Top 10 trường đào tạo du lịch ở đà nẵng

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng nằm tại Hải Châu 1, Hải Châu, là trường đào tạo du lịch ở đà nẵng. Địa chỉ tại 158a Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng qua số điện thoại 0236 3738 399, email gửi tới [email protected],[email protected] hoặc truy cập website http://vnuk.udn.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng Địa ...

Trung tâm tiếng Đức DVK – Du học nghề Đức Việt Đức IPI

Trung tâm tiếng Đức DVK - Du học nghề Đức Việt Đức IPI nằm tại Khuê Trung, Cẩm Lệ, là trường đào tạo du lịch ở đà nẵng. Địa chỉ tại 187 Tố Hữu, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung tâm tiếng Đức DVK - Du học nghề Đức Việt Đức IPI qua số điện thoại 0845 636 888, email gửi tới [email protected],[email protected] hoặc truy cập website http://tiengducdanang.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Trung tâm tiếng Đức DVK - Du học nghề Đức Việt Đức IPI Địa chỉ: 187 ...

Vietnamese Australian Vocational College

Vietnamese Australian Vocational College nằm tại Thanh Khê Đông, Thanh Khê, là trường đào tạo du lịch ở đà nẵng. Địa chỉ tại k476/8 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Vietnamese Australian Vocational College qua số điện thoại 0236 3814 400, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://vavc.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Vietnamese Australian Vocational College Địa chỉ: k476/8 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000 Điện thoại: http://vavc.edu.vn/ Website: http://vavc.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc ...

Học lễ tân tại đà nẵng

Học lễ tân tại đà nẵng nằm tại Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, là trường đào tạo du lịch ở đà nẵng. Địa chỉ tại 7 An Thượng 32, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Học lễ tân tại đà nẵng qua số điện thoại 0866 888 171, email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Học lễ tân tại đà nẵng Địa chỉ: 7 An Thượng 32, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000 Điện thoại: Website: Email: Bạn ...

Trung Tâm Đại Học Mở Hà Nội Tại Đà Nẵng

Trung Tâm Đại Học Mở Hà Nội Tại Đà Nẵng nằm tại Thanh Bình, Hải Châu, là trường đào tạo du lịch ở đà nẵng. Địa chỉ tại 295 Nguyễn Tất Thành, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung Tâm Đại Học Mở Hà Nội Tại Đà Nẵng qua số điện thoại 0914 780 011, email gửi tới [email protected],[email protected] hoặc truy cập website https://daihocmohanoichinhanhmientrung.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Trung Tâm Đại Học Mở Hà Nội Tại Đà Nẵng Địa chỉ: 295 Nguyễn Tất Thành, Thanh Bình, Hải Châu, Đà ...

Đào Tạo Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Đà Nẵng

Đào Tạo Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Đà Nẵng nằm tại Hoà Cường Bắc, Hải Châu, là trường đào tạo du lịch ở đà nẵng. Địa chỉ tại 4 Tiểu La, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Đào Tạo Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Đà Nẵng qua số điện thoại 0795 222 243, email gửi tới hoặc truy cập website https://www.facebook.com/khoahochuongdanviendulichdanang/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Đào Tạo Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Đà Nẵng Địa chỉ: 4 Tiểu La, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà ...

Danang Vocational Tourism College

Danang Vocational Tourism College nằm tại Khu đô thị FPT City, Ngũ Hành Sơn, là trường đào tạo du lịch ở đà nẵng. Địa chỉ tại Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị FPT City, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Danang Vocational Tourism College qua số điện thoại 0236 3957 957, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://dvtc.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Danang Vocational Tourism College Địa chỉ: Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị FPT City, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000 Điện thoại: ...

Danang Vocational Training College

Danang Vocational Training College nằm tại Phước Mỹ, Sơn Trà, là trường đào tạo du lịch ở đà nẵng. Địa chỉ tại 99 Tô Hiến Thành, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Danang Vocational Training College qua số điện thoại 0236 3940 946, email gửi tới [email protected] hoặc truy cập website http://danavtc.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Danang Vocational Training College Địa chỉ: 99 Tô Hiến Thành, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000 Điện thoại: http://danavtc.edu.vn/ Website: http://danavtc.edu.vn/ Email: [email protected] Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá về ...

Trường cao đẳng du lịch đà nẵng

Trường cao đẳng du lịch đà nẵng nằm tại Hoà An, Cẩm Lệ, là trường đào tạo du lịch ở đà nẵng. Địa chỉ tại 51 Trường Chinh, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trường cao đẳng du lịch đà nẵng qua số điện thoại , email gửi tới hoặc truy cập website . Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Trường cao đẳng du lịch đà nẵng Địa chỉ: 51 Trường Chinh, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000 Điện thoại: Website: Email: Bạn còn có câu hỏi hoặc đánh giá ...

