Top 10 trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng

Trung Tâm Hoa Ngữ An Nhiên

Trung Tâm Hoa Ngữ An Nhiên nằm tại Hoà Cường Nam, Nẵng, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 62 Lưu Quý Kỳ, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ Trung Tâm Hoa Ngữ An Nhiên qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Hoa Ngữ An Nhiên Địa chỉ: 62 Lưu Quý ...

Lớp học Tin học Thiếu Nhi Đà Nẵng

Lớp học Tin học Thiếu Nhi Đà Nẵng nằm tại Thạch Thang, Hải Châu, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 6 Nguyễn Du, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Lớp học Tin học Thiếu Nhi Đà Nẵng qua số điện thoại 098 377 97 29, email gửi tới hoặc truy cập website http://www.facebook.com/phanthien.thuat. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Lớp học Tin học Thiếu ...

Trung Tâm Tiếng Trung Pengyou

Trung Tâm Tiếng Trung Pengyou nằm tại Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 226 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 55000. Liên hệ Trung Tâm Tiếng Trung Pengyou qua số điện thoại 098 610 01 01, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website https://hanngupengyou.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Tiếng Trung Pengyou ...

ĐÀO TẠO MC CHUYÊN NGHIỆP RỒNG TIÊN SA

ĐÀO TẠO MC CHUYÊN NGHIỆP RỒNG TIÊN SA nằm tại 02 Phan Đăng Lưu, Nẵng, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại Cung Thiếu Nhi, 02 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ ĐÀO TẠO MC CHUYÊN NGHIỆP RỒNG TIÊN SA qua số điện thoại 090 544 85 57, email gửi tới [email protected],[email protected] hoặc truy cập website http://rongtiensa.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30–11:30 AM, 1:30–5:30 PM, Thứ 3: từ 7:30–11:30 AM, 1:30–5:30 PM, Thứ 4: từ 7:30–11:30 AM, 1:30–5:30 PM, Thứ 5: từ 7:30–11:30 AM, 1:30–5:30 PM, Thứ 6: từ 7:30–11:30 AM, 1:30–5:30 PM, Thứ ...

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Fisher’s SuperKids

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Fisher's SuperKids nằm tại Thạch Thang, Hải Châu, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Fisher's SuperKids qua số điện thoại , email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://fishersuperkids.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–9 PM, Thứ 3: từ 8 AM–9 PM, Thứ 4: từ 8 AM–9 PM, Thứ 5: từ 8 AM–9 PM, Thứ 6: từ 8 AM–9 PM, Thứ 7: từ 7:30 AM–7:30 PM. Tổng hợp về Hệ thống Anh ngữ Quốc ...

Nhi Piano

Nhi Piano nằm tại Hòa Thuận Nam, Hải Châu, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 02 Đặng Thùy Trâm, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Nhi Piano qua số điện thoại 093 501 17 31, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–8 PM, Thứ 3: từ 8 AM–8 PM, Thứ 4: từ 8 AM–8 PM, Thứ 5: từ 8 AM–8 PM, Thứ 6: từ 8 AM–8 PM, Thứ 7: từ 8 AM–8 PM. Tổng hợp về Nhi Piano Địa chỉ: 02 Đặng Thùy Trâm, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà ...

Danang English Hub

Danang English Hub nằm tại 123 Cù Chính Lan, Nẵng, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại K, 123 Cù Chính Lan, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng. Liên hệ Danang English Hub qua số điện thoại 090 669 25 97, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ Open 24 hours, Thứ 3: từ Open 24 hours, Thứ 4: từ Open 24 hours, Thứ 5: từ Open 24 hours, Thứ 6: từ Open 24 hours, Thứ 7: từ Open 24 hours. Tổng hợp về ...

