Top 10 trung tâm dạy nghề đà nẵng

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên nằm tại Hòa Thuận Đông, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 221 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 50000. Liên hệ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên qua số điện thoại 0236 3821 853, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Địa chỉ: 221 Trưng Nữ Vương, ...

Học nấu ăn Đà Nẵng

Học nấu ăn Đà Nẵng nằm tại Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 181 Đồng Kè, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Học nấu ăn Đà Nẵng qua số điện thoại 0399 890 233, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Học nấu ăn Đà Nẵng Địa chỉ: 181 Đồng Kè, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, ...

Học pha chế Đà Nẵng

Học pha chế Đà Nẵng nằm tại Hòa Khê, Thanh Khê, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 39 Hà Huy Tập, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Học pha chế Đà Nẵng qua số điện thoại 0335 800 591, email gửi tới [email protected],[email protected],[email protected] hoặc truy cập website https://hocphache.com.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Học pha chế Đà Nẵng Địa chỉ: 39 Hà Huy Tập, Hòa Khê, Thanh Khê, ...

Học Nấu Ăn Ngon Đà Nẵng

Học Nấu Ăn Ngon Đà Nẵng nằm tại Hoà Minh, Liên Chiểu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại Hòa Minh 15, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Học Nấu Ăn Ngon Đà Nẵng qua số điện thoại 0399 890 233, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Học Nấu Ăn Ngon Đà Nẵng Địa chỉ: Hòa Minh 15, Hoà Minh, Liên Chiểu, ...

Học Làm Bánh Đà Nẵng

Học Làm Bánh Đà Nẵng nằm tại Hòa Thuận Nam, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 113 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Học Làm Bánh Đà Nẵng qua số điện thoại 0399 890 233, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Học Làm Bánh Đà Nẵng Địa chỉ: 113 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Nam, ...

Trung Tâm Dạy Nghề Thẩm Mỹ Sài Gòn – Cn Đà Nẵng

Trung Tâm Dạy Nghề Thẩm Mỹ Sài Gòn - Cn Đà Nẵng nằm tại Thạc Gián, Thanh Khê, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 14 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Dạy Nghề Thẩm Mỹ Sài Gòn - Cn Đà Nẵng qua số điện thoại 0236 3653 338, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm ...

Dạy nghề phun xăm thẩm mỹ Thanh Thảo

Dạy nghề phun xăm thẩm mỹ Thanh Thảo nằm tại Phước Mỹ, Sơn Trà, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 281 Chính Hữu, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Dạy nghề phun xăm thẩm mỹ Thanh Thảo qua số điện thoại 0858 451 791, email gửi tới hoặc truy cập website https://www.facebook.com/profile.php?id=100070288992895&mibextid=LQQJ4d. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ Open 24 hours, Thứ 3: từ Open 24 hours, Thứ 4: từ Open 24 hours, Thứ 5: từ Open 24 hours, Thứ 6: từ Open 24 hours, Thứ 7: từ Open 24 hours. Tổng hợp ...

Trường Cao Đẳng Nghề Việt – Úc

Trường Cao Đẳng Nghề Việt - Úc nằm tại Đỗ Quang, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 41, Đỗ Quang, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng. Liên hệ Trường Cao Đẳng Nghề Việt - Úc qua số điện thoại 0236 3692 828, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trường Cao Đẳng Nghề Việt - Úc Địa ...

Dạy học pha chế Đà Nẵng

Dạy học pha chế Đà Nẵng nằm tại An Hải Trung, Sơn Trà, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 12 Đông Giang, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Dạy học pha chế Đà Nẵng qua số điện thoại 0399 890 233, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Dạy học pha chế Đà Nẵng Địa chỉ: 12 Đông Giang, An Hải ...

Trung Tâm Dạy Nấu Ăn

Trung Tâm Dạy Nấu Ăn nằm tại Hoà Cường Bắc, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 39 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Dạy Nấu Ăn qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Dạy Nấu Ăn Địa chỉ: 39 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, ...

Viện đào tạo nghề thẩm Mỹ Beauty – Spa& Beauty Clinic

Viện đào tạo nghề thẩm Mỹ Beauty - Spa& Beauty Clinic nằm tại Hải Châu 2, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 223 /2 Ông Ích Khiêm, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Viện đào tạo nghề thẩm Mỹ Beauty - Spa& Beauty Clinic qua số điện thoại 091 424 10 36, email gửi tới [email protected],[email protected],[email protected] hoặc truy cập website http://www.danangbeauty.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–6 PM, Thứ 3: từ 8:30 AM–6 PM, Thứ 4: từ 8:30 AM–6 PM, Thứ 5: từ 8:30 AM–6 PM, Thứ 6: từ 8:30 AM–6 PM, Thứ 7: từ 8:30 AM–6 PM. Tổng hợp ...

Dạy học làm bánh Đà Nẵng

Dạy học làm bánh Đà Nẵng nằm tại Hoà Châu, Hòa Vang, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 14 - 7, Hoà Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Dạy học làm bánh Đà Nẵng qua số điện thoại 0365 074 347, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Dạy học làm bánh Đà Nẵng Địa chỉ: 14 - 7, Hoà Châu, Hòa Vang, ...

