Top 10 trung tâm tiếng hàn đà nẵng

Trung Tâm Dạy Tiếng Hàn Quốc

Trung Tâm Dạy Tiếng Hàn Quốc nằm tại An Hải Trung, Sơn Trà, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 16 Nguyễn Thông, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Dạy Tiếng Hàn Quốc qua số điện thoại 0832 323 238, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Dạy Tiếng Hàn Quốc Địa chỉ: 16 Nguyễn Thông, An Hải ...

Trung Tâm Giao Lưu Văn Hóa Việt Hàn IYF

Trung Tâm Giao Lưu Văn Hóa Việt Hàn IYF nằm tại Thanh Bình, Hải Châu, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 137 Thanh Long, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Giao Lưu Văn Hóa Việt Hàn IYF qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Giao Lưu Văn Hóa Việt Hàn IYF Địa chỉ: ...

Trung Tâm Ngoại Ngữ Big Step

Trung Tâm Ngoại Ngữ Big Step nằm tại Hải Châu 1, Hải Châu, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 15 Quang Trung, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Ngoại Ngữ Big Step qua số điện thoại 091 585 72 15, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Ngoại Ngữ Big Step Địa chỉ: 15 Quang Trung, Hải ...

Trung Tâm Tiếng Trung ALA Đà Nẵng

Trung Tâm Tiếng Trung ALA Đà Nẵng nằm tại Hải Châu 2, Hải Châu, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 15 Phạm Ngũ Lão, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Tiếng Trung ALA Đà Nẵng qua số điện thoại 091 235 18 69, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website https://www.aladn.com.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–9 PM, Thứ 3: từ 8 AM–9 PM, Thứ 4: từ 8 AM–9 PM, Thứ 5: từ 8 AM–9 PM, Thứ 6: từ 8 AM–9 PM, Thứ 7: từ 8 AM–9 PM. Tổng hợp về Trung Tâm Tiếng Trung ALA Đà Nẵng Địa ...

Trung Tâm Hàn Ngữ Vision Century – VKLC

Trung Tâm Hàn Ngữ Vision Century - VKLC nằm tại Hoà Cường Nam, Hải Châu, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 164 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 50264. Liên hệ Trung Tâm Hàn Ngữ Vision Century - VKLC qua số điện thoại 0236 3645 772, email gửi tới [email protected],[email protected] hoặc truy cập website https://centuryvisioncompany.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 9 AM–10 PM, Thứ 3: từ 9 AM–10 PM, Thứ 4: từ 9 AM–10 PM, Thứ 5: từ 9 AM–10 PM, Thứ 6: từ 9 AM–10 PM, Thứ 7: từ 9 AM–10 PM. Tổng hợp về Trung Tâm Hàn Ngữ Vision Century ...

Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng – iMaster

Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng - iMaster nằm tại Hải Châu 1, Hải Châu, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 41 Đ. Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng - iMaster qua số điện thoại 0236 6293 119, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–7 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–7 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–7 PM, Thứ 5: từ 7:30 AM–7 PM, Thứ 6: từ 7:30 AM–7 PM, Thứ 7: từ 7:30 AM–7 PM. Tổng hợp về Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng - iMaster ...

Tiếng Trung Đà Nẵng Nhịp Cầu Hán Ngữ

Tiếng Trung Đà Nẵng Nhịp Cầu Hán Ngữ nằm tại Hòa Thuận Đông, Hải Châu, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 596 Hoàng Diệu, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 590000. Liên hệ Tiếng Trung Đà Nẵng Nhịp Cầu Hán Ngữ qua số điện thoại 091 911 93 10, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 5: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 6: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 7: từ 7:30 AM–9 PM. Tổng hợp về Tiếng Trung Đà Nẵng Nhịp Cầu Hán Ngữ ...

