Top 10 trung tâm dạy nghề thái nguyên

Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe loại 1 – Phân hiệu ĐT Việt Bắc

Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe loại 1 - Phân hiệu ĐT Việt Bắc nằm tại Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại tổ 6 Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Liên hệ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe loại 1 - Phân hiệu ĐT Việt Bắc qua điện thoại 0983 757 193, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe loại 1 - Phân hiệu ĐT Việt ...

Trường trung cấp nghề GTVT (cs 2)

Trường trung cấp nghề GTVT (cs 2) nằm tại Hoá Thượng, Đồng Hỷ, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại MR38+V53, Hoá Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Liên hệ Trường trung cấp nghề GTVT (cs 2) qua điện thoại , email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường trung cấp nghề GTVT (cs 2) Địa chỉ: MR38+V53, Hoá Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của bạn thông bình ...

Trường Cao Đẳng nghề số 1 – Bộ Quốc phòng

Trường Cao Đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc phòng nằm tại tổ 7, Thành phố Thái Nguyên, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại Ngõ 233 Quang Trung, tổ 7, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Liên hệ Trường Cao Đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc phòng qua điện thoại 0969 593 903, email hoặc truy cập http://truong1bqp.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Cao Đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc phòng Địa chỉ: Ngõ 233 Quang Trung, tổ 7, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Điện ...

Vocational schools Taiyuan – Facility 1

Vocational schools Taiyuan - Facility 1 nằm tại Thái Nguyên, 250000, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại Tổ 10A - Phường Tân Lập, Thái Nguyên, 250000. Liên hệ Vocational schools Taiyuan - Facility 1 qua điện thoại 0208 3751 277, email hoặc truy cập http://www.daynghetn.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Vocational schools Taiyuan - Facility 1 Địa chỉ: Tổ 10A - Phường Tân Lập, Thái Nguyên, 250000 Điện thoại: http://www.daynghetn.edu.vn/ Website: http://www.daynghetn.edu.vn/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi ...

Trung Tâm Dạy Nghề & Hỗ Trợ Nông Thôn

Trung Tâm Dạy Nghề & Hỗ Trợ Nông Thôn nằm tại Tố Hữu, Quyết Thắng, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại HQJ9+JHC, Tố Hữu, Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Liên hệ Trung Tâm Dạy Nghề & Hỗ Trợ Nông Thôn qua điện thoại , email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Dạy Nghề & Hỗ Trợ Nông Thôn Địa chỉ: HQJ9+JHC, Tố Hữu, Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc ...

Thai Nguyen Medical College

Thai Nguyen Medical College nằm tại Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại HRF7+992, Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Liên hệ Thai Nguyen Medical College qua điện thoại 0208 3846 105, email [email protected],[email protected] hoặc truy cập http://caodangytethainguyen.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Thai Nguyen Medical College Địa chỉ: HRF7+992, Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Điện thoại: http://caodangytethainguyen.edu.vn/ Website: http://caodangytethainguyen.edu.vn/ Email: [email protected],[email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của ...

Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp – Hướng Nghiệp – Dạy Nghề Thái Nguyên

Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp - Hướng Nghiệp - Dạy Nghề Thái Nguyên nằm tại Chu Văn An, Hàng Văn Thụ0, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại HRVH+2QR, Chu Văn An, Hàng Văn Thụ0, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Liên hệ Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp - Hướng Nghiệp - Dạy Nghề Thái Nguyên qua điện thoại , email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp - Hướng Nghiệp - Dạy Nghề Thái Nguyên Địa chỉ: HRVH+2QR, Chu ...

Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nằm tại Sơn Cẩm, Phú Lương, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại JQGX+FH8, Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên. Liên hệ Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên qua điện thoại 0208 3844 142, email [email protected] hoặc truy cập http://cdcntn.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên Địa chỉ: JQGX+FH8, Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên Điện thoại: http://cdcntn.edu.vn/ Website: http://cdcntn.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của ...

Vinacomin – VietBac Industrial Vocational College

Vinacomin - VietBac Industrial Vocational College nằm tại Sơn Cẩm, Phú Lương, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại JQPV+P6G, Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên. Liên hệ Vinacomin - VietBac Industrial Vocational College qua điện thoại 0208 3844 311, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Vinacomin - VietBac Industrial Vocational College Địa chỉ: JQPV+P6G, Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của bạn thông bình luận ...

