Top 10 trung tâm tiếng trung đà nẵng

Trung Tâm Tiếng Anh FEC

Trung Tâm Tiếng Anh FEC nằm tại Khuê Mỹ, Nẵng, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 97 Đ. Nguyễn Đình Chiểu, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Liên hệ Trung Tâm Tiếng Anh FEC qua số điện thoại 090 503 51 11, email gửi tới hoặc truy cập website https://www.facebook.com/trungtamtienganhFEC. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 5: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 6: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 7: từ 7:30 AM–9 PM. Tổng hợp về Trung Tâm Tiếng Anh FEC Địa chỉ: 97 Đ. Nguyễn Đình Chiểu, Khuê Mỹ, Ngũ ...

Trung Tâm Ngoại Ngữ Alpha Việt

Trung Tâm Ngoại Ngữ Alpha Việt nằm tại Tam Thuận, Thanh Khê, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 8 Hải Phòng, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Ngoại Ngữ Alpha Việt qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Ngoại Ngữ Alpha Việt Địa chỉ: 8 Hải Phòng, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng ...

Trung Tâm Tiếng Anh Fhisher’s Supper Kids

Trung Tâm Tiếng Anh Fhisher's Supper Kids nằm tại Hoà Cường Bắc, Nẵng, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 26PF+JM4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ Trung Tâm Tiếng Anh Fhisher's Supper Kids qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Tiếng Anh Fhisher's Supper Kids Địa chỉ: 26PF+JM4, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng ...

Trung Tâm Tiếng Anh Ms.Thuý

Trung Tâm Tiếng Anh Ms.Thuý nằm tại Hòa Thuận Đông, Hải Châu, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 476 Nguyễn Tri Phương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Tiếng Anh Ms.Thuý qua số điện thoại 090 578 89 50, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–8:30 PM, Thứ 3: từ 8 AM–8:30 PM, Thứ 4: từ 8 AM–8:30 PM, Thứ 5: từ 8 AM–8:30 PM, Thứ 6: từ 8 AM–8:30 PM, Thứ 7: từ 8 AM–8:30 PM. Tổng hợp về Trung Tâm Tiếng Anh Ms.Thuý Địa chỉ: 476 Nguyễn Tri Phương, Hòa Thuận ...

Trung Tâm Tiếng Anh Sunflower

Trung Tâm Tiếng Anh Sunflower nằm tại Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 47 Võ Như Hưng, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Tiếng Anh Sunflower qua số điện thoại 098 304 81 81, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8:30 AM–7 PM, Thứ 3: từ 8:30 AM–7 PM, Thứ 4: từ 8:30 AM–7 PM, Thứ 5: từ 8:30 AM–7 PM, Thứ 6: từ 8:30 AM–7 PM, Thứ 7: từ 7 AM–6:30 PM. Tổng hợp về Trung Tâm Tiếng Anh Sunflower Địa chỉ: 47 Võ Như Hưng, ...

Trung Tâm Ngoại Ngữ GOET – Cơ sở 3(Sơn Trà) – Trung tâm tiếng anh Đà Nẵng

Trung Tâm Ngoại Ngữ GOET - Cơ sở 3(Sơn Trà) - Trung tâm tiếng anh Đà Nẵng nằm tại Mân Thái, Sơn Trà, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 350 Ng. Quyền, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng 50000. Liên hệ Trung Tâm Ngoại Ngữ GOET - Cơ sở 3(Sơn Trà) - Trung tâm tiếng anh Đà Nẵng qua số điện thoại 094 877 75 65, email gửi tới hoặc truy cập website https://www.facebook.com/goetenglishcentre2. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ ...

Tiếng Trung Tại Nhà Sanlaoshi

Tiếng Trung Tại Nhà Sanlaoshi nằm tại tổ 9, Ngũ Hành Sơn, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại Đường Số 4, tổ 9, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Tiếng Trung Tại Nhà Sanlaoshi qua số điện thoại 0839 200 789, email gửi tới hoặc truy cập website https://www.facebook.com/sanlaoshidn. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7 AM–10 PM, Thứ 3: từ 7 AM–10 PM, Thứ 4: từ 7 AM–10 PM, Thứ 5: từ Open 24 hours, Thứ 6: từ 7 AM–10 PM, Thứ 7: từ 7 AM–10 PM. Tổng hợp về Tiếng Trung Tại Nhà Sanlaoshi Địa chỉ: Đường Số 4, tổ 9, Ngũ ...

Lớp Hán Ngữ Đà Nẵng – Tiếng Trung Đà Nẵng Cơ sở 1

Lớp Hán Ngữ Đà Nẵng - Tiếng Trung Đà Nẵng Cơ sở 1 nằm tại Hoà Minh, Liên Chiểu, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 22 Ngô Chân Lưu, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Lớp Hán Ngữ Đà Nẵng - Tiếng Trung Đà Nẵng Cơ sở 1 qua số điện thoại 0793 500 986, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về ...