ĐÀO TẠO MC CHUYÊN NGHIỆP RỒNG TIÊN SA

ĐÀO TẠO MC CHUYÊN NGHIỆP RỒNG TIÊN SA nằm tại 02 Phan Đăng Lưu, Nẵng, là trường đào tạo du lịch ở đà nẵng. Địa chỉ tại Cung Thiếu Nhi, 02 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng. Liên hệ ĐÀO TẠO MC CHUYÊN NGHIỆP RỒNG TIÊN SA qua số điện thoại 0905 448 557, email gửi tới [email protected],[email protected] hoặc truy cập website http://rongtiensa.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về ĐÀO TẠO MC CHUYÊN NGHIỆP RỒNG TIÊN SA Địa chỉ: Cung Thiếu Nhi, 02 Phan Đăng Lưu, Hoà Cường Bắc, Hải ...

Trung tâm Tiếng Đức và Du học Đức BLA Đà Nẵng

Trung tâm Tiếng Đức và Du học Đức BLA Đà Nẵng nằm tại Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, là trường đào tạo du lịch ở đà nẵng. Địa chỉ tại 98 Châu Thị Vĩnh Tế, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trung tâm Tiếng Đức và Du học Đức BLA Đà Nẵng qua số điện thoại 0965 478 247, email gửi tới [email protected],[email protected],[email protected] hoặc truy cập website https://bla.vn/du-hoc-duc-tai-da-nang/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Trung tâm Tiếng Đức và Du học Đức BLA Đà Nẵng Địa chỉ: 98 ...

Trường Cao Đẳng Quốc Tế Pegasus Đà Nẵng

Trường Cao Đẳng Quốc Tế Pegasus Đà Nẵng nằm tại Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, là trường đào tạo du lịch ở đà nẵng. Địa chỉ tại Vùng Trung 3, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000. Liên hệ Trường Cao Đẳng Quốc Tế Pegasus Đà Nẵng qua số điện thoại 0236 7301 555, email gửi tới hoặc truy cập website http://www.pegasus.edu.vn/. Giờ mở cửa: Thứ 2 - thứ 6 (Giờ hành chính). Tổng hợp về Trường Cao Đẳng Quốc Tế Pegasus Đà Nẵng Địa chỉ: Vùng Trung 3, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000 Điện thoại: http://www.pegasus.edu.vn/ Website: ...

Tìm kiếm liên quan

các trường đào tạo kế toán ở đà nẵng (25) dạy piano hcm (67) dạy tiếng việt cho người nước ngoài tại hà nội (44) dạy violin tphcm (30) học toeic ở huế (27) khóa học bất động sản hà nội (45) khóa học phát triển bản thân tại hà nội (58) khóa học đầu tư tài chính hcm (26) tiếng anh giao tiếp hồ chí minh (152) trung tâm dạy ielts tại đà nẵng (83) trung tâm dạy ielts ở hà nội (144) trung tâm dạy nghề huế (28) trung tâm dạy nghề hà nội (53) trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn (103) trung tâm dạy nghề nha trang (23) trung tâm dạy nghề thái nguyên (22) trung tâm dạy nghề tp hcm (75) trung tâm dạy nghề đà nẵng (73) trung tâm dạy piano hà nội (44) trung tâm dạy thanh nhạc tphcm (23) trung tâm dạy thanh nhạc ở hà nội (24) trung tâm dạy tiếng anh ở hà nội (70) trung tâm dạy tiếng anh ở thái nguyên (50) trung tâm dạy tiếng hàn ở hà nội (32) trung tâm dạy tiếng nhật ở hà nội (25) trung tâm dạy tiếng ý tại hà nội (39) trung tâm dạy vẽ tp hcm (43) trung tâm luyện thi hsk tp hcm (20) trung tâm luyện thi ielts hcm (88) trung tâm luyện thi tocfl tại đà nẵng (29) trung tâm tiếng anh nha trang (89) trung tâm tiếng anh quảng ngãi (57) trung tâm tiếng anh đà lạt (23) trung tâm tiếng anh đà nẵng (101) trung tâm tiếng anh đồng nai (117) trung tâm tiếng anh ở huế (31) trung tâm tiếng hoa biên hòa (24) trung tâm tiếng hàn hcm (33) trung tâm tiếng nhật sài gòn (28) trung tâm tiếng nhật đà nẵng (30) trung tâm tiếng trung dành cho thiếu nhi tại đà nẵng (24) trung tâm tiếng trung sài gòn (34) trung tâm tiếng trung đà nẵng (22) trường dạy nghề đồng nai (66) trường đào tạo kế toán tp hcm (38)