43) trung tâm luyện thi ielts hcm (88) trung tâm luyện thi tocfl tại đà nẵng (29) trung tâm tiếng anh nha trang (89) trung tâm tiếng anh ninh thuận (27) trung tâm tiếng anh phú yên (44) trung tâm tiếng anh quy nhơn (26) trung tâm tiếng anh quảng ngãi (57) trung tâm tiếng anh đà nẵng (101) trung tâm tiếng anh đồng nai (117) trung tâm tiếng anh ở huế (31) trung tâm tiếng hàn hcm (33) trung tâm tiếng nhật sài gòn (28) trung tâm tiếng nhật đà nẵng (30) trung tâm tiếng trung sài gòn (34) trường dạy nghề đồng nai (66) trường đào tạo kế toán tp hcm (38)