Top 10 trung tâm dạy nghề nha trang

Nha Trang College of Technology

Nha Trang College of Technology nằm tại Khánh Hòa 57132, , là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại Đường N 1 Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, Khánh Hòa 57132. Liên hệ Nha Trang College of Technology qua điện thoại , email [email protected],[email protected] hoặc truy cập https://cdktcnnt.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Nha Trang College of Technology Địa chỉ: Đường N 1 Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, Khánh Hòa 57132 Điện thoại: https://cdktcnnt.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral Website: https://cdktcnnt.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral Email: tu[email protected],[email protected] Bạn còn ...

College of Pedagogy Central Nha Trang

College of Pedagogy Central Nha Trang nằm tại Khánh Hòa, , là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại Đồng Đế, Khánh Hòa. Liên hệ College of Pedagogy Central Nha Trang qua điện thoại 0258 3831 166, email [email protected] hoặc truy cập http://sptwnt.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về College of Pedagogy Central Nha Trang Địa chỉ: Đồng Đế, Khánh Hòa Điện thoại: http://sptwnt.edu.vn/ Website: http://sptwnt.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của bạn thông bình luận bên dưới.

HT chef

HT chef nằm tại Yết Kiêu, Vạn Thắng, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 65XQ+XW2, Yết Kiêu, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa 650000. Liên hệ HT chef qua điện thoại 0258 3818 155, email hoặc truy cập https://m.facebook.com/htchefnt/posts/536778973169751. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về HT chef Địa chỉ: 65XQ+XW2, Yết Kiêu, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 Điện thoại: https://m.facebook.com/htchefnt/posts/536778973169751 Website: https://m.facebook.com/htchefnt/posts/536778973169751 Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của bạn thông bình luận bên dưới.

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dạy Nghề Winnet

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dạy Nghề Winnet nằm tại Tân Lập, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 92B Hồng Bàng, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000. Liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Dạy Nghề Winnet qua điện thoại 0258 3512 399, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Doanh Nghiệp Tư Nhân Dạy Nghề Winnet Địa chỉ: 92B Hồng Bàng, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui ...

Trung tâm can thiệp sớm trẻ chậm nói Thiên Thần Nhỏ

Trung tâm can thiệp sớm trẻ chậm nói Thiên Thần Nhỏ nằm tại Vĩnh Hải, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 47 Trịnh Hoài Đức, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000. Liên hệ Trung tâm can thiệp sớm trẻ chậm nói Thiên Thần Nhỏ qua điện thoại 0983 091 237, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/vu.thuy.98892. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm can thiệp sớm trẻ chậm nói Thiên Thần Nhỏ Địa chỉ: 47 Trịnh Hoài Đức, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 Điện thoại: ...

Regular Education Center in Khanh Hoa Province

Regular Education Center in Khanh Hoa Province nằm tại Lộc Thọ, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 3 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000. Liên hệ Regular Education Center in Khanh Hoa Province qua điện thoại 0258 3525 984, email [email protected] hoặc truy cập http://gdtxtinh.khanhhoa.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Regular Education Center in Khanh Hoa Province Địa chỉ: 3 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 Điện thoại: http://gdtxtinh.khanhhoa.edu.vn/ Website: http://gdtxtinh.khanhhoa.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc ...

Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa nằm tại Xương Huân, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 25 Lê Lợi, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000. Liên hệ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa qua điện thoại 0814 393 535, email [email protected] hoặc truy cập https://trandainghiant.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa Địa chỉ: 25 Lê Lợi, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 Điện thoại: https://trandainghiant.edu.vn/ ...

Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang

Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang nằm tại Vĩnh Hải, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 2 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000. Liên hệ Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang qua điện thoại 0258 3551 777, email [email protected] hoặc truy cập http://www.ntc.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Cao Đẳng Du Lịch Nha Trang Địa chỉ: 2 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 Điện thoại: http://www.ntc.edu.vn/ Website: http://www.ntc.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc ...

Dạy Nghề Vĩnh Thành Nha Trang

Dạy Nghề Vĩnh Thành Nha Trang nằm tại Vạn Thắng, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 129 Thống Nhất, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa 650000. Liên hệ Dạy Nghề Vĩnh Thành Nha Trang qua điện thoại 0935 532 151, email [email protected] hoặc truy cập https://daynghevinhthanh.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Dạy Nghề Vĩnh Thành Nha Trang Địa chỉ: 129 Thống Nhất, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 Điện thoại: https://daynghevinhthanh.com/ Website: https://daynghevinhthanh.com/ Email: daynghevinhthan[email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? ...

