Top 10 trung tâm dạy tiếng trung ở gia lai

Dạy Tiếng Trung Gia Lai AOEC

Dạy Tiếng Trung Gia Lai AOEC nằm tại P. Yên Thế, Thành phố Pleiku, là trung tâm dạy tiếng trung ở gia lai. Trụ sở tại 501A Võ Văn Kiệt, P. Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Dạy Tiếng Trung Gia Lai AOEC qua điện thoại 0973 392 277, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/tiengtrungaoecgialai. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Dạy Tiếng Trung Gia Lai AOEC Địa chỉ: 501A Võ Văn Kiệt, P. Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: https://www.facebook.com/tiengtrungaoecgialai Website: https://www.facebook.com/tiengtrungaoecgialai Email: Bạn còn có ...

Venus English Center

Venus English Center nằm tại P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, là trung tâm dạy tiếng trung ở gia lai. Trụ sở tại 57 Hai Bà Trưng, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Venus English Center qua điện thoại 0269 3828 388, email hoặc truy cập /maps/dir//Venus+English+Center,+57+Hai+B%C3%A0+Tr%C6%B0ng,+P.+Di%C3%AAn+H%E1%BB%93ng,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f798f60b3b5:0x8b858317fe94bff3?sa=X&ved=2ahUKEwiTrq6IwcKCAxUSlFYBHesUCVsQ48ADegQIDhAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Venus English Center Địa chỉ: 57 Hai Bà Trưng, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: /maps/dir//Venus+English+Center,+57+Hai+B%C3%A0+Tr%C6%B0ng,+P.+Di%C3%AAn+H%E1%BB%93ng,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f798f60b3b5:0x8b858317fe94bff3?sa=X&ved=2ahUKEwiTrq6IwcKCAxUSlFYBHesUCVsQ48ADegQIDhAA&hl=en Website: /maps/dir//Venus+English+Center,+57+Hai+B%C3%A0+Tr%C6%B0ng,+P.+Di%C3%AAn+H%E1%BB%93ng,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f798f60b3b5:0x8b858317fe94bff3?sa=X&ved=2ahUKEwiTrq6IwcKCAxUSlFYBHesUCVsQ48ADegQIDhAA&hl=en Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui ...

Trung Tâm Ngoại Ngữ – Du Học SGC Gia Lai

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Du Học SGC Gia Lai nằm tại Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, là trung tâm dạy tiếng trung ở gia lai. Trụ sở tại Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung Tâm Ngoại Ngữ - Du Học SGC Gia Lai qua điện thoại 0931 737 555, email [email protected],[email protected] hoặc truy cập http://www.sgctaynguyen.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Ngoại Ngữ - Du Học SGC Gia Lai Địa chỉ: Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: http://www.sgctaynguyen.edu.vn/ Website: ...

Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học Tỉnh Gia Lai

Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học Tỉnh Gia Lai nằm tại P. IaKring, Thành phố Pleiku, là trung tâm dạy tiếng trung ở gia lai. Trụ sở tại 96 Cù Chính Lan, P. IaKring, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học Tỉnh Gia Lai qua điện thoại 0269 3824 035, email hoặc truy cập /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Ngo%E1%BA%A1i+Ng%E1%BB%AF+Tin+H%E1%BB%8Dc+T%E1%BB%89nh+Gia+Lai,+96+C%C3%B9+Ch%C3%ADnh+Lan,+P.+IaKring,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f7ea2fd8383:0x3b5af14895adcabf?sa=X&ved=2ahUKEwiTrq6IwcKCAxUSlFYBHesUCVsQ48ADegQIDBAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học Tỉnh Gia Lai Địa chỉ: 96 Cù Chính Lan, P. IaKring, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+Ngo%E1%BA%A1i+Ng%E1%BB%AF+Tin+H%E1%BB%8Dc+T%E1%BB%89nh+Gia+Lai,+96+C%C3%B9+Ch%C3%ADnh+Lan,+P.+IaKring,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1f7ea2fd8383:0x3b5af14895adcabf?sa=X&ved=2ahUKEwiTrq6IwcKCAxUSlFYBHesUCVsQ48ADegQIDBAA&hl=en ...

Trung tâm Tin Học – Ngoại Ngữ và Đào tạo Lái Xe

Trung tâm Tin Học - Ngoại Ngữ và Đào tạo Lái Xe nằm tại Diên Phú, Lai, là trung tâm dạy tiếng trung ở gia lai. Trụ sở tại Trần Nhật Duật, Diên Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai. Liên hệ Trung tâm Tin Học - Ngoại Ngữ và Đào tạo Lái Xe qua điện thoại 0971 005 379, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/TrungTamTinHocNgoaiNguLaiXeGiaLai/?modal=admin_todo_tour. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm Tin Học - Ngoại Ngữ và Đào tạo Lái Xe Địa chỉ: Trần Nhật Duật, Diên Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai ...