Dạy học nấu ăn Đà Nẵng

Dạy học nấu ăn Đà Nẵng nằm tại Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 31 Đ. Ung Văn Khiêm, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Dạy học nấu ăn Đà Nẵng qua số điện thoại 0365 074 347, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Dạy học nấu ăn Đà Nẵng Địa chỉ: 31 ...

Trung Tâm Đào Tạo Nghề S.U.P

Trung Tâm Đào Tạo Nghề S.U.P nằm tại K 112 Phan Châu Trinh, Bắc Mỹ Phú, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 26WP+V7X, K 112 Phan Châu Trinh, Bắc Mỹ Phú, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Đào Tạo Nghề S.U.P qua số điện thoại 093 251 25 21, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Đào Tạo Nghề S.U.P ...

College of Commerce

College of Commerce nằm tại Thanh Khê Tây, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 45 Đ. Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng. Liên hệ College of Commerce qua số điện thoại 0236 3759 580, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://cdtm.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7 AM–5:15 PM, Thứ 3: từ 7 AM–5:15 PM, Thứ 4: từ 7 AM–5:15 PM, Thứ 5: từ 7 AM–5:15 PM, Thứ 6: từ 7 AM–5:15 PM, Thứ 7: từ 7 AM–5:15 PM. Tổng hợp về College of Commerce Địa chỉ: 45 Đ. Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà ...

Yra Nails

Yra Nails nằm tại Thuận Phước, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 138A Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Yra Nails qua số điện thoại 098 229 17 96, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 9 AM–8:30 PM, Thứ 3: từ 9 AM–8:30 PM, Thứ 4: từ 9 AM–8:30 PM, Thứ 5: từ 9 AM–8:30 PM, Thứ 6: từ 9 AM–8:30 PM, Thứ 7: từ 9 AM–8:30 PM. Tổng hợp về Yra Nails Địa chỉ: 138A Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 550000 Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu ...

Railway College

Railway College nằm tại Nguyễn Văn Cừ, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 44GC+J97, Nguyễn Văn Cừ, Hoà Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Liên hệ Railway College qua số điện thoại 0236 3770 336, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Railway College Địa chỉ: 44GC+J97, Nguyễn Văn Cừ, Hoà Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có ...

Trường Trung Cấp Đông Nam Á

Trường Trung Cấp Đông Nam Á nằm tại Thạch Thang, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 80B Đ. Lê Duẩn, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trường Trung Cấp Đông Nam Á qua số điện thoại 0844 228 844, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trường Trung Cấp Đông Nam Á Địa chỉ: 80B Đ. Lê Duẩn, Thạch Thang, ...

Dạy trang điểm chuyên nghiệp tại Đà Nẵng

Dạy trang điểm chuyên nghiệp tại Đà Nẵng nằm tại Hòa Khê, Thanh Khê, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 41/3 Cù Chính Lan, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Dạy trang điểm chuyên nghiệp tại Đà Nẵng qua số điện thoại 098 538 76 63, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–10 PM, Thứ 3: từ 8 AM–10 PM, Thứ 4: từ 8 AM–10 PM, Thứ 5: từ 8 AM–10 PM, Thứ 6: từ 8 AM–10 PM, Thứ 7: từ 8 AM–10 PM. Tổng hợp về Dạy trang điểm chuyên nghiệp tại Đà Nẵng Địa ...

Đông Á University

Đông Á University nằm tại Hoà Cường Nam, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ Đông Á University qua số điện thoại 0236 3519 991, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website https://donga.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–5:30 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–5:30 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–5:30 PM, Thứ 5: từ 7:30 AM–5:30 PM, Thứ 6: từ 7:30 AM–5:30 PM, Thứ 7: từ 7:30 AM–5:30 PM. Tổng hợp về Đông Á University Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng Điện ...

Trường Trung cấp Nghề Hội Nông dân – phân hiệu Đà Nẵng

Trường Trung cấp Nghề Hội Nông dân - phân hiệu Đà Nẵng nằm tại Hoà Hiệp Nam, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 442G+JQ2, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Liên hệ Trường Trung cấp Nghề Hội Nông dân - phân hiệu Đà Nẵng qua số điện thoại 0236 3771 335, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trường Trung cấp Nghề Hội ...

Trung tâm đào tạo ẩm thực nấm

Trung tâm đào tạo ẩm thực nấm nằm tại Thuận Phước, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 39 Nguyễn Văn Tố, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung tâm đào tạo ẩm thực nấm qua số điện thoại 090 502 77 49, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website https://trungtamdaotaoamthucnam.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ Open 24 hours, Thứ 3: từ Open 24 hours, Thứ 4: từ Open 24 hours, Thứ 5: từ Open 24 hours, Thứ 6: từ Open 24 hours, Thứ 7: từ Open 24 hours. Tổng ...

Trung Tâm Dạy Nghề Liên Chiểu

Trung Tâm Dạy Nghề Liên Chiểu nằm tại Hoà Liên, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 768 Âu Cơ, Hoà Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Liên hệ Trung Tâm Dạy Nghề Liên Chiểu qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Dạy Nghề Liên Chiểu Địa chỉ: 768 Âu Cơ, Hoà Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng Điện thoại: ...

Trung Tâm Dạy Nghề Thẩm Mỹ & Tóc Sài Gòn Quỳnh

Trung Tâm Dạy Nghề Thẩm Mỹ & Tóc Sài Gòn Quỳnh nằm tại Hoà An, Cẩm Lệ, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 343B Đ. Tôn Đản, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Dạy Nghề Thẩm Mỹ & Tóc Sài Gòn Quỳnh qua số điện thoại 090 514 20 99, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Dạy ...