Tiếng Trung Đà Nẵng 0915442112

Tiếng Trung Đà Nẵng 0915442112 nằm tại Thanh Khê Đông, Nẵng, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 65 Yên Khê 2, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng. Liên hệ Tiếng Trung Đà Nẵng 0915442112 qua số điện thoại 091 544 21 12, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Tiếng Trung Đà Nẵng 0915442112 Địa chỉ: 65 Yên Khê 2, Thanh Khê Đông, Thanh ...

Tiếng Trung cùng cô Tâm

Tiếng Trung cùng cô Tâm nằm tại Thạch Thang, Hải Châu, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 51B Phan Bội Châu, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Tiếng Trung cùng cô Tâm qua số điện thoại 093 511 81 44, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7 AM–9 PM, Thứ 3: từ 7 AM–9 PM, Thứ 4: từ 7 AM–9 PM, Thứ 5: từ 7 AM–9 PM, Thứ 6: từ 7 AM–9 PM, Thứ 7: từ 7 AM–9 PM. Tổng hợp về Tiếng Trung cùng cô Tâm Địa chỉ: 51B Phan Bội Châu, Thạch Thang, Hải Châu, ...

Trung Tâm Tiếng Trung Tuệ Minh

Trung Tâm Tiếng Trung Tuệ Minh nằm tại Mộc Sơn 3, Hoà Hải, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 2727+QRC, Mộc Sơn 3, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Tiếng Trung Tuệ Minh qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Tiếng Trung Tuệ Minh Địa chỉ: 2727+QRC, Mộc Sơn 3, Hoà Hải, ...

Language Center Nguyen Cong Tien

Language Center Nguyen Cong Tien nằm tại Hoà Cường Nam, Nẵng, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 82 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ Language Center Nguyen Cong Tien qua số điện thoại 090 886 67 63, email gửi tới hoặc truy cập website https://goo.gl/iH0uXq. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7 AM–9:30 PM, Thứ 3: từ 7 AM–9:30 PM, Thứ 4: từ 7 AM–9:30 PM, Thứ 5: từ 7 AM–9:30 PM, Thứ 6: từ 7 AM–9:30 PM, Thứ 7: từ 7 AM–9:30 PM. Tổng hợp về Language Center Nguyen Cong Tien Địa chỉ: 82 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường ...

Dạy kèm Tiếng Trung cô Nga

Dạy kèm Tiếng Trung cô Nga nằm tại Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 26 Mỹ Đa Đông 8, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Dạy kèm Tiếng Trung cô Nga qua số điện thoại 0327 348 438, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7 AM–9:30 PM, Thứ 3: từ 7 AM–9:30 PM, Thứ 4: từ 7 AM–9:30 PM, Thứ 5: từ 7 AM–9:30 PM, Thứ 6: từ 7 AM–9:30 PM, Thứ 7: từ 7 AM–9:30 PM. Tổng hợp về Dạy kèm Tiếng Trung cô Nga Địa chỉ: 26 ...

Trung tâm tiếng trung Hán Ngữ Hiện Đại – CS02 Hoà Khánh

Trung tâm tiếng trung Hán Ngữ Hiện Đại - CS02 Hoà Khánh nằm tại Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 8 Hà Văn Tính, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung tâm tiếng trung Hán Ngữ Hiện Đại - CS02 Hoà Khánh qua số điện thoại 0236 6277 388, email gửi tới hoặc truy cập website https://www.facebook.com/TiengTrungDaNang.TrungTamHanNguHienDai. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 5: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 6: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 7: từ 7:30 AM–9 PM. Tổng hợp về ...

Phương Đông Edu – Trung Tâm Tiếng Trung

Phương Đông Edu - Trung Tâm Tiếng Trung nằm tại Phước Mỹ, Sơn Trà, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 18 Mỹ Khê 2, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Phương Đông Edu - Trung Tâm Tiếng Trung qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Phương Đông Edu - Trung Tâm Tiếng Trung Địa chỉ: 18 Mỹ ...

Tiếng Trung Master Đà Nẵng

Tiếng Trung Master Đà Nẵng nằm tại Nguyễn Tri Phương, Hòa Thuận Đông, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 454/18B, Nguyễn Tri Phương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Tiếng Trung Master Đà Nẵng qua số điện thoại 093 508 54 80, email gửi tới hoặc truy cập website https://www.facebook.com/tiengtrung.masterdanang. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 9 AM–9:30 PM, Thứ 3: từ 9 AM–9:30 PM, Thứ 4: từ 9 AM–9:30 PM, Thứ 5: từ 9 AM–9:30 PM, Thứ 6: từ 9 AM–9:30 PM, Thứ 7: từ 9 AM–9:30 PM. Tổng hợp về Tiếng Trung Master Đà Nẵng Địa chỉ: 454/18B, Nguyễn Tri Phương, Hòa ...