CLB giao tiếp tiếng Trung-Trung tâm Hán Ngữ Ưu Việt

CLB giao tiếp tiếng Trung-Trung tâm Hán Ngữ Ưu Việt nằm tại Hoà Cường Nam, Nẵng, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 194 Phan Trọng Tuệ, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ CLB giao tiếp tiếng Trung-Trung tâm Hán Ngữ Ưu Việt qua số điện thoại 091 925 18 54, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–9 PM, Thứ 3: từ 8 AM–9 PM, Thứ 4: từ 8 AM–9 PM, Thứ 5: từ 8 AM–9 PM, Thứ 6: từ 8 AM–9 PM, Thứ 7: từ 8 AM–9 PM. Tổng hợp về CLB giao tiếp tiếng Trung-Trung ...

Trung Tâm Tiếng Hàn

Trung Tâm Tiếng Hàn nằm tại Hoà Cường Bắc, Hải Châu, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 294 Núi Thành, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Tiếng Hàn qua số điện thoại 5116251286, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Tiếng Hàn Địa chỉ: 294 Núi Thành, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000 Điện thoại: ...

Trung Tâm Dạy Tiếng Hàn Đà Nẵng

Trung Tâm Dạy Tiếng Hàn Đà Nẵng nằm tại Thuận Phước, Hải Châu, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 72 Mai Lão Bạng, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Dạy Tiếng Hàn Đà Nẵng qua số điện thoại 096 912 34 92, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Dạy Tiếng Hàn Đà Nẵng Địa chỉ: 72 Mai ...

Trung tâm Tiếng hàn HanKang

Trung tâm Tiếng hàn HanKang nằm tại An Hải Bắc, Sơn Trà, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 61 Lê Ninh, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung tâm Tiếng hàn HanKang qua số điện thoại 0384 864 710, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8:30 AM–8:30 PM, Thứ 3: từ 8:30 AM–8:30 PM, Thứ 4: từ 8:30 AM–8:30 PM, Thứ 5: từ 8:30 AM–8:30 PM, Thứ 6: từ 8:30 AM–8:30 PM, Thứ 7: từ 8:30 AM–5 PM. Tổng hợp về Trung tâm Tiếng hàn HanKang Địa chỉ: 61 Lê Ninh, An Hải Bắc, Sơn Trà, ...

Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way

Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way nằm tại Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 234 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way qua số điện thoại 0843 911 999, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website https://broadway-trung-tam-hoc-tieng-han-tai-a-nang.business.site/?m=true. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–9:30 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–9:30 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–9:30 PM, Thứ 5: từ 7:30 AM–9:30 PM, Thứ 6: từ 7:30 AM–9:30 PM, Thứ 7: từ 7:30 AM–7 PM. Tổng hợp về Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way Địa chỉ: 234 ...

Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng

Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng nằm tại Thuận Phước, Hải Châu, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 90 Ngô Chi Lan, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng qua số điện thoại 093 242 33 02, email gửi tới hoặc truy cập website https://m.facebook.com/tienghanHana/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–9:30 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–9:30 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–9:30 PM, Thứ 5: từ 7:30 AM–9:30 PM, Thứ 6: từ 7:30 AM–9:30 PM, Thứ 7: từ 7:30 AM–9:30 PM. Tổng hợp về Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Địa chỉ: 90 Ngô Chi Lan, Thuận ...

Trung tâm Hán ngữ hiện đại

Trung tâm Hán ngữ hiện đại nằm tại Khuê Trung, Cẩm Lệ, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 221 Phan Đăng Lưu, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung tâm Hán ngữ hiện đại qua số điện thoại 0236 6507 999, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung tâm Hán ngữ hiện đại Địa chỉ: 221 Phan Đăng Lưu, Khuê Trung, ...

International Foreign Language Center ICLS

International Foreign Language Center ICLS nằm tại Hoà Cường Nam, Nẵng, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 169 Tố Hữu, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ International Foreign Language Center ICLS qua số điện thoại 0236 3695 506, email gửi tới [email protected],[email protected] hoặc truy cập website https://www.iclsdanang.net/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 9 AM–12 PM, 3–9 PM, Thứ 3: từ 9 AM–12 PM, 3–9 PM, Thứ 4: từ 9 AM–12 PM, 3–9 PM, Thứ 5: từ 9 AM–12 PM, 3–9 PM, Thứ 6: từ 9 AM–12 PM, 3–9 PM, Thứ 7: từ 9 AM–12 PM. Tổng hợp về International Foreign Language Center ICLS Địa chỉ: 169 Tố Hữu, Hoà ...