Nga Tina eyelash

Nga Tina eyelash nằm tại Hòa Thuận Nam, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 96/35 Thi Sách, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Nga Tina eyelash qua số điện thoại 093 591 42 38, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Nga Tina eyelash Địa chỉ: 96/35 Thi Sách, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000 Điện thoại: ...

Trung cấp Việt Hàn- Đà Nẵng

Trung cấp Việt Hàn- Đà Nẵng nằm tại Hoà Cường Nam, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 125 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ Trung cấp Việt Hàn- Đà Nẵng qua số điện thoại 094 311 33 11, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung cấp Việt Hàn- Đà Nẵng Địa chỉ: 125 Phan Đăng Lưu, Hoà ...

Trường Cao Đẳng Nghề Bách Nghệ Hải Phòng – Văn Phòng Đại Diện

Trường Cao Đẳng Nghề Bách Nghệ Hải Phòng - Văn Phòng Đại Diện nằm tại An Hải Đông, Sơn Trà, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 17 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trường Cao Đẳng Nghề Bách Nghệ Hải Phòng - Văn Phòng Đại Diện qua số điện thoại 0236 3831 363, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng ...

VIỆT TRẦN ACADEMY – Đào tạo quay dựng phim Đà Nẵng

VIỆT TRẦN ACADEMY - Đào tạo quay dựng phim Đà Nẵng nằm tại Phước Ninh, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 56/15 Đ. Lê Đình Dương, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ VIỆT TRẦN ACADEMY - Đào tạo quay dựng phim Đà Nẵng qua số điện thoại 094 505 58 58, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website https://academy.quayphimdanang.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ Open 24 hours, Thứ 3: từ Open 24 hours, Thứ 4: từ Open 24 hours, Thứ 5: từ Open 24 hours, Thứ 6: từ Open ...

Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng nằm tại Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 143 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng qua số điện thoại 0236 3842 062, email gửi tới [email protected],[email protected],[email protected],[email protected] hoặc truy cập website http://cep.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7 AM–9 PM, Thứ 3: từ 7 AM–9 PM, Thứ 4: từ 7 AM–9 PM, Thứ 5: từ 7 AM–9 PM, Thứ 6: từ 7 AM–9 PM, Thứ 7: từ Closed. Tổng hợp về Trường Cao đẳng Kinh tế ...

Trung cấp Việt Hàn- Đà Nẵng

Trung cấp Việt Hàn- Đà Nẵng nằm tại Hoà Cường Nam, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 125 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ Trung cấp Việt Hàn- Đà Nẵng qua số điện thoại 094 311 33 11, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung cấp Việt Hàn- Đà Nẵng Địa chỉ: 125 Phan Đăng Lưu, Hoà ...

Trung Tâm Giáo Dục Dạy Nghề 05 – 06

Trung Tâm Giáo Dục Dạy Nghề 05 - 06 nằm tại Hòa Vang, Nang, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại Hòa Bắc, Hòa Vang, Da Nang. Liên hệ Trung Tâm Giáo Dục Dạy Nghề 05 - 06 qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Giáo Dục Dạy Nghề 05 - 06 Địa chỉ: Hòa Bắc, Hòa Vang, Da ...

TRUNG TÂM ÂM NHẠC FA THĂNG ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ÂM NHẠC FA THĂNG ĐÀ NẴNG nằm tại Hoà Cường Bắc, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 04 Tân An 2, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ TRUNG TÂM ÂM NHẠC FA THĂNG ĐÀ NẴNG qua số điện thoại 093 565 41 89, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://daynhacdanang.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–9 PM, Thứ 3: từ 8 AM–9 PM, Thứ 4: từ 8 AM–9 PM, Thứ 5: từ 8 AM–9 PM, Thứ 6: từ 8 AM–9 PM, Thứ 7: từ 8 AM–9 PM. Tổng hợp về TRUNG TÂM ÂM NHẠC FA THĂNG ...

Dạy Lái Xe Ô Tô Thầy Ái Sao Vàng Đà Nẵng

Dạy Lái Xe Ô Tô Thầy Ái Sao Vàng Đà Nẵng nằm tại Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 95 Nguyễn Chánh, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 50600. Liên hệ Dạy Lái Xe Ô Tô Thầy Ái Sao Vàng Đà Nẵng qua số điện thoại 0794 519 688, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ Open 24 hours, Thứ 3: từ Open 24 hours, Thứ 4: từ Open 24 hours, Thứ 5: từ Open 24 hours, Thứ 6: từ Open 24 hours, ...

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng nằm tại Khuê Trung, Cẩm Lệ, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 271 Tố Hữu, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng qua số điện thoại 0236 3640 666, email gửi tới hoặc truy cập website http://www.bachkhoadanang.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–5 PM, Thứ 3: từ 8 AM–5 PM, Thứ 4: từ 8 AM–5 PM, Thứ 5: từ 8 AM–5 PM, Thứ 6: từ 8 AM–5 PM, Thứ 7: từ 8–11:30 AM. Tổng hợp về Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng Địa chỉ: 271 Tố Hữu, Khuê ...