Trung tâm ngoại ngữ Quốc Tế Ocean Edu Pleiku

Trung tâm ngoại ngữ Quốc Tế Ocean Edu Pleiku nằm tại P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, là trung tâm dạy tiếng trung ở gia lai. Trụ sở tại 122 Lê Lợi, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung tâm ngoại ngữ Quốc Tế Ocean Edu Pleiku qua điện thoại 0269 3657 777, email [email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected] hoặc truy cập https://ocean.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm ngoại ngữ Quốc Tế Ocean Edu Pleiku Địa chỉ: 122 Lê Lợi, P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện ...

Trung tâm ngoại ngữ EB Gia Lai

Trung tâm ngoại ngữ EB Gia Lai nằm tại P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, là trung tâm dạy tiếng trung ở gia lai. Trụ sở tại 340 Phan Đình Phùng, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 60000. Liên hệ Trung tâm ngoại ngữ EB Gia Lai qua điện thoại 0938 899 874, email [email protected] hoặc truy cập http://ebstem.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm ngoại ngữ EB Gia Lai Địa chỉ: 340 Phan Đình Phùng, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 60000 Điện thoại: http://ebstem.edu.vn/ Website: http://ebstem.edu.vn/ ...

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DÂN VIỆT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DÂN VIỆT nằm tại Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, là trung tâm dạy tiếng trung ở gia lai. Trụ sở tại 289 Lê Duẩn, Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DÂN VIỆT qua điện thoại 0976 792 912, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/Ngo%E1%BA%A1i-Ng%E1%BB%AF-D%C3%A2n-Vi%E1%BB%87t-1764164610499110/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DÂN VIỆT Địa chỉ: 289 Lê Duẩn, Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: https://www.facebook.com/Ngo%E1%BA%A1i-Ng%E1%BB%AF-D%C3%A2n-Vi%E1%BB%87t-1764164610499110/ Website: https://www.facebook.com/Ngo%E1%BA%A1i-Ng%E1%BB%AF-D%C3%A2n-Vi%E1%BB%87t-1764164610499110/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá ...

TRUNG TÂM ANH NGỮ Á CHÂU

TRUNG TÂM ANH NGỮ Á CHÂU nằm tại Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, là trung tâm dạy tiếng trung ở gia lai. Trụ sở tại Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ TRUNG TÂM ANH NGỮ Á CHÂU qua điện thoại 0269 3857 979, email hoặc truy cập http://achauenglish.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về TRUNG TÂM ANH NGỮ Á CHÂU Địa chỉ: Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: http://achauenglish.com/ Website: http://achauenglish.com/ Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng ...

Trung Tâm Anh Ngữ Âu Việt Gia Lai

Trung Tâm Anh Ngữ Âu Việt Gia Lai nằm tại P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, là trung tâm dạy tiếng trung ở gia lai. Trụ sở tại 07 Nguyễn Du, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung Tâm Anh Ngữ Âu Việt Gia Lai qua điện thoại 0269 3897 222, email [email protected] hoặc truy cập https://auvi.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Anh Ngữ Âu Việt Gia Lai Địa chỉ: 07 Nguyễn Du, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: https://auvi.edu.vn/ Website: https://auvi.edu.vn/ Email: [email protected] ...

Trung tâm ngoại ngữ Wonderland Gia Lai

Trung tâm ngoại ngữ Wonderland Gia Lai nằm tại P. Yên Thế, Thành phố Pleiku, là trung tâm dạy tiếng trung ở gia lai. Trụ sở tại 10 Lê Văn Hưu, P. Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung tâm ngoại ngữ Wonderland Gia Lai qua điện thoại 0982 908 969, email hoặc truy cập https://www.facebook.com/Trung-T%C3%A2m-Ngo%E1%BA%A1i-Ng%E1%BB%AF-Wonderland-Gia-Lai-421004298499568/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung tâm ngoại ngữ Wonderland Gia Lai Địa chỉ: 10 Lê Văn Hưu, P. Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: https://www.facebook.com/Trung-T%C3%A2m-Ngo%E1%BA%A1i-Ng%E1%BB%AF-Wonderland-Gia-Lai-421004298499568/ Website: https://www.facebook.com/Trung-T%C3%A2m-Ngo%E1%BA%A1i-Ng%E1%BB%AF-Wonderland-Gia-Lai-421004298499568/ Email: ...

Trung Tâm Ngoại Ngữ Việt Anh – VES

Trung Tâm Ngoại Ngữ Việt Anh - VES nằm tại P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, là trung tâm dạy tiếng trung ở gia lai. Trụ sở tại 30 Trần Quang Khải, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung Tâm Ngoại Ngữ Việt Anh - VES qua điện thoại 0269 3755 175, email [email protected],[email protected],[email protected] hoặc truy cập https://ves.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Ngoại Ngữ Việt Anh - VES Địa chỉ: 30 Trần Quang Khải, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: ...

