Top 10 trung tâm dạy thanh nhạc tphcm

Trung tâm khuyến nhạc Fa Thăng

Trung tâm khuyến nhạc Fa Thăng nằm tại Phường 10, Gò Vấp, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000. Liên hệ Trung tâm khuyến nhạc Fa Thăng qua điện thoại 0989 360 430, email hoặc truy cập http://fathanggovap.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm khuyến nhạc Fa Thăng Địa chỉ: Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000 Điện thoại: http://fathanggovap.com/ Website: http://fathanggovap.com/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về ...

Dạy Học Đàn & Bán Đàn – Trung Tâm Âm Nhạc Thu Nhạc – Quận 6 – TP.HCM

Dạy Học Đàn & Bán Đàn - Trung Tâm Âm Nhạc Thu Nhạc - Quận 6 - TP.HCM nằm tại Phường 11, Quận 6, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 179 Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ Dạy Học Đàn & Bán Đàn - Trung Tâm Âm Nhạc Thu Nhạc - Quận 6 - TP.HCM qua điện thoại 1800 9249, email [email protected] hoặc truy cập https://thunhac.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Dạy Học Đàn & Bán Đàn - Trung Tâm Âm Nhạc ...

Catarina Music School

Catarina Music School nằm tại Phường 13, Tân Bình, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 34 Phan Văn Sửu, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ Catarina Music School qua điện thoại 0906 605 506, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Catarina Music School Địa chỉ: 34 Phan Văn Sửu, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của bạn ...

Trung Tâm Âm Nhạc Phaolô

Trung Tâm Âm Nhạc Phaolô nằm tại Phường 13, Tân Bình, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 582 Đ. Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ Trung Tâm Âm Nhạc Phaolô qua điện thoại 028 6675 1000, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Âm Nhạc Phaolô Địa chỉ: 582 Đ. Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui ...

Trung Tâm Âm Nhạc Thiên Thanh

Trung Tâm Âm Nhạc Thiên Thanh nằm tại Phường 14, Gò Vấp, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ Trung Tâm Âm Nhạc Thiên Thanh qua điện thoại 0919 561 101, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Âm Nhạc Thiên Thanh Địa chỉ: Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? ...

Trung Tâm Đào Tạo Âm Nhạc – Học Đàn Guitar – Khuyến Nhạc Sông Thu

Trung Tâm Đào Tạo Âm Nhạc - Học Đàn Guitar - Khuyến Nhạc Sông Thu nằm tại Phường 15, Quận 10, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 32 Cửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000. Liên hệ Trung Tâm Đào Tạo Âm Nhạc - Học Đàn Guitar - Khuyến Nhạc Sông Thu qua điện thoại 0903 880 135, email [email protected], [email protected] hoặc truy cập http://amnhacsongthu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Đào Tạo Âm Nhạc - Học Đàn Guitar - Khuyến Nhạc Sông ...

Trung tâm Bồi Dưỡng Năng Khiếu Âm nhạc CS2

Trung tâm Bồi Dưỡng Năng Khiếu Âm nhạc CS2 nằm tại Phường 2, Phú Nhuận, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 143 Phan Đăng Lưu, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ Trung tâm Bồi Dưỡng Năng Khiếu Âm nhạc CS2 qua điện thoại 028 3995 6766, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm Bồi Dưỡng Năng Khiếu Âm nhạc CS2 Địa chỉ: 143 Phan Đăng Lưu, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: Website: Email: ...

Trung Tâm Âm Nhạc Melody

Trung Tâm Âm Nhạc Melody nằm tại Phường 3, Quận 11, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 209 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ Trung Tâm Âm Nhạc Melody qua điện thoại 028 3963 2949, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Âm Nhạc Melody Địa chỉ: 209 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui ...

Dạy Học Đàn & Bán Đàn – Trung Tâm Âm Nhạc Thu Nhạc – Quận 11 – TP. HCM

Dạy Học Đàn & Bán Đàn - Trung Tâm Âm Nhạc Thu Nhạc - Quận 11 - TP. HCM nằm tại Phường 5, Quận 11, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 162 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ Dạy Học Đàn & Bán Đàn - Trung Tâm Âm Nhạc Thu Nhạc - Quận 11 - TP. HCM qua điện thoại 028 2253 2336, email [email protected] hoặc truy cập https://thunhac.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Dạy Học Đàn & Bán Đàn - ...