Đại Việt Danang College

Đại Việt Danang College nằm tại Hoà Cường Nam, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 65 Nguyễn Lộ Trạch, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 552478. Liên hệ Đại Việt Danang College qua số điện thoại 1900 7043, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://www.daivietdanang.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7 AM–9:30 PM, Thứ 3: từ 7 AM–9:30 PM, Thứ 4: từ 7 AM–9:30 PM, Thứ 5: từ 7 AM–9:30 PM, Thứ 6: từ 7 AM–9:30 PM, Thứ 7: từ 7:30 AM–8 PM. Tổng hợp về Đại Việt Danang College Địa chỉ: 65 Nguyễn Lộ Trạch, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà ...

Trường Cao Đẳng Anh Quốc BTEC FPT Đà Nẵng

Trường Cao Đẳng Anh Quốc BTEC FPT Đà Nẵng nằm tại Chính Gián, Thanh Khê, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 66 Võ Văn Tần, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trường Cao Đẳng Anh Quốc BTEC FPT Đà Nẵng qua số điện thoại 0236 7309 268, email gửi tới hoặc truy cập website http://btec.fpt.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–5:30 PM, Thứ 3: từ 8 AM–5:30 PM, Thứ 4: từ 8 AM–5:30 PM, Thứ 5: từ 8 AM–5:30 PM, Thứ 6: từ 8 AM–5:30 PM, Thứ 7: từ 8 AM–12 PM. Tổng hợp về Trường Cao Đẳng Anh Quốc BTEC FPT Đà ...

Trường dạy nghề

Trường dạy nghề nằm tại Hòa Thuận Đông, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 3626+X9X, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trường dạy nghề qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trường dạy nghề Địa chỉ: 3626+X9X, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000 Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi ...

Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Art Beauty

Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Art Beauty nằm tại Hoà Cường Bắc, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 112 30 Tháng 4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Art Beauty qua số điện thoại 094 784 85 88, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website https://artbeauty.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–5 PM, Thứ 3: từ 8 AM–5 PM, Thứ 4: từ 8 AM–5 PM, Thứ 5: từ 8 AM–5 PM, Thứ 6: từ 8 AM–5 PM, Thứ 7: từ 8 AM–3 PM. Tổng hợp về Viện Đào Tạo Thẩm Mỹ Art Beauty Địa chỉ: 112 ...

Danang Vocational Tourism College

Danang Vocational Tourism College nằm tại Khu đô thị FPT City, Ngũ Hành Sơn, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị FPT City, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Danang Vocational Tourism College qua số điện thoại 0236 3957 957, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://dvtc.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–5 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–5 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–5 PM, Thứ 5: từ 7:30 AM–5 PM, Thứ 6: từ 7:30 AM–5 PM, Thứ 7: từ Closed. Tổng hợp về Danang Vocational Tourism College Địa chỉ: Đ. Nam ...

Cơ Sở Dạy Nghề Tre Xanh

Cơ Sở Dạy Nghề Tre Xanh nằm tại Hoà Cường Bắc, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 22 Mai Dị, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Cơ Sở Dạy Nghề Tre Xanh qua số điện thoại 0236 2240 632, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Cơ Sở Dạy Nghề Tre Xanh Địa chỉ: 22 Mai Dị, Hoà Cường ...

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Số 2 thành phố Đà Nẵng

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Số 2 thành phố Đà Nẵng nằm tại Thanh Khê Đông, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 725 Trần Cao Vân, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng. Liên hệ Trung tâm Giáo dục thường xuyên Số 2 thành phố Đà Nẵng qua số điện thoại 093 512 31 02, email gửi tới hoặc truy cập website https://gdtxso2danang.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–5 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–5 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–5 PM, Thứ 5: từ 7:30 AM–5 PM, Thứ 6: từ 7:30 AM–5 PM, Thứ 7: từ 8 AM–5 PM. Tổng hợp về Trung ...

Su Nails Đà Nẵng

Su Nails Đà Nẵng nằm tại Hoà Cường Bắc, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 374/28 Núi Thành, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ Su Nails Đà Nẵng qua số điện thoại 093 374 00 74, email gửi tới hoặc truy cập website https://www.facebook.com/profile.php?id=100082521591679. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–9:30 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–9:30 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–9:30 PM, Thứ 5: từ 7:30 AM–9:30 PM, Thứ 6: từ 7:30 AM–9:30 PM, Thứ 7: từ 7:30 AM–9:30 PM. Tổng hợp về Su Nails Đà Nẵng Địa chỉ: 374/28 Núi Thành, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng Điện thoại: ...

Học Pha Chế Cafe Đà Nẵng

Học Pha Chế Cafe Đà Nẵng nằm tại Hòa Khê, Thanh Khê, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 21-27 Nguyễn Nghiêm, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Học Pha Chế Cafe Đà Nẵng qua số điện thoại 0399 890 233, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–7 PM, Thứ 3: từ 8 AM–7 PM, Thứ 4: từ 8 AM–7 PM, Thứ 5: từ 8 AM–7 PM, Thứ 6: từ 8 AM–7 PM, Thứ 7: từ 8 AM–7 PM. Tổng hợp về Học Pha Chế Cafe Đà Nẵng Địa chỉ: 21-27 Nguyễn Nghiêm, Hòa Khê, Thanh Khê, ...