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Và Hướng Nghiệp Nha Trang

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Và Hướng Nghiệp Nha Trang nằm tại Vạn Thạnh, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 104 Sinh Trung, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa 650000. Liên hệ Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Và Hướng Nghiệp Nha Trang qua điện thoại 0258 3826 374, email [email protected] hoặc truy cập http://gdtxntrang.khanhhoa.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Và Hướng Nghiệp Nha Trang Địa chỉ: 104 Sinh Trung, Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 Điện thoại: http://gdtxntrang.khanhhoa.edu.vn/ ...

Tin học ngoại ngữ

Tin học ngoại ngữ nằm tại Vĩnh Hải, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 75 Đ. 2/4, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 65000. Liên hệ Tin học ngoại ngữ qua điện thoại 0877 983 979, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Tin học ngoại ngữ Địa chỉ: 75 Đ. 2/4, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 65000 Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của bạn thông bình luận ...

Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Miền Trung

Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Miền Trung nằm tại Vĩnh Phương, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại Nguyễn Xiển, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa. Liên hệ Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Miền Trung qua điện thoại 0258 3727 332, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Trung Cấp Kỹ Thuật Miền Trung Địa chỉ: Nguyễn Xiển, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi ...

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Thăng Long

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Thăng Long nằm tại Vĩnh Hải, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại đèo Rù Rì, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa. Liên hệ Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Thăng Long qua điện thoại 1900 868605, email [email protected] hoặc truy cập http://laixethanglong.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Thăng Long Địa chỉ: đèo Rù Rì, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: http://laixethanglong.vn/ Website: http://laixethanglong.vn/ Email: ...

Trường Trung Cấp Nghề Diên Khánh

Trường Trung Cấp Nghề Diên Khánh nằm tại 116 Hùng Vương, Diên Khánh, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại Asian Highway 1, 116 Hùng Vương, Diên Khánh, Khánh Hòa. Liên hệ Trường Trung Cấp Nghề Diên Khánh qua điện thoại 0258 3850 574, email [email protected],[email protected],[email protected] hoặc truy cập http://tcndienkhanh.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Trung Cấp Nghề Diên Khánh Địa chỉ: Asian Highway 1, 116 Hùng Vương, Diên Khánh, Khánh Hòa Điện thoại: http://tcndienkhanh.edu.vn/ Website: http://tcndienkhanh.edu.vn/ Email: [email protected],[email protected],tcnd[email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung ...

Cao Đẳng Nghề Việt Mỹ

Cao Đẳng Nghề Việt Mỹ nằm tại Phường Phước Tiến, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 71 Hồng Bàng, Phường Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa. Liên hệ Cao Đẳng Nghề Việt Mỹ qua điện thoại 0258 6250 083, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Cao Đẳng Nghề Việt Mỹ Địa chỉ: 71 Hồng Bàng, Phường Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của ...

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC NASA

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC NASA nằm tại Vĩnh Hoà, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 57 Dã Tượng, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa. Liên hệ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC NASA qua điện thoại 0258 3514 645, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC NASA Địa chỉ: 57 Dã Tượng, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi ...

Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp Nha Trang

Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp Nha Trang nằm tại Phước Tiến, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 9 Lê Thánh Tôn, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa 650000. Liên hệ Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp Nha Trang qua điện thoại , email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng Nghiệp Nha Trang Địa chỉ: 9 Lê Thánh Tôn, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có ...

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nha Trang

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nha Trang nằm tại Vĩnh Hoà, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 184 Dã Tượng, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa. Liên hệ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nha Trang qua điện thoại 0583 880 107, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nha Trang Địa chỉ: 184 Dã Tượng, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? ...

Middle School of Economics Khanh Hoa

Middle School of Economics Khanh Hoa nằm tại Vĩnh Thọ, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 79 Đ. Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000. Liên hệ Middle School of Economics Khanh Hoa qua điện thoại 0258 3831 169, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Middle School of Economics Khanh Hoa Địa chỉ: 79 Đ. Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? ...

Công Ty TNHH Đào Tạo Nghề Nha Trang

Công Ty TNHH Đào Tạo Nghề Nha Trang nằm tại Khu đô thị Mipeco, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 08-05 Đường số 7, Khu đô thị Mipeco, Nha Trang, Khánh Hòa. Liên hệ Công Ty TNHH Đào Tạo Nghề Nha Trang qua điện thoại , email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Công Ty TNHH Đào Tạo Nghề Nha Trang Địa chỉ: 08-05 Đường số 7, Khu đô thị Mipeco, Nha Trang, Khánh Hòa Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi ...