Children’s cultural houses

Children's cultural houses nằm tại Hoà Cường Bắc, Nẵng, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 2a Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ Children's cultural houses qua số điện thoại , email gửi tới [email protected],[email protected] hoặc truy cập website http://cungthieunhidanang.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–6 PM, Thứ 3: từ 8 AM–6 PM, Thứ 4: từ 8 AM–6 PM, Thứ 5: từ 8 AM–6 PM, Thứ 6: từ 8 AM–6 PM, Thứ 7: từ 8 AM–6 PM. Tổng hợp về Children's cultural houses Địa chỉ: 2a Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng ...

Trung Tâm Anh Ngữ Pingo 350

Trung Tâm Anh Ngữ Pingo 350 nằm tại An Hải Bắc, Nẵng, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 350 Ng. Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng. Liên hệ Trung Tâm Anh Ngữ Pingo 350 qua số điện thoại 0236 3227 678, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Anh Ngữ Pingo 350 Địa chỉ: 350 Ng. ...

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo nằm tại Hải Châu 2, Hải Châu, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 36 Đ. Chi Lăng, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo qua số điện thoại 0236 3822 567, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://popodoo.com.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ Closed, Thứ 3: từ 8:30 AM–7 PM, Thứ 4: từ 8:30 AM–7 PM, Thứ 5: từ 8:30 AM–7 PM, Thứ 6: từ 8:30 AM–7 PM, Thứ 7: từ 8:30 AM–7 PM. Tổng hợp về Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo Địa chỉ: 36 ...

Trung Tâm Anh Ngữ Ms. HUYEN AND FRIENDS

Trung Tâm Anh Ngữ Ms. HUYEN AND FRIENDS nằm tại Hoà An, Cẩm Lệ, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 10 Đ. Vũ Trọng Hoàng, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Anh Ngữ Ms. HUYEN AND FRIENDS qua số điện thoại 094 815 70 64, email gửi tới hoặc truy cập website https://www.facebook.com/AnhNguMs.HUYENANDFRIENDS/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ Open 24 hours, Thứ 3: từ Open 24 hours, Thứ 4: từ Open 24 hours, Thứ 5: từ Open 24 hours, Thứ 6: từ Open 24 hours, ...

Trung Tâm Anh Ngữ Academy

Trung Tâm Anh Ngữ Academy nằm tại Vĩnh Trung, Thanh Khê, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 98 Lê Đình Lý, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Anh Ngữ Academy qua số điện thoại 0236 3691 166, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://academy.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 3: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 4: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 5: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 6: từ 7:30 AM–9 PM, Thứ 7: từ 7:30 AM–9 PM. Tổng hợp về Trung Tâm Anh Ngữ Academy Địa chỉ: 98 Lê Đình ...

Trung Tâm Tiếng Anh Trẻ em

Trung Tâm Tiếng Anh Trẻ em nằm tại Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 116 Ngô Văn Sở, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Tiếng Anh Trẻ em qua số điện thoại 0334 345 100, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ Open 24 hours, Thứ 3: từ Open 24 hours, Thứ 4: từ Open 24 hours, Thứ 5: từ Open 24 hours, Thứ 6: từ Open 24 hours, Thứ 7: từ Open ...

Trung Tâm Anh Văn Thiếu Nhi

Trung Tâm Anh Văn Thiếu Nhi nằm tại Vĩnh Trung, Thanh Khê, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 99 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Anh Văn Thiếu Nhi qua số điện thoại 0236 6251 881, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Anh Văn Thiếu Nhi Địa chỉ: 99 ...

Trung Tâm Anh Ngữ Thiếu Nhi

Trung Tâm Anh Ngữ Thiếu Nhi nằm tại Hải Châu 1, Hải Châu, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 74 Pasteur, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Anh Ngữ Thiếu Nhi qua số điện thoại 0236 3825 704, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung Tâm Anh Ngữ Thiếu Nhi Địa chỉ: 74 ...