Trung Tâm Tiếng Hàn Hanbee Đà Nẵng

Trung Tâm Tiếng Hàn Hanbee Đà Nẵng nằm tại Hoà Cường Bắc, Hải Châu, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 20 Ỷ Lan Nguyên Phi, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Tiếng Hàn Hanbee Đà Nẵng qua số điện thoại 091 988 50 29, email gửi tới [email protected],[email protected],[email protected],[email protected] hoặc truy cập website http://hanbeeviet.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–12 PM, 2–9 PM, Thứ 3: từ 8 AM–12 PM, 2–9 PM, Thứ 4: từ 8 AM–12 PM, 2–9 PM, Thứ 5: từ 8 AM–12 PM, 2–9 PM, Thứ 6: từ 8 AM–12 PM, 2–9 PM, Thứ 7: từ 8 AM–12 PM. Tổng hợp về Trung Tâm ...

Trung tâm tiếng Hàn JEC Đà Nẵng – Tiếng Hàn JEC

Trung tâm tiếng Hàn JEC Đà Nẵng - Tiếng Hàn JEC nằm tại An Hải Tây, Sơn Trà, là trung tâm tiếng hàn đà nẵng. Địa chỉ tại 16b Trần Quang Diệu, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung tâm tiếng Hàn JEC Đà Nẵng - Tiếng Hàn JEC qua số điện thoại 091 272 53 85, email gửi tới hoặc truy cập website http://www.facebook.com/dnjeilacademy. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–9:30 PM, Thứ 3: từ 8 AM–9:30 PM, Thứ 4: từ 8 AM–9:30 PM, Thứ 5: từ 8 AM–9:30 PM, Thứ 6: từ 8 AM–9:30 PM, Thứ 7: từ 8 AM–9:30 PM. Tổng hợp về Trung ...

Tìm kiếm liên quan

các trường đào tạo kế toán ở đà nẵng (25) dạy piano hcm (67) dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội (44) dạy violin tphcm (30) học toeic ở huế (27) khóa học bất động sản hà nội (45) khóa học phát triển bản thân tại hà nội (58) khóa học đầu tư tài chính hcm (26) tiếng anh giao tiếp hồ chí minh (152) trung tâm dạy ielts tại đà nẵng (83) trung tâm dạy ielts ở hà nội (144) trung tâm dạy nghề huế (28) trung tâm dạy nghề hà nội (53) trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn (103) trung tâm dạy nghề nha trang (23) trung tâm dạy nghề thái nguyên (22) trung tâm dạy nghề tp hcm (75) trung tâm dạy nghề đà nẵng (73) trung tâm dạy piano hà nội (44) trung tâm dạy thanh nhạc tphcm (23) trung tâm dạy thanh nhạc ở hà nội (24) trung tâm dạy tiếng anh ở hà nội (70) trung tâm dạy tiếng anh ở thái nguyên (50) trung tâm dạy tiếng hàn ở hà nội (32) trung tâm dạy tiếng nhật ở hà nội (25) trung tâm dạy tiếng ý tại hà nội (39) trung tâm dạy vẽ tp hcm (43) trung tâm luyện thi hsk tp hcm (20) trung tâm luyện thi ielts hcm (88) trung tâm luyện thi tocfl tại đà nẵng (29) trung tâm tiếng anh nha trang (89) trung tâm tiếng anh quảng ngãi (57) trung tâm tiếng anh đà lạt (23) trung tâm tiếng anh đà nẵng (101) trung tâm tiếng anh đồng nai (117) trung tâm tiếng anh ở huế (31) trung tâm tiếng hoa biên hòa (24) trung tâm tiếng hàn hcm (33) trung tâm tiếng nhật sài gòn (28) trung tâm tiếng nhật đà nẵng (30) trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng (24) trung tâm tiếng trung sài gòn (34) trung tâm tiếng trung đà nẵng (22) trường dạy nghề đồng nai (66) trường đào tạo kế toán tp hcm (38)