Trung Tâm Dạy Nghề Nghiệp Vụ Du Lịch

Trung Tâm Dạy Nghề Nghiệp Vụ Du Lịch nằm tại Lộc Thọ, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 5 Yersin, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000. Liên hệ Trung Tâm Dạy Nghề Nghiệp Vụ Du Lịch qua điện thoại 0258 3825 227, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Dạy Nghề Nghiệp Vụ Du Lịch Địa chỉ: 5 Yersin, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? ...

Trung tâm đào tạo và dạy nghề Ánh Sáng

Trung tâm đào tạo và dạy nghề Ánh Sáng nằm tại Sth37.14, đường số 8, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại Lê Hồng Phong 2, Sth37.14, đường số 8, kđt, Nha Trang, Khánh Hòa 650000. Liên hệ Trung tâm đào tạo và dạy nghề Ánh Sáng qua điện thoại 0977 464 797, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm đào tạo và dạy nghề Ánh Sáng Địa chỉ: Lê Hồng Phong 2, Sth37.14, đường số 8, kđt, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 Điện thoại: ...

Trường dạy nghề Hướng Nghiệp Á Âu

Trường dạy nghề Hướng Nghiệp Á Âu nằm tại Khu đô thị VCN, Nha Trang, là trung tâm dạy nghề nha trang. Trụ sở tại 49 Đường 4, Khu đô thị VCN, Nha Trang, Khánh Hòa 650000. Liên hệ Trường dạy nghề Hướng Nghiệp Á Âu qua điện thoại 1800 6148, email [email protected],[email protected] hoặc truy cập https://www.huongnghiepaau.com/chi-nhanh/nha-trang. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường dạy nghề Hướng Nghiệp Á Âu Địa chỉ: 49 Đường 4, Khu đô thị VCN, Nha Trang, Khánh Hòa 650000 Điện thoại: https://www.huongnghiepaau.com/chi-nhanh/nha-trang Website: https://www.huongnghiepaau.com/chi-nhanh/nha-trang Email: [email protected],[email protected] Bạn còn có ...

Tìm kiếm liên quan

các trường đào tạo kế toán ở đà nẵng (25) dạy piano hcm (67) dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội (44) dạy violin tphcm (30) học toeic ở huế (27) khóa học bất động sản hà nội (45) khóa học phát triển bản thân tại hà nội (58) khóa học đầu tư tài chính hcm (26) tiếng anh giao tiếp hồ chí minh (152) trung tâm dạy ielts tại đà nẵng (83) trung tâm dạy ielts ở hà nội (144) trung tâm dạy nghề huế (28) trung tâm dạy nghề hà nội (53) trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn (103) trung tâm dạy nghề nha trang (23) trung tâm dạy nghề thái nguyên (22) trung tâm dạy nghề tp hcm (75) trung tâm dạy nghề đà nẵng (73) trung tâm dạy piano hà nội (44) trung tâm dạy thanh nhạc tphcm (23) trung tâm dạy thanh nhạc ở hà nội (24) trung tâm dạy tiếng anh ở hà nội (70) trung tâm dạy tiếng anh ở thái nguyên (50) trung tâm dạy tiếng hàn ở hà nội (32) trung tâm dạy tiếng nhật ở hà nội (25) trung tâm dạy tiếng ý tại hà nội (39) trung tâm dạy vẽ tp hcm (43) trung tâm luyện thi hsk tp hcm (20) trung tâm luyện thi ielts hcm (88) trung tâm luyện thi tocfl tại đà nẵng (29) trung tâm tiếng anh nha trang (89) trung tâm tiếng anh quảng ngãi (57) trung tâm tiếng anh đà lạt (23) trung tâm tiếng anh đà nẵng (101) trung tâm tiếng anh đồng nai (117) trung tâm tiếng anh ở huế (31) trung tâm tiếng hoa biên hòa (24) trung tâm tiếng hàn hcm (33) trung tâm tiếng nhật sài gòn (28) trung tâm tiếng nhật đà nẵng (30) trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng (24) trung tâm tiếng trung sài gòn (34) trung tâm tiếng trung đà nẵng (22) trường dạy nghề đồng nai (66) trường đào tạo kế toán tp hcm (38)