Tiếng Trung CBC Đà Nẵng

Tiếng Trung CBC Đà Nẵng nằm tại Hoà Xuân, Cẩm Lệ, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 41 Mai Anh Tuấn, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Tiếng Trung CBC Đà Nẵng qua số điện thoại 093 528 14 81, email gửi tới hoặc truy cập website https://www.facebook.com/chubochinese2020. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ Open 24 hours, Thứ 3: từ Open 24 hours, Thứ 4: từ Open 24 hours, Thứ 5: từ Open 24 hours, Thứ 6: từ Open 24 hours, Thứ 7: từ Open 24 hours. Tổng ...

Tiếng trung THANHMAIHSK – cơ sở Hải Châu, Đà Nẵng

Tiếng trung THANHMAIHSK - cơ sở Hải Châu, Đà Nẵng nằm tại 550000, 148 Lê Lợi Hải Châu 1, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại Số 148 Lê Lợi Hải Châu 1, 550000. Liên hệ Tiếng trung THANHMAIHSK - cơ sở Hải Châu, Đà Nẵng qua số điện thoại 090 316 00 00, email gửi tới hoặc truy cập website https://thanhmaihsk.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–9 PM, Thứ 3: từ 8 AM–9 PM, Thứ 4: từ 8 AM–9 PM, Thứ 5: từ 8 AM–9 PM, Thứ 6: từ 8 AM–9 PM, Thứ 7: từ 8 AM–9 PM. Tổng hợp về ...

Trung Tâm Tiếng Trung Khánh Vân

Trung Tâm Tiếng Trung Khánh Vân nằm tại Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 126 Nguyễn Tư Giản, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Tiếng Trung Khánh Vân qua số điện thoại 091 449 99 11, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–9 PM, Thứ 3: từ 8 AM–9 PM, Thứ 4: từ 8 AM–9 PM, Thứ 5: từ 8 AM–9 PM, Thứ 6: từ 8 AM–9 PM, Thứ 7: từ 8 AM–9 PM. Tổng hợp về Trung Tâm Tiếng Trung ...

Trung Tâm Hoa Ngữ TÔI HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC, 学习中文

Trung Tâm Hoa Ngữ TÔI HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC, 学习中文 nằm tại Thạch Thang, Hải Châu, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 1 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 55000. Liên hệ Trung Tâm Hoa Ngữ TÔI HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC, 学习中文 qua số điện thoại 0393 072 535, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ Open 24 hours, Thứ 3: từ Open 24 hours, Thứ 4: từ Open 24 hours, Thứ 5: từ Open 24 hours, Thứ 6: từ Open 24 ...

Trung tâm Tiếng Trung CN Fire

Trung tâm Tiếng Trung CN Fire nằm tại Hòa Thuận Đông, Hải Châu, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 55 Núi Thành, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung tâm Tiếng Trung CN Fire qua số điện thoại 0817 066 688, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ , Thứ 3: từ , Thứ 4: từ , Thứ 5: từ , Thứ 6: từ , Thứ 7: từ . Tổng hợp về Trung tâm Tiếng Trung CN Fire Địa chỉ: ...

Tiếng Trung SALA Đà Nẵng CS1

Tiếng Trung SALA Đà Nẵng CS1 nằm tại Hoà Cường Bắc, Hải Châu, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 82 Ỷ Lan Nguyên Phi, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Tiếng Trung SALA Đà Nẵng CS1 qua số điện thoại 090 356 96 68, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website https://tiengtrungdanang.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–9:30 PM, Thứ 3: từ 8 AM–9:30 PM, Thứ 4: từ 8 AM–9:30 PM, Thứ 5: từ 8 AM–9:30 PM, Thứ 6: từ 8 AM–9:30 PM, Thứ 7: từ 8 AM–9:30 PM. Tổng hợp về Tiếng Trung SALA Đà ...

Tiếng Trung Đà Nẵng – Trung Tâm Hán Ngữ Hiện Đại

Tiếng Trung Đà Nẵng - Trung Tâm Hán Ngữ Hiện Đại nằm tại Hoà Cường Nam, Nẵng, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 28 Nguyễn Lộ Trạch, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ Tiếng Trung Đà Nẵng - Trung Tâm Hán Ngữ Hiện Đại qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website https://www.facebook.com/TiengTrungDaNang.TrungTamHanNguHienDai. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 7 AM–9 PM, Thứ 3: từ 7 AM–9 PM, Thứ 4: từ 7 AM–9 PM, Thứ 5: từ 7 AM–9 PM, Thứ 6: từ 7 AM–9 PM, Thứ 7: từ 7 AM–9 PM. Tổng hợp về Tiếng ...