Học Pha Chế Ở Đà Nẵng – Trung Tâm Thành Công Việt

Học Pha Chế Ở Đà Nẵng - Trung Tâm Thành Công Việt nằm tại Hoà Cường Bắc, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 120 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 50000. Liên hệ Học Pha Chế Ở Đà Nẵng - Trung Tâm Thành Công Việt qua số điện thoại 0762 666 008, email gửi tới hoặc truy cập website http://thanhcongviet.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–9 PM, Thứ 3: từ 8 AM–9 PM, Thứ 4: từ 8 AM–9 PM, Thứ 5: từ 8 AM–9 PM, Thứ 6: từ 8 AM–9 PM, Thứ 7: từ 8 AM–9 PM. Tổng hợp về ...

Trường Cao Đẳng Quốc Tế Pegasus Đà Nẵng

Trường Cao Đẳng Quốc Tế Pegasus Đà Nẵng nằm tại Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại Vùng Trung 3, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trường Cao Đẳng Quốc Tế Pegasus Đà Nẵng qua số điện thoại 0236 7301 555, email gửi tới hoặc truy cập website http://www.pegasus.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8:30 AM–5:30 PM, Thứ 3: từ 8:30 AM–5:30 PM, Thứ 4: từ 8:30 AM–5:30 PM, Thứ 5: từ 8:30 AM–5:30 PM, Thứ 6: từ 8:30 AM–5:30 PM, Thứ 7: từ Closed. Tổng hợp về Trường Cao Đẳng Quốc Tế Pegasus Đà Nẵng Địa ...

Trung tâm Giáo Dục Thường xuyên Quận Cẩm Lệ

Trung tâm Giáo Dục Thường xuyên Quận Cẩm Lệ nằm tại Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 815 Trường Chinh, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung tâm Giáo Dục Thường xuyên Quận Cẩm Lệ qua số điện thoại 0236 3846 777, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung tâm Giáo Dục Thường xuyên Quận ...

Trung Tâm Giáo Dục

Trung Tâm Giáo Dục nằm tại Hoà Cường Nam, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 105 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ Trung Tâm Giáo Dục qua số điện thoại 0236 6254 564, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7 AM–5 PM, Thứ 3: từ 7 AM–5 PM, Thứ 4: từ 7 AM–5 PM, Thứ 5: từ 7 AM–5 PM, Thứ 6: từ 7 AM–5 PM, Thứ 7: từ 7 AM–5 PM. Tổng hợp về Trung Tâm Giáo Dục Địa chỉ: 105 Lê Sát, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng Điện thoại: Website: ...

Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Đà Nẵng

Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Đà Nẵng nằm tại Bình Hiên, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 244 Đ. Nguyễn Hoàng, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Đà Nẵng qua số điện thoại 094 487 47 93, email gửi tới hoặc truy cập website https://daotaosathachlaixedanang.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Đà Nẵng Địa ...

DẠY PHA CHẾ ĐÀ NẴNG – PASSION LINK

DẠY PHA CHẾ ĐÀ NẴNG - PASSION LINK nằm tại Thanh Khê Tây, Thanh Khê, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 104 Lý Thái Tông, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng 555579. Liên hệ DẠY PHA CHẾ ĐÀ NẴNG - PASSION LINK qua số điện thoại 090 114 75 58, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://www.phache.com.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–5:30 PM, Thứ 3: từ 8 AM–5:30 PM, Thứ 4: từ 8 AM–5:30 PM, Thứ 5: từ 8 AM–5:30 PM, Thứ 6: từ 8 AM–5:30 PM, Thứ 7: từ 8 AM–5:30 PM. Tổng hợp về DẠY PHA CHẾ ĐÀ NẴNG - ...

Hướng nghiệp Á Âu

Hướng nghiệp Á Âu nằm tại Khuê Mỹ, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 150 Đ. Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Liên hệ Hướng nghiệp Á Âu qua số điện thoại 1800 6148, email gửi tới [email protected],[email protected] hoặc truy cập website https://www.huongnghiepaau.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–7 PM, Thứ 3: từ 8 AM–7 PM, Thứ 4: từ 8 AM–7 PM, Thứ 5: từ 8 AM–7 PM, Thứ 6: từ 8 AM–7 PM, Thứ 7: từ 8 AM–7 PM. Tổng hợp về Hướng nghiệp Á Âu Địa chỉ: 150 Đ. Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ...

ISpace Information Technology Career Colleges

ISpace Information Technology Career Colleges nằm tại Chính Gián, Thanh Khê, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 18 Võ Văn Tần, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 55000. Liên hệ ISpace Information Technology Career Colleges qua số điện thoại 0236 3699 699, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website https://aspace.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–5:30 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–5:30 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–5:30 PM, Thứ 5: từ 7:30 AM–5:30 PM, Thứ 6: từ 7:30 AM–5:30 PM, Thứ 7: từ 7:30 AM–5:30 PM. Tổng hợp về ISpace Information Technology Career Colleges Địa chỉ: 18 Võ Văn Tần, Chính Gián, Thanh Khê, ...