Học viện âm nhạc và trình diễn nghệ thuật SOUL

Học viện âm nhạc và trình diễn nghệ thuật SOUL nằm tại Phường 6, Quận 3, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 125 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ Học viện âm nhạc và trình diễn nghệ thuật SOUL qua điện thoại 028 7101 7778, email [email protected],[email protected] hoặc truy cập http://smpaa.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Học viện âm nhạc và trình diễn nghệ thuật SOUL Địa chỉ: 125 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: http://smpaa.edu.vn/ Website: ...

TRUNG TÂM ÂM NHẠC FAITH MUSIC

TRUNG TÂM ÂM NHẠC FAITH MUSIC nằm tại Phường 9, Tân Bình, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 254/98/10 Âu Cơ, Phường 9, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ TRUNG TÂM ÂM NHẠC FAITH MUSIC qua điện thoại 0909 701 484, email [email protected],[email protected] hoặc truy cập http://musicfaith.net/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về TRUNG TÂM ÂM NHẠC FAITH MUSIC Địa chỉ: 254/98/10 Âu Cơ, Phường 9, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: http://musicfaith.net/ Website: http://musicfaith.net/ Email: [email protected],[email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh ...

Trung Tâm Bồi Dưỡng Năng Khiếu Âm Nhạc

Trung Tâm Bồi Dưỡng Năng Khiếu Âm Nhạc nằm tại Phường Bến Thành, Quận 1, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 112 Đ. Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ Trung Tâm Bồi Dưỡng Năng Khiếu Âm Nhạc qua điện thoại 028 3824 6237, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Bồi Dưỡng Năng Khiếu Âm Nhạc Địa chỉ: 112 Đ. Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: Website: Email: ...

Trung tâm Âm Nhạc YAM

Trung tâm Âm Nhạc YAM nằm tại Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 23 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ Trung tâm Âm Nhạc YAM qua điện thoại , email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm Âm Nhạc YAM Địa chỉ: 23 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá ...

Trung Tâm Âm Nhạc Việt

Trung Tâm Âm Nhạc Việt nằm tại Tam Phú, Thủ Đức, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 480 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ Trung Tâm Âm Nhạc Việt qua điện thoại 028 6288 6333, email [email protected] hoặc truy cập http://daynhac.net.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Âm Nhạc Việt Địa chỉ: 480 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: http://daynhac.net.vn/ Website: http://daynhac.net.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá ...

Trung tâm Âm nhạc Hoài Nam

Trung tâm Âm nhạc Hoài Nam nằm tại Phường Bến Thành, Quận 1, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 116 Đ. Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000. Liên hệ Trung tâm Âm nhạc Hoài Nam qua điện thoại 0933 408 017, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm Âm nhạc Hoài Nam Địa chỉ: 116 Đ. Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000 Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu ...

Trung tâm dạy học – Mua bán đàn Piano – Guitar Gia Ân

Trung tâm dạy học - Mua bán đàn Piano - Guitar Gia Ân nằm tại Tân Kiểng, Quận 7, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 28 Số 33, Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000. Liên hệ Trung tâm dạy học - Mua bán đàn Piano - Guitar Gia Ân qua điện thoại 0969 228 531, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/nhaccugiaan. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm dạy học - Mua bán đàn Piano - Guitar Gia Ân Địa chỉ: 28 Số 33, Tân Kiểng, ...

Viet s voice – Teaching vocal applications & standards

Viet s voice - Teaching vocal applications & standards nằm tại Bến Nghé, Quận 1, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 2 Hẻm 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ Viet s voice - Teaching vocal applications & standards qua điện thoại 028 3910 7379, email [email protected] hoặc truy cập https://hocthanhnhac-hocdan-seami.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Viet s voice - Teaching vocal applications & standards Địa chỉ: 2 Hẻm 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố ...

SEAMI Quận 1

SEAMI Quận 1 nằm tại Bến Nghé, Quận 1, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 7A/2 Đ. Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000. Liên hệ SEAMI Quận 1 qua điện thoại 028 7303 0369, email hoặc truy cập https://seami.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về SEAMI Quận 1 Địa chỉ: 7A/2 Đ. Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000 Điện thoại: https://seami.vn/ Website: https://seami.vn/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung ...

Dạy Học Đàn & Bán Đàn – Trung Tâm Âm Nhạc Thu Nhạc – Quận Bình Tân – TP.HCM

Dạy Học Đàn & Bán Đàn - Trung Tâm Âm Nhạc Thu Nhạc - Quận Bình Tân - TP.HCM nằm tại Bình Trị Đông B, Bình Tân, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 298 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ Dạy Học Đàn & Bán Đàn - Trung Tâm Âm Nhạc Thu Nhạc - Quận Bình Tân - TP.HCM qua điện thoại 1800 9249, email [email protected] hoặc truy cập https://thunhac.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Dạy Học Đàn & Bán ...