Trung Tâm Tiếng Trung An Nhiên

Trung Tâm Tiếng Trung An Nhiên nằm tại Hoà Cường Bắc, Hải Châu, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 17 Hoàng Thúc Trâm, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 55000. Liên hệ Trung Tâm Tiếng Trung An Nhiên qua số điện thoại 091 522 84 79, email gửi tới hoặc truy cập website https://www.tiengtrungannhien.com/. Giờ mở cửa: Thứ 2: từ Open 24 hours, Thứ 3: từ Open 24 hours, Thứ 4: từ Open 24 hours, Thứ 5: từ Open 24 hours, Thứ 6: từ Open 24 hours, Thứ 7: từ ...

Trung Tâm Tiếng Trung Khánh Vân (Cơ sở 1)

Trung Tâm Tiếng Trung Khánh Vân (Cơ sở 1) nằm tại Hoà Cường Bắc, Nẵng, là trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng. Địa chỉ tại 164 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ Trung Tâm Tiếng Trung Khánh Vân (Cơ sở 1) qua số điện thoại 091 449 99 11, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2: từ 8 AM–9 PM, Thứ 3: từ 8 AM–9 PM, Thứ 4: từ 8 AM–9 PM, Thứ 5: từ 8 AM–9 PM, Thứ 6: từ 8 AM–9:30 PM, Thứ 7: từ 8 AM–9 PM. Tổng hợp về Trung Tâm ...

Tìm kiếm liên quan

các trường đào tạo kế toán ở đà nẵng (25) dạy piano hcm (67) dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội (44) dạy violin tphcm (30) học toeic ở huế (27) khóa học bất động sản hà nội (45) khóa học phát triển bản thân tại hà nội (58) khóa học đầu tư tài chính hcm (26) tiếng anh giao tiếp hồ chí minh (152) trung tâm dạy ielts tại đà nẵng (83) trung tâm dạy ielts ở hà nội (144) trung tâm dạy nghề huế (28) trung tâm dạy nghề hà nội (53) trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn (103) trung tâm dạy nghề nha trang (23) trung tâm dạy nghề thái nguyên (22) trung tâm dạy nghề tp hcm (75) trung tâm dạy nghề đà nẵng (73) trung tâm dạy piano hà nội (44) trung tâm dạy thanh nhạc tphcm (23) trung tâm dạy thanh nhạc ở hà nội (24) trung tâm dạy tiếng anh ở hà nội (70) trung tâm dạy tiếng anh ở thái nguyên (50) trung tâm dạy tiếng hàn ở hà nội (32) trung tâm dạy tiếng nhật ở hà nội (25) trung tâm dạy tiếng ý tại hà nội (39) trung tâm dạy vẽ tp hcm (43) trung tâm luyện thi hsk tp hcm (20) trung tâm luyện thi ielts hcm (88) trung tâm luyện thi tocfl tại đà nẵng (29) trung tâm tiếng anh nha trang (89) trung tâm tiếng anh quảng ngãi (57) trung tâm tiếng anh đà lạt (23) trung tâm tiếng anh đà nẵng (101) trung tâm tiếng anh đồng nai (117) trung tâm tiếng anh ở huế (31) trung tâm tiếng hoa biên hòa (24) trung tâm tiếng hàn hcm (33) trung tâm tiếng nhật sài gòn (28) trung tâm tiếng nhật đà nẵng (30) trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng (24) trung tâm tiếng trung sài gòn (34) trung tâm tiếng trung đà nẵng (22) trường dạy nghề đồng nai (66) trường đào tạo kế toán tp hcm (38)