Trường Trung Cấp Nghề Don Bosco

Trường Trung Cấp Nghề Don Bosco nằm tại Hoà Xuân, Cẩm Lệ, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 241 Trần Nam Trung, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trường Trung Cấp Nghề Don Bosco qua số điện thoại 0236 6566 665, email gửi tới [email protected],[email protected] hoặc truy cập website http://donbosco.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7 AM–5 PM, Thứ 3: từ 7 AM–5 PM, Thứ 4: từ 7 AM–5 PM, Thứ 5: từ 7 AM–5 PM, Thứ 6: từ 7 AM–5 PM, Thứ 7: từ 7 AM–5 PM. Tổng hợp về Trường Trung Cấp Nghề Don Bosco Địa chỉ: 241 Trần Nam Trung, Hoà ...

Vietnamese Australian Vocational College

Vietnamese Australian Vocational College nằm tại Thanh Khê Đông, Thanh Khê, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại k476/8 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Vietnamese Australian Vocational College qua số điện thoại 0236 3814 400, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://vavc.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Vietnamese Australian Vocational College Địa chỉ: k476/8 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, ...

Trường Trung Cấp Đức Minh

Trường Trung Cấp Đức Minh nằm tại Khuê Trung, Cẩm Lệ, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 85 Nguyễn Quý Đức, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trường Trung Cấp Đức Minh qua số điện thoại 0832 687 687, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–5 PM, Thứ 3: từ 8 AM–5 PM, Thứ 4: từ 8 AM–5 PM, Thứ 5: từ 8 AM–5 PM, Thứ 6: từ 8 AM–5 PM, Thứ 7: từ 8 AM–5 PM. Tổng hợp về Trường Trung Cấp Đức Minh Địa chỉ: 85 Nguyễn Quý Đức, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà ...

Dạy Học Nghề Cắt May Tại Đà Nẵng – Thùy Trâm

Dạy Học Nghề Cắt May Tại Đà Nẵng - Thùy Trâm nằm tại Thạc Gián, Thanh Khê, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 63 Đ. Phạm Văn Nghị, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Dạy Học Nghề Cắt May Tại Đà Nẵng - Thùy Trâm qua số điện thoại 093 534 53 99, email gửi tới hoặc truy cập website https://www.facebook.com/DayHocNgheCatMayTaiDaNang.CoBanChuyenNghiep.TTram/?modal=admin_todo_tour. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ Open 24 hours, Thứ 3: từ Open 24 hours, Thứ 4: từ Open 24 hours, Thứ 5: từ Open 24 hours, Thứ 6: từ Open 24 ...

Trung tâm dạy pha chế đà nẵng

Trung tâm dạy pha chế đà nẵng nằm tại An Hải Trung, Sơn Trà, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 22 Triệu Việt Vương, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung tâm dạy pha chế đà nẵng qua số điện thoại 090 510 61 29, email gửi tới hoặc truy cập website https://trung-tam-day-pha-che-a-nang.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–6 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–6 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–6 PM, Thứ 5: từ 7:30 AM–6 PM, Thứ 6: từ 7:30 AM–6 PM, Thứ 7: từ 7:30 AM–6 PM. Tổng hợp về Trung tâm dạy pha chế đà nẵng Địa chỉ: ...

College of IT Danang University

College of IT Danang University nằm tại Làng Đại học, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Làng Đại học, Lưu Quang Vũ,, Điện Ngọc, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Liên hệ College of IT Danang University qua số điện thoại 0236 3667 117, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 6 AM–6 PM, Thứ 3: từ 6 AM–6 PM, Thứ 4: từ 6 AM–6 PM, Thứ 5: từ 6 AM–6 PM, Thứ 6: từ 6 AM–6 PM, Thứ 7: từ 6 AM–6 PM. Tổng hợp về College of IT Danang University Địa chỉ: Đường Nam ...

học viện tóc art hair đà nẵng- Đào Tạo nghề uy tín – chất lượng

học viện tóc art hair đà nẵng- Đào Tạo nghề uy tín - chất lượng nằm tại Thanh Khê Đông, Thanh Khê, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 809 Trần Cao Vân, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000. Liên hệ học viện tóc art hair đà nẵng- Đào Tạo nghề uy tín - chất lượng qua số điện thoại 0796 509 451, email gửi tới hoặc truy cập website http://www.daynghetocdanang.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–7:30 PM, Thứ 3: từ 8 AM–7:30 PM, Thứ 4: từ 8 AM–7:30 PM, Thứ 5: từ 8 AM–7:30 PM, Thứ 6: từ 8 AM–7:30 PM, Thứ ...

Trường Dạy Nghề Ô Tô @SPACE – Cơ sở thực hành

Trường Dạy Nghề Ô Tô @SPACE - Cơ sở thực hành nằm tại Thanh Khê Đông, Thanh Khê, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 1265 Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 55000. Liên hệ Trường Dạy Nghề Ô Tô @SPACE - Cơ sở thực hành qua số điện thoại 0236 3699 699, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website https://aspace.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–5:30 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–5:30 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–5:30 PM, Thứ 5: từ 7:30 AM–5:30 PM, Thứ 6: từ 7:30 AM–5:30 PM, Thứ 7: từ 7:30 AM–5:30 PM Tổng hợp về Trường ...

Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Ý Việt

Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Ý Việt nằm tại Thanh Khê Tây, Thanh Khê, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 478A1 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Ý Việt qua số điện thoại 098 878 01 66, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://yviet.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7 AM–5 PM, Thứ 3: từ 7 AM–5 PM, Thứ 4: từ 7 AM–5 PM, Thứ 5: từ 7 AM–5 PM, Thứ 6: từ 7 AM–5 PM, Thứ 7: từ 7 AM–5 PM Tổng hợp về Trường Trung Cấp Chuyên Nghiệp Ý Việt Địa ...