College of Commerce and Tourism

College of Commerce and Tourism nằm tại Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại 478 Thống Nhất, Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Liên hệ College of Commerce and Tourism qua điện thoại 0208 3854 760, email [email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected] hoặc truy cập http://ctm.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về College of Commerce and Tourism Địa chỉ: 478 Thống Nhất, Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Điện thoại: http://ctm.edu.vn/ Website: http://ctm.edu.vn/ Email: [email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung ...

Trường Trung Cấp Nghề Thái Hà – Văn Phòng Tư Vấn Tuyển Sinh

Trường Trung Cấp Nghề Thái Hà - Văn Phòng Tư Vấn Tuyển Sinh nằm tại Ba Tháng Hai, Phường Tân Lập, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại 492, Ba Tháng Hai, Phường Tân Lập, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Liên hệ Trường Trung Cấp Nghề Thái Hà - Văn Phòng Tư Vấn Tuyển Sinh qua điện thoại 0366 161 629, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Trung Cấp Nghề Thái Hà - Văn Phòng ...

Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Sóc Sơn

Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Sóc Sơn nằm tại Đồng Mốc, Sóc Sơn, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại 650 QL3, Đồng Mốc, Sóc Sơn, Thái Nguyên. Liên hệ Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Sóc Sơn qua điện thoại , email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Dạy Nghề Huyện Sóc Sơn Địa chỉ: 650 QL3, Đồng Mốc, Sóc Sơn, Thái Nguyên Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của bạn ...

Trường Trung Cấp Nghề Thái Hà

Trường Trung Cấp Nghề Thái Hà nằm tại Tổ 24, Lương Ngọc Quyến, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại 741, Tổ 24, Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Liên hệ Trường Trung Cấp Nghề Thái Hà qua điện thoại 0208 3750 491, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Trung Cấp Nghề Thái Hà Địa chỉ: 741, Tổ 24, Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Điện thoại: ...

Thai Nguyen College of Economics and Finance

Thai Nguyen College of Economics and Finance nằm tại Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại Đ. 3 Tháng 2, Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Liên hệ Thai Nguyen College of Economics and Finance qua điện thoại 0208 3855 290, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Thai Nguyen College of Economics and Finance Địa chỉ: Đ. 3 Tháng 2, Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc ...

Trung Tâm Dạy Nghề Và Giáo Dục Thái Nguyên

Trung Tâm Dạy Nghề Và Giáo Dục Thái Nguyên nằm tại Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại 30 Đường Z 115, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Liên hệ Trung Tâm Dạy Nghề Và Giáo Dục Thái Nguyên qua điện thoại 0979 712 507, email [email protected],[email protected],[email protected] hoặc truy cập http://khaigiang.vn/dvdt/trung-tam-day-nghe-va-giao-duc-thai-nguyen-evtc-2659.html. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Dạy Nghề Và Giáo Dục Thái Nguyên Địa chỉ: 30 Đường Z 115, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Điện thoại: http://khaigiang.vn/dvdt/trung-tam-day-nghe-va-giao-duc-thai-nguyen-evtc-2659.html ...

Dạy trẻ Tự kỷ chậm nói Khánh An

Dạy trẻ Tự kỷ chậm nói Khánh An nằm tại Hàng Văn Thụ0, Thành phố Thái Nguyên, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại 39 Chu Văn An, Hàng Văn Thụ0, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Liên hệ Dạy trẻ Tự kỷ chậm nói Khánh An qua điện thoại 0965 336 562, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Dạy trẻ Tự kỷ chậm nói Khánh An Địa chỉ: 39 Chu Văn An, Hàng Văn Thụ0, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Điện thoại: Website: Email: ...

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên ( cơ sở 2)

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên ( cơ sở 2) nằm tại Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại 12 Nha Trang, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Liên hệ Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên ( cơ sở 2) qua điện thoại , email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên ( cơ sở 2) Địa chỉ: 12 Nha Trang, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Điện thoại: Website: Email: Bạn ...