LƯU HẢI HSK – Tiếng Trung Đà Nẵng

LƯU HẢI HSK - Tiếng Trung Đà Nẵng nằm tại Thạc Gián, Thanh Khê, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 169/12 Phan Thanh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000. Liên hệ LƯU HẢI HSK - Tiếng Trung Đà Nẵng qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về LƯU HẢI HSK - Tiếng Trung Đà Nẵng Địa chỉ: 169/12 Phan Thanh, ...

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ƯU VIỆT (Tiếng Trung )

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ƯU VIỆT (Tiếng Trung ) nằm tại Hòa Cường, Hải Châu, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 26V9+X58, Hòa Cường, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ƯU VIỆT (Tiếng Trung ) qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ƯU VIỆT (Tiếng Trung ) Địa chỉ: 26V9+X58, Hòa ...

Trung Tâm Hán Ngữ Triều Châu

Trung Tâm Hán Ngữ Triều Châu nằm tại Vĩnh Trung, Hải Châu, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 109 Lê Đình Lý, Vĩnh Trung, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Hán Ngữ Triều Châu qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Hán Ngữ Triều Châu Địa chỉ: 109 Lê Đình Lý, Vĩnh Trung, Hải Châu, ...

Trung tâm Ngoại ngữ

Trung tâm Ngoại ngữ nằm tại Bình Thuận, Hải Châu, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 08 Nguyễn Bá Học, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 50000. Liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ qua số điện thoại 091 446 75 55, email gửi tới hoặc truy cập website https://trungtamngoaingu.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7 AM–9 PM, Thứ 3: từ 7 AM–9 PM, Thứ 4: từ 7 AM–9 PM, Thứ 5: từ 7 AM–9 PM, Thứ 6: từ 7 AM–9 PM, Thứ 7: từ 7 AM–9 PM. Tổng hợp về Trung tâm Ngoại ngữ Địa chỉ: 08 Nguyễn Bá Học, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 50000 ...

Tiếng Trung HSK Đà Nẵng

Tiếng Trung HSK Đà Nẵng nằm tại , , là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại . Liên hệ Tiếng Trung HSK Đà Nẵng qua số điện thoại 0793 500 986, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–9 PM, Thứ 3: từ 8 AM–9 PM, Thứ 4: từ 8 AM–9 PM, Thứ 5: từ 8 AM–9 PM, Thứ 6: từ 8 AM–9 PM, Thứ 7: từ 8 AM–9 PM. Tổng hợp về Tiếng Trung HSK Đà Nẵng Địa chỉ: Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về trung tâm? Vui lòng gửi phản hồi của ...

Trung Tâm Tiếng Trung Đồng Hành

Trung Tâm Tiếng Trung Đồng Hành nằm tại Hoà Cường Nam, Nẵng, là trung tâm tiếng trung đà nẵng. Địa chỉ tại 49 Hoàng Xuân Nhị, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ Trung Tâm Tiếng Trung Đồng Hành qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Tiếng Trung Đồng Hành Địa chỉ: 49 Hoàng Xuân Nhị, Hoà Cường Nam, Hải ...

Tìm kiếm liên quan

các trường đào tạo kế toán ở đà nẵng (25) dạy piano hcm (67) dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội (44) dạy violin tphcm (30) học toeic ở huế (27) khóa học bất động sản hà nội (45) khóa học phát triển bản thân tại hà nội (58) khóa học đầu tư tài chính hcm (26) tiếng anh giao tiếp hồ chí minh (152) trung tâm dạy ielts tại đà nẵng (83) trung tâm dạy ielts ở hà nội (144) trung tâm dạy nghề huế (28) trung tâm dạy nghề hà nội (53) trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn (103) trung tâm dạy nghề nha trang (23) trung tâm dạy nghề thái nguyên (22) trung tâm dạy nghề tp hcm (75) trung tâm dạy nghề đà nẵng (73) trung tâm dạy piano hà nội (44) trung tâm dạy thanh nhạc tphcm (23) trung tâm dạy thanh nhạc ở hà nội (24) trung tâm dạy tiếng anh ở hà nội (70) trung tâm dạy tiếng anh ở thái nguyên (50) trung tâm dạy tiếng hàn ở hà nội (32) trung tâm dạy tiếng nhật ở hà nội (25) trung tâm dạy tiếng ý tại hà nội (39) trung tâm dạy vẽ tp hcm (43) trung tâm luyện thi hsk tp hcm (20) trung tâm luyện thi ielts hcm (88) trung tâm luyện thi tocfl tại đà nẵng (29) trung tâm tiếng anh nha trang (89) trung tâm tiếng anh quảng ngãi (57) trung tâm tiếng anh đà lạt (23) trung tâm tiếng anh đà nẵng (101) trung tâm tiếng anh đồng nai (117) trung tâm tiếng anh ở huế (31) trung tâm tiếng hoa biên hòa (24) trung tâm tiếng hàn hcm (33) trung tâm tiếng nhật sài gòn (28) trung tâm tiếng nhật đà nẵng (30) trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng (24) trung tâm tiếng trung sài gòn (34) trung tâm tiếng trung đà nẵng (22) trường dạy nghề đồng nai (66) trường đào tạo kế toán tp hcm (38)