Học lễ tân tại đà nẵng

Học lễ tân tại đà nẵng nằm tại Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 7 An Thượng 32, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Học lễ tân tại đà nẵng qua số điện thoại 0866 888 171, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–9 PM, Thứ 3: từ 8 AM–9 PM, Thứ 4: từ 8 AM–9 PM, Thứ 5: từ 8 AM–9 PM, Thứ 6: từ 8 AM–9 PM, Thứ 7: từ 8 AM–9 PM Tổng hợp về Học lễ tân tại đà nẵng Địa chỉ: 7 An ...

Trường Trung cấp Nghề Giao thông Công chính Đà Nẵng

Trường Trung cấp Nghề Giao thông Công chính Đà Nẵng nằm tại Khuê Trung, Cẩm Lệ, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 96 Đỗ Thúc Tịnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trường Trung cấp Nghề Giao thông Công chính Đà Nẵng qua số điện thoại 0236 3625 251, email gửi tới hoặc truy cập website http://trungcap.gtccdanang.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7 AM–5 PM, Thứ 3: từ 7 AM–5 PM, Thứ 4: từ 7 AM–5 PM, Thứ 5: từ 7 AM–5 PM, Thứ 6: từ 7 AM–5 PM, Thứ 7: từ 7–11 AM Tổng hợp về Trường Trung cấp Nghề Giao thông ...

Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng

Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng nằm tại Quận Cẩm Lệ và, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 657 Trường Chinh, Quận Cẩm Lệ và, 278 Âu Cơ, Quận Liên Chiểu, 278 Âu Cơ, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Liên hệ Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng qua số điện thoại 0236 3768 736, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–8:30 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–8:30 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–8:30 PM, Thứ 5: từ 7:30 AM–8:30 PM, Thứ 6: từ 7:30 AM–8:30 PM, Thứ 7: từ 7:30 AM–7 PM ...

Vocational Training College No. 5

Vocational Training College No. 5 nằm tại Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 85 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Vocational Training College No. 5 qua số điện thoại 0236 3951 127, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website https://truongcaoangngheso5.business.site/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7 AM–5 PM, Thứ 3: từ 7 AM–5 PM, Thứ 4: từ 7 AM–5 PM, Thứ 5: từ 7 AM–5 PM, Thứ 6: từ 7 AM–5 PM, Thứ 7: từ 7–11 AM Tổng hợp về Vocational Training College No. 5 Địa chỉ: 85 Ngũ Hành Sơn, ...

Trung Tâm Dạy Nghề Thẩm Mỹ Cẩm Anh

Trung Tâm Dạy Nghề Thẩm Mỹ Cẩm Anh nằm tại Thạc Gián, Thanh Khê, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 50-52-54 Trần Tống, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 59000. Liên hệ Trung Tâm Dạy Nghề Thẩm Mỹ Cẩm Anh qua số điện thoại 090 408 31 07, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://trungtamthammycamanh.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–11 PM, Thứ 3: từ 8 AM–11 PM, Thứ 4: từ 8 AM–11 PM, Thứ 5: từ 8 AM–11 PM, Thứ 6: từ 8 AM–11 PM, Thứ 7: từ 8 AM–11 PM Tổng hợp về Trung Tâm Dạy Nghề Thẩm Mỹ Cẩm Anh Địa ...

Dạy nghề Netspace Đà Nẵng – Dạy học nấu ăn, Dạy học Pha chế, Dạy học làm bánh

Dạy nghề Netspace Đà Nẵng - Dạy học nấu ăn, Dạy học Pha chế, Dạy học làm bánh nằm tại Hòa Thuận Đông, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 3 Phan Thành Tài, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Dạy nghề Netspace Đà Nẵng - Dạy học nấu ăn, Dạy học Pha chế, Dạy học làm bánh qua số điện thoại 1800 646497, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website https://netspace.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 5: từ ...

Danang Vocational Training College

Danang Vocational Training College nằm tại Phước Mỹ, Sơn Trà, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 99 Tô Hiến Thành, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Danang Vocational Training College qua số điện thoại 0236 3940 946, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://danavtc.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7 AM–5 PM, Thứ 3: từ 7 AM–5 PM, Thứ 4: từ 7 AM–5 PM, Thứ 5: từ 7 AM–5 PM, Thứ 6: từ 7 AM–5 PM, Thứ 7: từ 7 AM–5 PM Tổng hợp về Danang Vocational Training College Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 ...

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe ô tô – mô tô Sao Vàng

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe ô tô - mô tô Sao Vàng nằm tại Nguyễn Sinh Sắc, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại Lô 19 Khu D10, Nguyễn Sinh Sắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Liên hệ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe ô tô - mô tô Sao Vàng qua số điện thoại 0236 3507 860, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website https://trungtamdaylaixesaovang.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–5 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–5 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–5 PM, Thứ 5: từ 7:30 AM–5 PM, Thứ 6: ...