Trung Tâm Dạy Nghề Thái Nguyên

Trung Tâm Dạy Nghề Thái Nguyên nằm tại Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại 158 Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Liên hệ Trung Tâm Dạy Nghề Thái Nguyên qua điện thoại , email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Dạy Nghề Thái Nguyên Địa chỉ: 158 Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản ...

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên nằm tại Hàng Văn Thụ0, Thành phố Thái Nguyên, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại 185 Lương Ngọc Quyến, Hàng Văn Thụ0, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Liên hệ Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên qua điện thoại , email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Địa chỉ: 185 Lương Ngọc Quyến, Hàng Văn Thụ0, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá ...

Trung Tâm Dạy Nghề & Xuất Khẩu Lao Động

Trung Tâm Dạy Nghề & Xuất Khẩu Lao Động nằm tại Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại 197 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Liên hệ Trung Tâm Dạy Nghề & Xuất Khẩu Lao Động qua điện thoại 0208 3855 405, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Dạy Nghề & Xuất Khẩu Lao Động Địa chỉ: 197 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên ...

Trung Tâm Dạy Nghề Công Nông Nghiệp Thái Nguyên

Trung Tâm Dạy Nghề Công Nông Nghiệp Thái Nguyên nằm tại Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại 2 Ngõ 2 - CMT8, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên. Liên hệ Trung Tâm Dạy Nghề Công Nông Nghiệp Thái Nguyên qua điện thoại 0208 3856 112, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Dạy Nghề Công Nông Nghiệp Thái Nguyên Địa chỉ: 2 Ngõ 2 - CMT8, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái ...

Trường Trung cấp Công nghệ – Y khoa Trung ương

Trường Trung cấp Công nghệ - Y khoa Trung ương nằm tại Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, là trung tâm dạy nghề thái nguyên. Trụ sở tại 3 ngõ 158, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên 24000. Liên hệ Trường Trung cấp Công nghệ - Y khoa Trung ương qua điện thoại 0965 363 999, email [email protected] hoặc truy cập http://trungcapykhoatrunguong.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Trung cấp Công nghệ - Y khoa Trung ương Địa chỉ: 3 ngõ 158, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, ...

Tìm kiếm liên quan

các trường đào tạo kế toán ở đà nẵng (25) dạy piano hcm (67) dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội (44) dạy violin tphcm (30) học toeic ở huế (27) khóa học bất động sản hà nội (45) khóa học phát triển bản thân tại hà nội (58) khóa học đầu tư tài chính hcm (26) tiếng anh giao tiếp hồ chí minh (152) trung tâm dạy ielts tại đà nẵng (83) trung tâm dạy ielts ở hà nội (144) trung tâm dạy nghề huế (28) trung tâm dạy nghề hà nội (53) trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn (103) trung tâm dạy nghề nha trang (23) trung tâm dạy nghề thái nguyên (22) trung tâm dạy nghề tp hcm (75) trung tâm dạy nghề đà nẵng (73) trung tâm dạy piano hà nội (44) trung tâm dạy thanh nhạc tphcm (23) trung tâm dạy thanh nhạc ở hà nội (24) trung tâm dạy tiếng anh ở hà nội (70) trung tâm dạy tiếng anh ở thái nguyên (50) trung tâm dạy tiếng hàn ở hà nội (32) trung tâm dạy tiếng nhật ở hà nội (25) trung tâm dạy tiếng ý tại hà nội (39) trung tâm dạy vẽ tp hcm (43) trung tâm luyện thi hsk tp hcm (20) trung tâm luyện thi ielts hcm (88) trung tâm luyện thi tocfl tại đà nẵng (29) trung tâm tiếng anh nha trang (89) trung tâm tiếng anh quảng ngãi (57) trung tâm tiếng anh đà lạt (23) trung tâm tiếng anh đà nẵng (101) trung tâm tiếng anh đồng nai (117) trung tâm tiếng anh ở huế (31) trung tâm tiếng hoa biên hòa (24) trung tâm tiếng hàn hcm (33) trung tâm tiếng nhật sài gòn (28) trung tâm tiếng nhật đà nẵng (30) trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng (24) trung tâm tiếng trung sài gòn (34) trung tâm tiếng trung đà nẵng (22) trường dạy nghề đồng nai (66) trường đào tạo kế toán tp hcm (38)