Trung Tâm ngoại ngữ, tin học

Trung Tâm ngoại ngữ, tin học nằm tại P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, là trung tâm dạy tiếng trung ở gia lai. Trụ sở tại 244 Phan Đình Phùng, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung Tâm ngoại ngữ, tin học qua điện thoại 0964 985 679, email hoặc truy cập /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+ngo%E1%BA%A1i+ng%E1%BB%AF,+tin+h%E1%BB%8Dc,+244+Phan+%C4%90%C3%ACnh+Ph%C3%B9ng,+P.+Y%C3%AAn+%C4%90%E1%BB%97,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1fae89a10b19:0xc6d48f230a1da20f?sa=X&ved=2ahUKEwiTrq6IwcKCAxUSlFYBHesUCVsQ48ADegQICBAA&hl=en. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm ngoại ngữ, tin học Địa chỉ: 244 Phan Đình Phùng, P. Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+ngo%E1%BA%A1i+ng%E1%BB%AF,+tin+h%E1%BB%8Dc,+244+Phan+%C4%90%C3%ACnh+Ph%C3%B9ng,+P.+Y%C3%AAn+%C4%90%E1%BB%97,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1fae89a10b19:0xc6d48f230a1da20f?sa=X&ved=2ahUKEwiTrq6IwcKCAxUSlFYBHesUCVsQ48ADegQICBAA&hl=en Website: /maps/dir//Trung+T%C3%A2m+ngo%E1%BA%A1i+ng%E1%BB%AF,+tin+h%E1%BB%8Dc,+244+Phan+%C4%90%C3%ACnh+Ph%C3%B9ng,+P.+Y%C3%AAn+%C4%90%E1%BB%97,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Pleiku,+Gia+Lai+600000/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x316c1fae89a10b19:0xc6d48f230a1da20f?sa=X&ved=2ahUKEwiTrq6IwcKCAxUSlFYBHesUCVsQ48ADegQICBAA&hl=en Email: Bạn còn có ...

Trung Tâm Anh Ngữ Âu Việt – CS2

Trung Tâm Anh Ngữ Âu Việt - CS2 nằm tại P. Yên Thế, Thành phố Pleiku, là trung tâm dạy tiếng trung ở gia lai. Trụ sở tại 772 Phạm Văn Đồng, P. Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000. Liên hệ Trung Tâm Anh Ngữ Âu Việt - CS2 qua điện thoại 0269 3797 666, email [email protected] hoặc truy cập https://auvi.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tóm tắt về Trung Tâm Anh Ngữ Âu Việt - CS2 Địa chỉ: 772 Phạm Văn Đồng, P. Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000 Điện thoại: ...

Tìm kiếm liên quan

các trường đào tạo kế toán ở đà nẵng (25) dạy piano hcm (67) dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội (44) dạy violin tphcm (30) học ielts ở vinh (66) học lái xe ở bình dương (28) học may ở vũng tàu (40) học nghề spa ở vũng tàu (26) học tiếng anh giao tiếp ở tây ninh (30) học tiếng anh ở vũng tàu (50) học toeic ở huế (27) khóa học bất động sản hà nội (45) khóa học phát triển bản thân tại hà nội (58) khóa học đầu tư tài chính hcm (26) tiếng anh giao tiếp hồ chí minh (152) trung tâm dạy ielts tại đà nẵng (83) trung tâm dạy ielts ở hà nội (144) trung tâm dạy nghề huế (28) trung tâm dạy nghề hà nội (53) trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn (103) trung tâm dạy nghề tp hcm (75) trung tâm dạy nghề đà nẵng (73) trung tâm dạy piano hà nội (44) trung tâm dạy tiếng anh ở bình dương (112) trung tâm dạy tiếng anh ở hà nội (70) trung tâm dạy tiếng anh ở thái nguyên (50) trung tâm dạy tiếng hàn ở hà nội (32) trung tâm dạy tiếng ý tại hà nội (39) trung tâm dạy vẽ tp hcm (43) trung tâm luyện thi ielts hcm (88) trung tâm luyện thi tocfl tại đà nẵng (29) trung tâm tiếng anh nha trang (89) trung tâm tiếng anh ninh thuận (27) trung tâm tiếng anh phú yên (44) trung tâm tiếng anh quy nhơn (26) trung tâm tiếng anh quảng ngãi (57) trung tâm tiếng anh đà nẵng (101) trung tâm tiếng anh đồng nai (117) trung tâm tiếng anh ở huế (31) trung tâm tiếng hàn hcm (33) trung tâm tiếng nhật sài gòn (28) trung tâm tiếng nhật đà nẵng (30) trung tâm tiếng trung sài gòn (34) trường dạy nghề đồng nai (66) trường đào tạo kế toán tp hcm (38)