Dạy Nghề Phun Xăm Uy Tín Đà Nẵng ThanhThao Pham Academy

Dạy Nghề Phun Xăm Uy Tín Đà Nẵng ThanhThao Pham Academy nằm tại Hoà Cường Bắc, Hải Châu, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 29 Tân An 3, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Dạy Nghề Phun Xăm Uy Tín Đà Nẵng ThanhThao Pham Academy qua số điện thoại 091 320 50 09, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8:30 AM–9 PM, Thứ 3: từ 8:30 AM–9 PM, Thứ 4: từ 8:30 AM–9 PM, Thứ 5: từ 8:30 AM–9 PM, Thứ 6: từ 8:30 AM–9 PM, Thứ 7: từ 8:30 AM–9 PM Tổng hợp về Dạy ...

Trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Văn Trỗi

Trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Văn Trỗi nằm tại Hoà An, Cẩm Lệ, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 69 Đoàn Hữu Trưng, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 59000. Liên hệ Trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Văn Trỗi qua số điện thoại 0236 3633 986, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://nguyenvantroicollege.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ Tổng hợp về Trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Văn Trỗi Địa chỉ: 69 Đoàn Hữu ...

HONG CHA – Nhượng Quyền Ẩm Thực

HONG CHA - Nhượng Quyền Ẩm Thực nằm tại Xuân Hà, Thanh Khê, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 18 Tôn Thất Đạm, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000. Liên hệ HONG CHA - Nhượng Quyền Ẩm Thực qua số điện thoại 094 634 44 47, email gửi tới hoặc truy cập website https://hongcha.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–5 PM, Thứ 3: từ 8 AM–5 PM, Thứ 4: từ 8 AM–5 PM, Thứ 5: từ 8 AM–5 PM, Thứ 6: từ 8 AM–5 PM, Thứ 7: từ Closed Tổng hợp về HONG CHA - Nhượng Quyền Ẩm Thực Địa chỉ: 18 Tôn ...

Trung tâm Đào tạo nghề & Thẩm mỹ Kiều Phương

Trung tâm Đào tạo nghề & Thẩm mỹ Kiều Phương nằm tại Vĩnh Trung, Thanh Khê, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 89 Lê Đình Lý, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung tâm Đào tạo nghề & Thẩm mỹ Kiều Phương qua số điện thoại , email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://kieuphuong.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 6:30 AM–11:30 PM, Thứ 3: từ 6:30 AM–11:30 PM, Thứ 4: từ 6:30 AM–11:30 PM, Thứ 5: từ 6:30 AM–11:30 PM, Thứ 6: từ 6:30 AM–11:30 PM, Thứ 7: từ 6:30 AM–11 PM Tổng hợp về Trung tâm Đào tạo nghề & Thẩm ...

Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng

Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng nằm tại P, Nẵng, là trung tâm dạy nghề đà nẵng. Địa chỉ tại 865 Nguyễn Lương Bằng, P, Liên Chiểu, Đà Nẵng. Liên hệ Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng qua số điện thoại 097 271 97 56, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–5 PM, Thứ 3: từ 8 AM–5 PM, Thứ 4: từ 8 AM–5 PM, Thứ 5: từ 8 AM–5 PM, Thứ 6: từ 8 AM–5 PM, Thứ 7: từ 8 AM–5 PM Tổng hợp về Trung tâm dạy nghề Đà Nẵng Địa chỉ: 865 Nguyễn Lương Bằng, P, Liên Chiểu, Đà Nẵng ...

Tìm kiếm liên quan

các trường đào tạo kế toán ở đà nẵng (25) dạy piano hcm (67) dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội (44) dạy violin tphcm (30) học toeic ở huế (27) khóa học bất động sản hà nội (45) khóa học phát triển bản thân tại hà nội (58) khóa học đầu tư tài chính hcm (26) tiếng anh giao tiếp hồ chí minh (152) trung tâm dạy ielts tại đà nẵng (83) trung tâm dạy ielts ở hà nội (144) trung tâm dạy nghề huế (28) trung tâm dạy nghề hà nội (53) trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn (103) trung tâm dạy nghề nha trang (23) trung tâm dạy nghề thái nguyên (22) trung tâm dạy nghề tp hcm (75) trung tâm dạy nghề đà nẵng (73) trung tâm dạy piano hà nội (44) trung tâm dạy thanh nhạc tphcm (23) trung tâm dạy thanh nhạc ở hà nội (24) trung tâm dạy tiếng anh ở hà nội (70) trung tâm dạy tiếng anh ở thái nguyên (50) trung tâm dạy tiếng hàn ở hà nội (32) trung tâm dạy tiếng nhật ở hà nội (25) trung tâm dạy tiếng ý tại hà nội (39) trung tâm dạy vẽ tp hcm (43) trung tâm luyện thi hsk tp hcm (20) trung tâm luyện thi ielts hcm (88) trung tâm luyện thi tocfl tại đà nẵng (29) trung tâm tiếng anh nha trang (89) trung tâm tiếng anh quảng ngãi (57) trung tâm tiếng anh đà lạt (23) trung tâm tiếng anh đà nẵng (101) trung tâm tiếng anh đồng nai (117) trung tâm tiếng anh ở huế (31) trung tâm tiếng hoa biên hòa (24) trung tâm tiếng hàn hcm (33) trung tâm tiếng nhật sài gòn (28) trung tâm tiếng nhật đà nẵng (30) trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng (24) trung tâm tiếng trung sài gòn (34) trung tâm tiếng trung đà nẵng (22) trường dạy nghề đồng nai (66) trường đào tạo kế toán tp hcm (38)