Trung Tâm Âm Nhạc Việt Thương

Trung Tâm Âm Nhạc Việt Thương nằm tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 7, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 101 Tôn Dật Tiên, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ Trung Tâm Âm Nhạc Việt Thương qua điện thoại 028 5413 7797, email hoặc truy cập https://vietthuong.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Âm Nhạc Việt Thương Địa chỉ: 101 Tôn Dật Tiên, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 7, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: https://vietthuong.edu.vn/ Website: ...

Trường Đào Tạo Âm Nhạc Tài Năng Việt

Trường Đào Tạo Âm Nhạc Tài Năng Việt nằm tại Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 581A, Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ Trường Đào Tạo Âm Nhạc Tài Năng Việt qua điện thoại 0908 339 722, email hoặc truy cập . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trường Đào Tạo Âm Nhạc Tài Năng Việt Địa chỉ: 581A, Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, ...

Dạy Học Đàn & Bán Đàn – Trung Tâm Âm Nhạc Thu Nhạc – Quận Tân Phú – TP. HCM

Dạy Học Đàn & Bán Đàn - Trung Tâm Âm Nhạc Thu Nhạc - Quận Tân Phú - TP. HCM nằm tại P. Phú Thuận, Tân Phú, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 181 Đ. Tân Sơn Nhì, P. Phú Thuận, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 123456. Liên hệ Dạy Học Đàn & Bán Đàn - Trung Tâm Âm Nhạc Thu Nhạc - Quận Tân Phú - TP. HCM qua điện thoại 0348 313 523, email [email protected] hoặc truy cập http://thunhac.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Dạy ...

Music Home, Lớp dạy đàn Piano-Organ quận 12,HCM City

Music Home, Lớp dạy đàn Piano-Organ quận 12,HCM City nằm tại Phường, Quận 12, là trung tâm dạy thanh nhạc tphcm. Trụ sở tại 86/23/49 Thạnh Xuân 38, Phường, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000. Liên hệ Music Home, Lớp dạy đàn Piano-Organ quận 12,HCM City qua điện thoại 0988 166 271, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/KimHueMusicHome/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Music Home, Lớp dạy đàn Piano-Organ quận 12,HCM City Địa chỉ: 86/23/49 Thạnh Xuân 38, Phường, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000 Điện thoại: https://www.facebook.com/KimHueMusicHome/ Website: https://www.facebook.com/KimHueMusicHome/ ...

Tìm kiếm liên quan

các trường đào tạo kế toán ở đà nẵng (25) dạy piano hcm (67) dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội (44) dạy violin tphcm (30) học toeic ở huế (27) khóa học bất động sản hà nội (45) khóa học phát triển bản thân tại hà nội (58) khóa học đầu tư tài chính hcm (26) tiếng anh giao tiếp hồ chí minh (152) trung tâm dạy ielts tại đà nẵng (83) trung tâm dạy ielts ở hà nội (144) trung tâm dạy nghề huế (28) trung tâm dạy nghề hà nội (53) trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn (103) trung tâm dạy nghề nha trang (23) trung tâm dạy nghề thái nguyên (22) trung tâm dạy nghề tp hcm (75) trung tâm dạy nghề đà nẵng (73) trung tâm dạy piano hà nội (44) trung tâm dạy thanh nhạc tphcm (23) trung tâm dạy thanh nhạc ở hà nội (24) trung tâm dạy tiếng anh ở hà nội (70) trung tâm dạy tiếng anh ở thái nguyên (50) trung tâm dạy tiếng hàn ở hà nội (32) trung tâm dạy tiếng nhật ở hà nội (25) trung tâm dạy tiếng ý tại hà nội (39) trung tâm dạy vẽ tp hcm (43) trung tâm luyện thi hsk tp hcm (20) trung tâm luyện thi ielts hcm (88) trung tâm luyện thi tocfl tại đà nẵng (29) trung tâm tiếng anh nha trang (89) trung tâm tiếng anh quảng ngãi (57) trung tâm tiếng anh đà lạt (23) trung tâm tiếng anh đà nẵng (101) trung tâm tiếng anh đồng nai (117) trung tâm tiếng anh ở huế (31) trung tâm tiếng hoa biên hòa (24) trung tâm tiếng hàn hcm (33) trung tâm tiếng nhật sài gòn (28) trung tâm tiếng nhật đà nẵng (30) trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng (24) trung tâm tiếng trung sài gòn (34) trung tâm tiếng trung đà nẵng (22) trường dạy nghề đồng nai (66) trường đào tạo kế toán tp hcm (38)